DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 199 —


i nova pitanja, koja se nadaju, a nisu bila jos objektom


istraživanja.


Drugi će dio ovih razmatranja biti posvećen posljednjim
istraživanjima i njihovoj kritici, pa će omogućiti čitaocu,
da si stvori sud o aktuelnom stadiju tog problema.


*


II.
Ako dosadanja istraživanja nisu dovela do željenih rezultata,
pita se, da li je slobodno držati, da bit bolesti ne
sastoji u rastvorbi korjenja, pa treba li ovo mišljenje već
jedamput definitivno napustiti i prihvatiti Briosi-Farnetievo,
koji smatraju infekciju grana prvim početkom bolesti?


Najnovija istraživanja ne daju nam na ovo pitanje dosta
iscrpivo i konačno riješenje problema, pa nam ne preostaje
drugo nego da iznesemo hipoteze pojedinih autora, koje se
temelje na po istima opaženim činjenicama, te da im odredimo
pravu vrijednost po daljnja istraživanja. S toga ćemo
posvetiti pažnju pojedinim faktorima, koji su studijem etilogije
ove bolesti bili smatrani uzročnicima iste


Ponajprije ćemo raspraviti od Ducometa1 izneseni nazor


o štetnom djelovanju mikorize, koja bi po njegovu mišljenju
bila uzrok bolesti radi izmjene funkcije, uslijed pomanjkanja
dušičnih i mineralnih tvari u tlu, Ovu hipotezu moramo
posve napustiti, jer je vrlo nevjerovatna posebna vrsta štetne
mikorize, koja bi bila različna od ostalih, koje ne samo da
nisu štetne, nego po svemu izgledu korisne. To je mišljenje
slabo osnovano već i poradi toga, što glavni razlog izmjene
funkcije mikorize, na koji se upire, ne stoji, jer se bolest
pojavljuje svuda, bilo tlo bogato ili siromašno hranilima.
S toga možemo držati zajedno sa Mangin-onr, da je u obilno
humoznom tlu simbiotički odnošaj izmedju korjena i micelija
normalan, te se ne može nijedna patološka pojava pri1
„Annales de . Ecole d´ Agriculture de Rennes" Tome III. 1909. i S. V.
1911. —


2 „Nouvelles Archives du Muséum d´ Hist. nat." V.-me Série 1910. —