DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 154 —


da svaki lugar znade složiti u pripomoćnoj knjižici, te je u svojem
„Pomoćniku" jezgrovito sastavio sve, što je lugaru od prijeke potrebe;
u opće on u njemu pruža lugarskom osoblju formalan kompedium lugarskih
dužnosti i prava. U prvom i u drugom dijelu raspravlja pisac
organizaciju kr. drž. lugar, osoblja i namještenje u službu, u trećem
osobna prava, u četvrtom dužnosti lugarskog osoblja. Ovaj dio „Pomoćnika"
važan je pored sadržaja parbenoga postupka, u kojem ima
govora o kućnoj premetačini, oružničkoj asistenciji, gradjanskoj parnici,
kaznenim odredbama, smetanju posjeda, zaplijeni orudja i blaga
i još mnogo toga, što će lugarskom osoblju dobro doći. U slijedećim
poglavljima ima još govora o zabrani nuzgrednog zanimanja,


o karnosnom postupku, o putnim propisima i o pogodnostima lugarskih
zamjenika.
Vidi se daklem, da je taj sa kazalom providjeni „Pomoćnik" vrlo
zgodno uredjen, a lugarsko će se osoblje vrlo lahko i brzo orientirati
i pronaći put, koji mu valja u neobičnijim položajima u težim
prilikama postupati. U opće dobilo je lugarsko osoblje u „Pomoćniku"
u pravom smislu riječi „Pomoćnika" u službi, savjetnika u
neprilici, a u opće pravoga prijatelja, a biti će svakako zahvalno
piscu, koji je trudom i mukom sabrao sve to, što treba da bude
lugar u svojem zvanju posve orientiran. Dobro će doći ova knjižica
i svim onima, koji se bave administracijom šuma, a nebi smjela
manjkati ni sa jednoga pisaćega stola gospode upravitelja šnma. Izvrsna
je bila ideja pisca „Pomoćnika", da je u ukusno vezanu knjigu dao
prišiti do 100 stranica čistoga papira, kamo se mogu upisivati u
buduće dolazeće naredbe viših oblasti. Ovo je od tim veće znamenitosti,
jer pored malog broja čitaoca ovakovih izdanja, nema žalibože
nade, da će se izdanje „Pomoćnika" što prije ponoviti. I broj
otisaka ovoga prvoga, u vlastitoj nakladi pisca izašloga „Pomoćnika",
koji je ukusno vezan i čisto tiskan, vrlo je malen a može se — dok
zaliha traje — naručiti kod pisca uz cijenu od K 2-40. —m—


Uputa u uzgoj i sadnju šumskog drveća. Napisao profesor
i upravitelj šumarske škole u Sarajevu Ferdinand Holl. Naklada
knjižaje I. Studnička i dr. u Sarajevu. Cijena 2 K.


Ova rijetkom pomnjom napisana knjiga ima svrhu, da sa ciglih
58 stranica teksta, u kome se nalazi i 47 slika uputi bosanske kultivatore
šuma u odgoj šumskih biljka u biljevištima i „presadnju
istih na šumišta. Posebno je poglavje posvećeno sadnji biljaka na
kršu, kojeg je pošumljenje jedna od veoma važnih zadaća bosanskih
i hercegovačkih šumara.


Kratki i jezgroviti način, kojim je knjiga pisana, biti će po našem
mnijenju podpuno u stanju ispuniti namijenjenu joj zadaću.,


Kako je knjiga namijenjena bosanskim i hercegovačkim šumarima
i lugarima, pisana je ona sa dosta turcizma, nu i te izraze će
i svaki hrvatski šumar vrlo lahko razumjeti.


Mi možemo nabavu ove lijepe stručne knjige svakome najtoplije
preporučiti. .. Kosović.


Uredjuje kr. ».cm. šutn. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrechf Zagreb.