DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 49 —


u smislu odredbe mjeseca januara god. 1812. dopitan lov
općine Novi Adalbertu Marijaševiću za godišnjih 49 franaka.
Onda, da još nisu poznati bili carski austrijski zakoni. Neka
se Kargačin obrati na oblast, na koju stvar spada i pošto
ona po zakonu odluči, tada će se ovaj zakup opozvati.


A. Kauders.
Osobne vijesti.


t Ivan Konig kr. šum. povjerenik i odbornik hrv. slav. šum.
društva umro je nakon kratke teške bolesti u Jastrebarskom dne 25. siječnja
1915. Zemni ostaci njegovi prevežeui su dne 27 istog mjeseca u
Zagreb, te su uz saučešće rodbine znanaca i prijatelja sahranjeni na
centralnom groblju na Mirogoju.


f Otto Jurovich, kr. šum. inž. pristav i upravitelj kr. šumarskog
rediteljstva u Vinkovcima, poginuo je dne 9. rujna 1914 hrabro
se boreć na sjevernom ratištu.
Osmrtnicu za svojim milim drugom izdalo je u mjesecu prosincu
1914 činovničtvo kr. nadš. ureda u Vinkovcima.


f1 Robert Mattherny kr. šum. inž. pristav, pričuvni poručnik


c. i kr. 54. pješ. puk. poginuo je dne 20. XI. 914. junačkom smrću
na sjevernom ratištu.
Činovničtvo kr. šumar, ravnateljstvo u Zagrebu izdalo je za
tim svojim milim drugom osmrtnicu u mjesecu prosincu 1914.


Društvene vijesti.


Pripomoćnoj zakladi za podupiranje udova i sirota svojih
članova darovalo je hrv. slav. šum društvo povodom smrti svojega
mnogogodišnjega člana i odbornika Ivana Kôniga iznos od 20 K. slovima
dvadeset kruna.


Literarnoj zakladi hrv. slav. šum. društva darovao je kr. zem.
šum nadz. B. Kosović iznos od 50 K slovi petdeset kruna.


Novi utemeljitelj ni član. Hrv. slav. šum. društvu pristupio je
kao uterneljiteljni član. kr. zenr šum. nadz. II. r. B. Kosović, uplativ
u društvenu blagajnu uterneljiteljni prinos od 200 K.


Zaklada V. Kôrôskenya, za pripomoć udovica i sirotčadi nadijelila
je i prošle godine pred Božić sa podporama znatan broj
udovica i sirotčadi svojih bivših članova.


Da je zaklada veća, bila bi imala i više prihoda, pa bi se iz
nje bilo moglo nadijeliti još više udova i sirota i sa većim podporama.


Ali žalibože ta zaklada neraste, jer se neće za njezine članove
još uvjek da upišu mnoga gg. šumari i lugari, koji bi to mogli vrlo
lahko učiniti, a kojih bi udove i sirote u slučaju oskudice mogle zatražiti
i dobiti iz nje podporu.