DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


zalna, kao i to, da je potraga brijesta prama onoj hrasta, za
sada još dosta skromna.


Staviti za obavljanje prorede kakvagod posebna ili bar
obćenita pravila ne držimo u okviru ove naše razprave
uputnim. Kako se slika sastojine korak na korak mijenja, tako
će odlučivati kod obavljanja prorede ne jedan, već stotina,
obzira ; a izvesti će svrsi shodnu proredu samo onaj upravnik,
koji radu tomu ne posveti samo sve svoje umne i strukovne
sposobnosti, već i veliku ljubav prama svojoj struci i ovoj
najglavnijoj i najzahvalnijoj zadaći njegova zvanja u posavskim
hrasticima.


f. Hrast.
Da prigodom prorede treba žrtvovati nevaljani hrast
bezprikornom jasenu ili brijestu, već smo napomenuli, nu
unatoč tome ipak ćemo poglavito nastojati, da prema sadašnjem
iskustvu, uzgojimo sastojine sa pretežnim hrastom kao najskupocjenijom
i najtraženijom vrsti drveća.
Nu moramo ustati proti tom mnijenju, da je dovoljno,
ako je u pomladku sječina hrast u primjesi 11-4 ili čak 11*3.
zastupan, ter da će se obavljanjem proreda smjesa hrasta
podignuti na svršetku obhodje na idealnu i poželjnu primjesu
od 11-7.
Ovom tvrdnjom namjerava se izpričati grijehe naših predšastnika,
prouzročene manjkavim nadzorom zagajenih površina,
u kojima su se unatoč zabrani svinje ipak često žirile, a nadopunjenju
manjkavo hrastom pomladjenih površina umjetnim
načinom nije se posvetilo dovoljno pažnje, brige i troška.
Bjelodano je, da čim više izbora imade upravnik medju
hrastovima koje će za uzgoj glavne sastojine pridržati moći,
tim će on lakše u tu svrhu odabrati samo individua odlične kakvoće,
ter se neće morati lomiti- imade li pridržati dvojbeni
hrast i žrtvovati dosta dobru vrst primjese. Uz to nesmijemo
zaboraviti, da će predpostavljena oblast upravnika vazda opominjati
da čuva i uzgaja hrast.