DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 24 —


Proreda posavskih hrastika.


Stare su hrastove sastojine u našoj domovini na izmaku,
ter će u skoro unovčenje istih na raznim inozemnim tržištima
uslijediti.


Pitanje unovčenja ovih starih sastojina je definitivno i
svrsi shodno riješeno, kao što i način pomladjivanja prodanih
sječina, koje državna šumska uprava obavlja od početka sve
do svršetka exploitacije na naravni način, dočim imovne
općine prama svojim posebnim potrebama umjetnim ili naravnim
načinom, ili pako kombinovano na oba već spomenuta načina
pomladjivanja.


Nu zajednička je zadaća svijuh posjednika mladih hrastovih
sastojina, svrsi shodno poredjivanje istih u interesu uzgoja
budućih sastojina i u interesu dotičnog šumoposjednika, naime
u svrhu podignuća dohodka unovčenjem ovog znatnog medjutomnog
užitka. Već obzirom na razne interese i potrebe
dotičnih šumoposjednika, morati će si dotična šumska uprava
staviti slijedeća poglavita i obzirom na općeniti interes, vrlo
aktuelna pitanja kod obavljanja proreda:


1. Namjerava li se obavljati proreda lih u interesu uzgoja
buduće glavne sastojine (najkonservativniji način),
2. Želi li se proredom i sa time skupčanom progalom
djelovati na podignuće prirasta i podignuće rente (najradikalniji
način).
Naravna je stvar, da se neće ni jedna šumska uprava
staviti na exkluzivno stanovište navedeno pod točkom 1 ili 2,
već će iz različitih razloga u različitoj starosti kada se proreda
obavljala bude, biti princip prorede načela točke 1 ili točke
2 ili pako kombinovano oba načela.


Da ova načela dovedemo u sklad sa interesima racionalnog
šumskog gospodarstva, neka bude zadaćom ovih redaka
na temelju još žalibože skromnog, u praksi stečenog
izkustva i opažanja.