DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 mnogostranog
iskustva, da hrast najbolje uspijeva u smjesi
sa jasenom, brestom, grabom i klenom, a na temelju ovog opažanja
napuštaju naše imovne općine u koliko je to njima i ole
moguće obzirom na potrebe njihovih pravoužitnika na paši i ogrijevnom
drvu, uzgoj čistih hrastovih sastojina umjetnim načinom
i pogoduju naravno pomladjivanje po nedvoumnom putokazu
majke prirode.


Samo u spomenutoj smjesi postigne hrast onu zamjernu
visinu, upravni uzrast i krasni valjkasti oblik, u kratko, ova
je smjesa učinila slavonski hrast onim što jest, naime vrst
drva kojoj|na svijetu i u trgovini neima premca.


Kako naše stare hrastove sastojine potiču iz sastojina, u
kojima se svojedobno ni pašarilo* nije i koje su se lih naravnim
načinom kao prašuma same od sebe proredile, to moramo tražiti
uzor uzgoju naših sastojina u njima samima, da se neudaljimo od
nepogrješivog putokaza prirode. Uočivši to vidimo, da najljepše
hrastove nalazimo u gustim sastojinama, čega radi nam one
moraju biti uzorom, dočim nam rijedke uzorom biti nemogu, jer
vidimo kako je nedovoljni sklop nepovoljno djelovao na visinu,
oblik i tehničku prikladnost stabala, a pogodovao samo urod
žira i šumsku pašu.


Da dakle uzgojimo sbilja samo najljepše i najvrijednije
sastojine, moramo vazda nastojati da gusti sklop uzdržimo
i da isti prekinut nebude. Znatna množina spavajućih oka
na hrastovim stablima zabranjuje nam takodjer i iole oštriju
proredu, jer bismo takvom uzgojili ako i ne kriva a ono za
stalno granata stabla na štetu tehničke prikladnosti istih.


Uz istaknuta načela „neprekidanje sklopa" u interesu
uzgoja bezprikornih hrastova, obazrijeti ćemo se ponajprije
nato : kako uplivišu ine primješane vrsti drva, na uzgoj glavne
sastojine, ponajpače hrasta, a koji obziri će nama biti mjerodavnima
ili bi barem imali biti mjerodavnima kod obavljanja prorede.


* Paša u mladim sastojinama može se smatrati tijekom vrsti prorede, jer
prolazeća marva suha i polusuha stabalca polomi i povalja.