DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 46 -


Za vrijeme trajanja ophodnjice budnim će okom paziti
šumar na potrebe jedne i druge vrsti drveća.


I tako će na onom mjestu, gdje je nekad stajao bukvik,
biti mješovita sastojina, a jedan dio te sastojine sačinjavat
će hrast kitnjak, koji će svojom vrijednošću svakako mnogostruko
naplatiti trud uložen oko pomladjivanja i uzgajanja,
a drugi dio bukva, koja će osim toga, što će dati drvo, koje
će se prema današnjim, a prema svim znacima i budućim
prilikama dati dobro unovčiti, štititi i u dobroj kvaliteti držati
tlo.


Bilješke iz zem. biljevista u Crikvenici.


i.
Tijekom zadnjih godina opaženo je u zem. biljevištu u
Crikvenici, da mlade crnogorične biljke u znatnoj mjeri pogibaju.
Bolesti od parasitičkih gljiva nijesu opažene, a ipak
su mjestimice neke gredice pokazale takovu sliku, kao da
su biljke faktično od neke bolesti zaražene. Osobito su stradale
mlade biljke crnog bora. Opaženo je, da je stabljika upravo
na onom mjestu, gdje izlazi iz zemlje, vrlo stegnuta; nad ovim
stegnutim mjestom imale su biljke još nekoliko dana sasvim
normalni izgled, a tek iza šestog do osmog dana počeli su
se gornji dijelovi biljke sušiti i iglice žutjeti. Kratko vrijeme
iza toga nagnule su se biljke a dijelovi, koji nijesu dobivali
hrane morali su poginuti. Istu bolest opažao je i proučio
dr. Miinch, te ju opisuje u „Naturwissenschaftliche Zeitschrift
fur For st und Landwirtschaft" XI. god. pag 557. Miinch misli
da je glavni uzrok ovom stegnuću biljke prevelika sunčana
toplina, t. j . tlo se ugrije u tolikoj mjeri, da ova toplina
prekoračuje maksimalnu temperaturu, kod koje biljka može
još sve fiziološke funkcije obavljati.


U našim predjelima ugrije se često zrak na 28°—34° C.
a temperatura tla iznaša često 50"—58° C. Poznato je, da
je granica temperature, koju biljka još podnaša oko 52° C.
Sasvim je onda naravno, da dijelovi biljke, koji su tik tla
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 49     <-- 49 -->        PDF

_ 47


moraju uginuti. Jedino i uspješno sredstvo jest što ranije
pokrivanje mladih biljki, te se ovo pokrivanje ima obaviti
već nekoliko dana iza sijanja, jer se često dogadja da biljke,
koje su još u klijanju, i koje su jedva probile zemlju, pogibaju
od prevelike topline.


Tubeuf u istom časopisu XII. god. pag 19. potvrdjuje
mnijenje Munch-ovo i spominje, da se u nekim suhim i toplim
predjelima sjeverne Amerike, biljke prilagode tamošnjm
klimatičkim prilikama. Ovo se prilagodjenje vidi na glatkoj i
bijeloj kori, koja reflektira zrake svijetla.


U godini 1914. učinjeni su u zem. biljevištu u Crikvenici
pokusi t. j . jedan je dio gredica odmah iza sijanja pokrit
drvnim pokrivalima, dok je drugi dio gredica ostao nepokrit.
Biljke uzgojene pod pokrivalima ostale su poštedjene od štetnog
upliva topline, dok su one nepokrite stradale. Rano pokrivanje
imade još i drugu svrhu, t. j . visinski prirast pokritih biljki
jest znatno veći, (poradi poznatih fizioloških činjenica). Pod
pokrivalima uzgojene biljke crnoga bora mogu se već kao
jednogodišnje biljke presaditi, a to je od velike važnosti za
biljevišta, koja ne raspolažu velikom površinom.


A. Kauders.
Prilog historiji hrvatskog šumarstva.


Već početkom devetnajstog stoljeća nailazimo na propise
kao i odredbe kojima je zabranjeno pašarenje koza u
hrvatskom Primorju. U rukopisu Ivana Kargačina (za francuske
vlade „Vinodolskog maira") spisanog u godini 1837. a tičućem
se prošlosti „Vinodola" a naročito općine Novi (ovaj se
rukopis čuva u sveuČilištnoj biblioteci u Zagrebu pod sign.


S. M. B. 6) vidimo na strani 61. popis šuma u kojima je
slobodno —izuzev koze u općini Novi Zagon blago pasti.
Popis glasi:
„Nomenelazione delli boschi nei quali é permesso il
pascolo agi´ animali, esclusivamente le câpre, délia comune di
Novi Zagon.