DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 200 pisati
parasitičkom djelovanju mikorize. U tlu s dovoljno humusa
i povoljnim odnošajima rastvorbe, mikoriza je samo
obični komenzal, bez ikakve štetnosti, dočim u tlu s nepovoljnom
rastvorbom, može pospješiti oslabljenje biljke, jer
je njenim djelovanjem povećanje i absorpcija korjenja prekomjerno
umanjena, kako se umanjuje množina autotrofnog
korjenja. U takvim se slučajevima može reći, da je simbiotički
odnos micelija i korjena izmjenjen na štetu biljke, no
Mangin je dokazao, da i ako to može biti uzrokom uginuća
kestenovih biljaka, nije to identično sa onim prouzročenim
od „maladie del´encre". Takodjer je isključeno, da bi bila
uzrok bolesti mikoriza radi oštećenja po drugim organizmima
(Mycelophagus, Chitridiaceae i bakterije).


Jednako se ne mogu smatrati uzročnicima bolesti Armilaria
mellea i Dematophora necatrix i ako se vrlo često
nalaze na korjenju oboljelih biljaka, no njihov razvitak nastupa
tek, kad je već bolest sama daleko uznapredovala.


Nikakva se važnost ne može pripisati gljivama nadjenim
na korjenju od Gibellia, De Seynes-a, Crie-a i drugih,
jer su to sami saprofiti, a ne parasiti.


Svi ti pokušaji, da se nadje uzročnik te bolesti, bili su
bez uspjeha, ali su doveli do toga, da se počelo pomišljati,
da bit bolesti nije u rastvorbi korjena, već da ju valja gdje
drugdje potražiti. Ducomet1 a ujedno i Mangin2 priznaju, da
je Coryneum parasitirajuća gljiva osobito otkad su poznate
česte infekcije kestenika u Francuskoj, te izgibanje istih baš
njegovim djelovanjem, to ga ipak oba francuska botanika
ne smatraju uzročnikom bolesti zvane „maladie del´ encre.
U tom ih mišljenju ponajviše utvrđuje i to, što uz tako
mnogobrojne konidijske spore i askosporete uz lako njihovo
raširenje vjetrom, životinjama, a i istim čovjekom, nerazumljivo
je polagano širenje bolesti i njena lokalizacija.


1 Ducomet: .Annales del´ Ecole d´Agriculture de Renues. T. V. 1911,
2 „Annales du Service des Fpiphyties" T, I. 1913.