DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


Buduć daje državna šumska uprava u posavskim sastojinama
opredijelila obhodnju od 140 godina, koja će se jamačno
prije obaliti nego povisiti, to držimo, da će još kod svršetka
obhodnje još spavajuća oka živa biti i ulagati odlučni veto proti
tomu da se proreda obavlja kao uzgojna mjera, a pogodovati
progalom prirast morati će ostati samo puka želja.


Da se u ovom pogledu zadnja, konačna i mjerodavna
odluka izreći nemože, rado priznajemo, jer osjećamo kako
nam u tom pogledu još manjka posve temeljito iskustvo stečeno
na pokusnim površinama, podkrijepljeno analizom stabala
iz proredjenih površina.


Kako često će se morati prorede do svršetka obhodnje
ponavljati, o tome se još ništa izvjesno tvrditi nemože, o
tome će vazda morati odlučivati mjestne, stojbinske i gospodarstvene
okolnosti, a poglavito po upravniku pravodobno
uočena sbiljna potreba.


III. Proreda mladih sastojina.
Ono, što smo već kod poglavlja brijest spomenuli, potvrdjuju
nam istraživanja Dr. Levakovića o debljinskom i visinskom
prirastu brijesta, naročito usvajam si u cijelosti od iztraživanja
Levakovićevih to, da brijest prednjači samo do
4 godine prama hrastu i jasenu. Zato je on u ovom razdoblju
najštetniji, a gdje je u znatnijem broju primješan, morati
će se prije ili u to doba sa proredom započeti sa tom svrhom,
da se ponajpače pogubnoj ili štetnoj zasjeni brijestom na
put stane.


Znatna potreba na drvu u Posavini omogućuje proredjivanje
sastojina u svako doba, bez da bi se time upravi
troškovi prouzročivali, nu kako smo se ovdje stavili na stanovište,
da proredjivanju hrastovih sastojina imade biti poglavitom
zadaćom uzgoj glavne sastojine, to držimo, da tekar
prva proreda može i smije služiti jedino ovoj svrsi a da se
podništa nesmije obavljati u svrhu polučenja znatnijih medjutomnih
dohodaka, a najmanje se mogu kod obavljanja