DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


a) Topola.


Najštetnijom primjesom smatra državna šumska uprava
u posavskim sastojinama topolu (Populus tremula, alba i
nigra), te se ova i trijebi prije redovite prorede ne samo u
srednjodobnim sastojinama, već i u mladima, pa se trebljenju
tomu žrtvuje i prekinuće sklopa, samo da se ova tradicionalno
slabo vrijedna vrst drva odstrani iz sastojine.


Po našem shvaćanju ova borba do istrage nije posve opravdana
ponajprije nema topola tako gustu krošnju, da bi u njenoj
zasjeni bio uspijevajući hrast u svom obstanku odmah bitno
ugrožen ; osim toga nesmijemo mi u Slavoniji smatrati topolu
onom bezvrijednom vrsti drva kako smo to po našima učiteljima
Nijemcima, po njemačkim odnošajima naučili. Topola je
u Slavoniji eminetno gradjevno drvo, koje se vrlo rado za gradnju
krovova upotrebljuje, dosta se dobro plaća, pa uz sadašnju
oskudicu na ogrijevnom drvu se ni topolovini više nezamjerava.


Poznato je nama da topola u mladim sastojinama najbujnije
raste i u skoro sve ostale vrsti drva nadvisi, nu na temelju
stablimičnih analiza nemogu moje navode podkrijepiti


t. j . sravniti analizu topole sa onom hrasta, te time točno ustanoviti
razdoblje kada topola zbilja po hrast štetnom postaje,
to ipak držimo da topolu netreba prije trijebiti dok za gradjevnu
uporabu ne postane prikladna što biva u starosti od 30
godina, jer onatekar u ovoj starosti započimlje nadvisivati štetno
glavnu sastojinu.. Naročito nesmatramo opravdanim da se topola
posve iz sastojine iztrijebi uz žrtvovanje prekinuća sklopa
b) Klen.


U posavskim je sastojinama brodskog i petrovaradinskog
okružja, primješan u dosta znatnom broju klen, kojemu bi
ja u srednjodobnim sastojinama navijestio rat do istrage svuda,
gdje nema vršiti zadaću da hrast potrebnog mu za uzgoj
sklopa neriješi.


Klen je vrst drva lih za ogrjev sposobna, koja ugine
u razdoblju od 40—80 godina, bio zasjenjen ili u podpunom