DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 35


te da proredom izdajemo samo suhad, buduć da se to sa
računom o rentabilitetu u sklad dovesti dalo nebi.


Već smo ovdje spomenuli, da će nama množina spavajućih
oka hrasta braniti vazda prigodom prorede progaliti
sastojinu u interesu prirasta svjetlosti. Do ovog zaključka
dovelo je pisca skromno iskustvo u tom pogledu.


Prije kakovih 15 godina obavljala se proreda u kr.
raićkoj šumariji i to u sastojini koja je za vrijeme Vojne Krajine
umjetno jasenom pošumljena bila (kako su se toga pametnici
sjećali) i to po svoj prilici u tu svrhu, da se za bližnje selo
Mlaku uzgoji sastojina sa prikladnijim drvom za ogrijev.


U ovoj, za vrijeme prorede oko 60 godišnjoj sastojini,
bijahu tek umetnuti naravnim načinom hrast i brijest.


Hrast bijaše tako rekuć bez iznimke od jasena nadvišen,
a kako bijaše u toj sastojini jasen u obilju zastupan, nastojao
sam, gdje to iole moguće bijaše, a gdje su mito za uzgoj buduće
sastojine manje prikladni jaseni dozvoljavali, da potištenom
hrastu pribavim proredom zraka i svjetla.


Žalibože time polučeni uspjeh nije me podnipošto zadovoljio:
hrastovi nisu se razvili tako dajasenje u visini stignu,
već se je na do tada bezgranatim deblima hrastova, razvilo
granje koje tehničkoj vrijednosti hasnilo nije.


U području kr. jaminske šumarije u srezovima Vinična i
Vratična, pokušalo se je u sastojini oko 50 godina staroj, s razloga
što se u istoj nalazilo vrlo malo hrastova, sastojinu čistom
sječom posjeći uz pridržaj svijuh, za tehničku uporabu
sposobnih hrastova na sječini, uz umjetno pomladjenje posječene
površine hrastom, pa što se time polučilo?


Dotična se je površina doduše umjetno pomladila, ali preostali
hrastovi prijašnje sastojine postali su unatoč mlados t
svojoj vrhosuhi a na prijašnjim besprikornim deblima razvila
se je iz spavajućih oka vrlo znatna množina granja, tako, da je
sad nedvojbeno dokazano, da je valjalo ili odmah svakolika
stabla posjeći ili cijelu sastojinu na miru pustiti, jer na površini
preostalo hrašće za daljnji uzgoj nikako prikladno bilo nije.