DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 27     <-- 27 -->        PDF

25 —


Obavljanje proreda kronologičkim redom, naime u mladima
srednjodobnima i u skoro sječivim sastojinama nećemo
ovdje opisati već ćemo si usvojiti poredak koji je državna šumska
uprava prihvatila za provadjanje proreda, a koji se, ako se
uvaži program ove rasprave, prilagodjuje potrebama prakse.


I.
Proredjivanje srednjodobnih sastojina.
Državna je šumska uprava započela pred tri godine sa
proredom svojih srednjodobnih sastojina, počam od navršene
50 godišnje starosti, u posavskim hrasticima. Sbog ogromnih
površina koje se prorediti imadu, i obzirom na velike površine
pojedinih šumarija, koje su osim toga i inimi upravnimi poslovi
dosta obterećene, kao što i radi manjkavog broja pomoćnog
tehničkog osoblja, morala se je proreda preduzeti
ponajprije usrednjodobnima sastojinama, da vrijedniji, materijal
nuzgredne sastojine u ovo doba nesagnjije, ter se uz bezcijenu
kao ležikovina i suhad unovčiti nemora.
Proreda mladjih sastojina, u kojima se potreba prorede takodjer
živo i osjeća, stavljena je na program ne daleke budućnosti.
Prije nego što započmemo o obavljanju proreda potanje
govoriti, moramo najprije istaknuti, da obilježba onih stabala,
koja se proredom izdati imadu, mora uslijediti za vrijeme kad
je šuma još oblistata, jer se samo u to doba može viditi koje
je drveće za uzdržanje sklopa potrebno, kao što i ono, kojemu
se vrh sušiti počima, ter se baš radi toga proredom i unovčuje.
Kao svrhu prorede stavila je državna šumska uprava u ovim
srednjodobnim sastojinama: racionalni uzgoj glavne sastojine.
Kod ove prve prorede imadu se izdati, uz podpuno sačuvanje
sklopa sastojine, sva potištena stabla, koja nisu za
uzgoj glavne sastojine prikladna i koja su se radi pomanjkanja
svjetla i zraka već djelomično osušila, ili bi predvidljivo
na skoro to dočekala i nakon toga uginuti morala.
Tekar prigodom budućih proreda imade se nastojati
svrsi shodnom progalom (Lichtung) uplivisati na povoljniji
prirast glavne sastojine. U opće je već poznato, na temelju