DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 —


Štete, koje su nama gusjenice i hrastova medljika u hrastovim
sastojinama prouzročili, pute nas takodjer na to da
bude već u podmladku hrast u pretežnom broju zastupan.


Time držimo da smo pitanje prorede, u koliko se tiče proredjivanja
srednjodobnih sastojina donekle prama stavljenoj si
zadaći i iskustvu izcrpili, nu prije nego što predjemo na
buduću proredu ovih sastojina, odnosno proredu mladih sastojina
držimo, da bi se imali uspjesi svake prorede brižno
motriti, a naročito se pomoćju Preslerova svrdla za ustanovljenje
prirasta (Zuwachs Bohrer) prirašćivanje istraživati, da se
ustanovi, kako proreda upliviše na preostalu ponajpače buduću
glavnu sastojinu.


Za požaliti je što nemamo šumarsku pokusnu postaju,
da se nisu izlučile pokusne površine u kojima bi se ustanovilo,
kako pod istimi uvjeti djeluje slaba a kako jača proreda,
pa kako se prema ovim razvija u obće neproredjena
sastojina.


Na temelju ovakovih opažanja, nebi naši nasljednici tapkali
u tmini poput nas, već bi gospodarili po opažanju pozitivnog
istraživanja našeg i svog vlastitog.


II. Ponovne prorede starijih sastojina.
Opravdano načelo prve prorede, najkonservativnije da
se samo već potištena nuzgredna sastojina izvadi i unovči, neće
moći kod izvadjanja slijedeće ili slijedećih proreda ostati lih
mjerodavnim. Tu će se morati već vaditi i takva stabla, koja
nisu potištena i odlučivati će za pridržanje prikladnost i
vrijednost istih.
Držimo, da ćemo u posavskim hrastovim sastojinama, iz
dalje dole navedenih razloga morati ušutkati mnogu želju, da
sadašnjom progalom djelujemo na tako poželjni prirast svjetlosti
(Lichtungs-Zuwachs) unatoč tome što znamo, da taj prirast
u posavskim hrasticima nije neznatan, kako nam dokazuju
stabla nalazeća se na rubovih šuma i pokraj prosjeka. Stare
hrastove sastojine potiču, iz šuma koje nisu nikad bile proredjene,