DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


Ne možemo da ovdje ne primjetimo, zašto se obzirom
na ovo izkustvo i na spomenuta iztrazivanja u državnim
šumama još prakticira tako zvano izsječenje štetnog pomladka.


Pod štetnim pomladkom razumijeva se : u zagajenim starim
sastojinama nikli mladi naraštaj sviju vrsti drva osim hrasta.


Nakon što se stara sastojina posiječe i proizvodi iz šume
izvezu, izsiječe se ovaj štetni pomladak u mjesecih srpnju i
kolovozu (da odveć bujno iz panja ne potjera) tik do zemlje,
tako, da na dotičnoj površini sječine preostane samo netaknuti
hrastov pomladak.


Nu izsječenje ovog štetnog pomladka ne donaša nikakve
faktične iole trajnije koristi. Nakon tri godine izdanci iz panja
ovih nuzgredni vrsti drva - naročito oni brijesta i jasena, po
nepokolebivim zakonima prirode, nadvise obilno opet mladi
hrastov naraštaj.


Ova Činjenica opaža se dapače i u sječinama, u kojima
je štetni pomladak dvaputa izsječen bio, naime prviput prigodom
unovčenja tako zvane bijele šume, (prodaja sviju stabala na
sječini osim hrasta), pa drugiput, nakon razmaka od više
godina, kod unovčenja preostalih na sječini hrastovih stabala;
badava, narav se siliti neda, niti još tako tobože logičnim zaključcima
i po istim stvorenima gospodarskim mjerama.


Uz sadašnju vrijednost jasenovine i brestovine neće se
ni jedan savjestni upravnik odlučiti, da, ako bi već i pustio
iz vida korist ove smjese za uzgoj hrasta, za volju kakvomgod
kržljavom hrastu proredom izvadi bezprijekorni jasen ili
brijest, a ne obratno.


Na korist ovih nuzgrednih vrsti drva, koje će spadati k
glavnoj sastojini neće biti da potječu od izdanka iz panja,
dapače, česte pogrješke na panju biti će posljedice ove protunaravne
mjere.


Krčenje spomenutog, već štetnog pomladka, skopčano je
sa priličnim novčanim troškom. Svakako bi bilo uputnije mladu
branjevinu u 15—20 godini pročistiti od stabala, naročito bri