DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 112 —


Ukupni gradjevni trošak ovih zgrada ujedno sa možebitnim
odkupom privatnih zemljišta iznaša 1,457.500 K, dočim
troškovi uzdržavanje i popravaka mogu iznašati 227.400 K.


— Osim toga izdano je na uredjenja 44.500 K tako, da
može cijelokupna investicija iznašati 1,779.400 K.
Različite vijesti.


j* Vinko Nagy, kr. ministerijalni savjetnik umro je, kako pri
zaključku lista doznajemo, dne 27. ožujka t. g. u Budimpešti. Životopis
vrloga pokojnika i opis njegovoga uspješnoga rada na sum.
polju, donjeli smo već u 2. broju Š. 1. prošaste godine, radi česa ga
sada nedonašamo. Jedino moramo po kroničarskoj dužnosti još zabilježiti,
da se njegovome uplivu pripisuje svojevremeno premještenje
sjedišta kr. šum. ureda iz Otočca na Sušak i neprimanje absolvenata
kr. šum. akademije zagrebačke u državnu službu, koje dvije stvari
nisu u hrvatskoj javnosti ostavile najpovoljniji dojam.


Premještenjem kr. šum. ureda na Sušak jako je štetovalo ubavo
mjesto Otočac, a pravoužitnici još nesegregirane ličke imov. obćine
primorani su od tada u svojima šumskima poslovima ići na daleki
Sušak, šio je skopčano sa veliktm troškovima i gubitkom vremena.


Neprimanjem pako absolvenata kr. šum. akademije zagrebačke
u državnu službu prouzročeno je, da se ta akademija nije mogla
razviti onako, kako se je kod njenoga osnutka predmijevalo, da će
se razviti.


Ovakovo zapostavljanje našega najvišega šumarskoga zavoda
drugima zavodima stranih zemalja istoga stepena nije ničim opravdano,
po gotovo ako se uzme u obzir da se slušatelji kr. šum. akademije
zagrebačke — jer su većinom štipendiste — rekrutiraju iz
ponajboljih učenika srednjih zavoda cijele Hrvatske i Slavonije, te za
koje se stoga mora opravdano predmijevati, da će kao svršeni šumari
u svakoj, pa i u državnoj šum. službi dostojno izpunjavati
svoje mjesto.


Nadajmo se, da će uvidjavnosti nasljednika vrloga pokojnika
poći za rukom povratiti sjedište kr. šum. ureda sa Sušaka opet u
njegovo starodrevno sjedište Otočac, te da će se i vrata državne šum.
službe u Hrvatskoj i Slavoniji otvoriti našim domaćim sinovima absolventoma
kr. šum. akademije zagrebačke, na koja mjesta oni i po
temeljnim državnim zakonima imadu neosporivo pravo prvenstva.


Izpravak. Na str. 32 u prošastom broju Š. 1. ima u mjesto
11.4, 11-3 i 11-7 .biti 0´4, 0-3 i 0-7. Na str. 34 umjesto Dr. G. Janda
ima biti Dr. G. Janka. Na str. 36 umjesto 4 g. ima biti 40 g.


Dopisi uredništva.


P. n. gg. i uredi koji su naručili brošuru: Prvi opis velebitskih
šuma, dobiti će iste čim budu uvezane.
Uredjuje kr. *.em. šum. hadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht Zagreb.