DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 494 -<*
Ova omašna 1118 stranica obsižuća knjiga, koja je godine 1914 stavljena
u promet, napisana je češkim jezikom, a izašla je u Pisku
godine 1913. Vrijedni ovaj pisac prikazao nam je u toj knjizi povijest
čeških šuma i češkog šumarstva od najstarije dobe do danas veoma
zanimivim načinom. Već veličina knjige pokazuje nam, koliki je silni
trud pisac na pisanje te knjige uložio, a pogleda li se tek sadržaj,
prekrasne slike, tabele, terminologija i obradba svih grana šumarstva
u zemljama svete krune Vaclavove, moramo se upravo diviti ljubavi
koju je pisac u svoje djelo uložio. Cijelo djelo razdijeleno je uglavnom
u tri poglavlja:


1. Povjest šuma u raznim geolog, periodama.
2. Povjest šuma u historičko doba.
3. Povjest šumarstva i uredjenja šuma.
li znanstveno obradjenog sadržaja vidi se da pisac podpuno i svestrano
vlada predmetom i da je u svrhu sastavu toga krasnoga djela
prošao mnogo i mnogo arhivarske gradje; Neima dvojbe da će ovo
djelo zanimati svakoga, tko ga u ruke uzme.


Sa naše strane možemo ovu vrlo lijepu knjigu svakom šumaru
najtoplije preporučiti, jer će u njoj svaki čitaoc naći mnogo i mnogo
pobude za vlastiti rad u istome pravcu. Uredničtvo.


Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar,
listu i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici :


a) za izvorne sastavke 5-0 K ;


b) za prevode 3-5 K; i


c) za prepisane stvari 2-0 K.


Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti,
u koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom
i jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma
malo ispravljati, na predlog urednika društvenoga časopisa po
društvenom upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


Sadržaj. Strana
Uzgoj masline na tstočnim obalama Jadranskoga mora. Napisao Marko
Marčič, c. kr. učitelj poljodjelstva u Korčuli. (Svršetak) . . . 465—475
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli
od Dalmatinske medie do Mrkoplja i Ogulina, prvi šumski red
za iste, prvo njihovo razdjeljenje u okružja, šumarije i čuvarije
prvi cjenik za drvenu gradju iz njih, prve misli o pošumljenju
primorskog krša itd. Po prig. podatcima i nacrtima c. kr. ratnog
arhiva u Beču i dr., priobćio i vlastitim tumačenjima popratio B.
Kosović, kr. zem. šum. nadz. II. razr. (Svršetak) ´ 476—488
Društvene vijesti : Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar.
društva, obdržavane dne 19. lipnja 1914. u Šum. domu u Zagrebu 488—492
Različite vijesti : Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim
podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list u razdoblju
od 1. svibnja do 15. prosinca 1914. — Borošićev Hrvatski šum.
kalendar za g. 1915 492—493
Nove knjige 493—494


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht Zagreb,