DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 28 —


užitku svjetla i zraka ; čuvati ga dakle do dobe kad suharom
postane, nema praktične ni ekonomske svrhe.


Kako god se protivim, da se vadjenjem topole sklop prekida,
to bi to sa klenom dozvolio ako su mu susjedi grab, jasen
ili brest, kojim se prekinućem sklopa naškoditi ne može i
neće, već im se progalom prirast unapredjuje a kako napred
rečeno uživanju klena kao suhara predusreće.


c) Grab.
Pomanjkanje brojnih stablimičnih analiza raznih vrstih
drva naših sastojina, nigdje se tako osjetljivo ne osjeća kao
kod studije izvadjanja proreda. Mladi kolega naš Dr. A. Levaković
u svom članku „Nešto o prirastu hrasta, jasena i
brijesta u našoj Posavini" (vidi br. 8. Šumarskog lista od


g. 1913.) donio je u stvar nešto pozitivna svjetla, nu kako
je te pokuse morao za svoju disertaciju praviti o svom trošku,
to jest u maloj mjeri, nemože si time cijeli predmet
svrsi shodno temeljito i svestrano riješenim smatrati. Naročito
nam manjka ustanovljenje blagotvornog upliva graba, kojega
on u posavskim sastojinama, kao nuzgredna sastojina kao tlo
zaštitavajuća i tlo poboljšavajuća vrst drva vrši.
Tako samo iz opažanja u naravi znademo da hrastovi,
pod čijom se krošnjom jedan grab ili više njih nalazi, razvijaju
deblo svoje do zamjerne visine, savršena i odlična
oblika, kojemu nikakva prigovora neima i takvi hrast idealom
odgojitelja jest i biti mora.


Prigovoriti će mi se da je plodno tlo posavske ravnice
samo po sebi kadro takve bezprikorne forme hrastika i bez
primjese graba producirati a mogla bi se poricati ondje i
potreba poboljšanja tla, nu to su puka nagadjanja!


No ako meni za korist graba i manjka dokaz analizom stabla,
isto tako će mi protivnici ostati dužni pružiti pozitivni protudokaz.


Pa ako nebi ja možda uspjeo, sa dokazom vrijednosti
graba kao tlo i u posavskoj ravnici poboljšavajuće vrsti drva,