DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34
u njihovoj mladosti se marva u njima pasla nije, suhad se nije
nikada vadila već je ondje sagnjila, pa uz ove uzgojne odnošaje
stekli su naši hrastovi svjetski glas bez premca i takmaca.
Ovo izkustvo nauča nas da budemo u izvadjanju proreda
umjereni i konzervativni.


U opisu exkurzije austrijskog šumarskog društva g. 1911.
u posavske hrastike, nada sve hvali i cijeni c. kr. šumarnik
Dr Gabriel Janda, pristav šumarskog pokušališta u Mariabrunnu,
svojstva našeg hrasta brodskog okružja, što se vrlo
lahko obradjivati dade i nazivlje to svojstvo „mi ld." a pripisuje
to svojstvo obzirom na sravnjivanje svojstva mladih hrastova
takodjer brodskog predjela tome, što su naše stare sastojine vrhosuhe,
tako, da su transpiracijom postale stanice hrasta mild.


Nu nama je takodjer poznato, da su takodjer stari hrastovi
i ostalih predjela naše domovine vrhosuhi, pa ipak drvo
istih već nije iz daleka tako lahko i mehko kao brodsko. Ako i
nemožemo poricati upliv tla na kakvoću brodskih hrastika, to
ipak ne pripisujemo ova hvaljena svojstva toliko tlu koliko gustoći
godova, uslijedivšoj u gustoj sastojini.


Medju hrastovima doljnjeg predjela najbolji su glas uživali
oni sreza Krnić-a, sbog gustoće i jednoličnosti svojih godova.
Ali i bijaše tosastojina najgušća. Akoprem se ti hrastovi nisu odlikovali
(naime nema sad ih više) takvim lijepim usavršenim i uspravnim
uzrastom kao hrastovi sreza Boljkovo, Sočna, Tihar,
Krogunja i Orljak, to bijaše ipak krničko drvo i najtraženije i
najskuplje za fournire, makar da i nije postizavalo cijenu špesartskih
hrastika, jer su potonji za ovu svrhu nenadkriljivi.


Pa zašto su se odlikovali hrastovi Krnića, svojom jednakosti
i gustoćom godova, zato, jer to bijaše najgušća sastojina
dolnjeg područja.*


No ako i nesmijemo kod uzgoja budućih sastojina ova tražena
svojstva iz vida pustiti, to ipak nećemo ovim obzirom
žrtvovati to, da uzgajamo sastojine sa minimalnim prirastom,


* Ova činjenica zasvjedočuje neprikladnost hrasta lužnjaka za uzgoj u prebronoj
sječi.