DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 30     <-- 30 -->        PDF

«- 4.. »


Bogoevič Tomo 4 K, Bubanj Vjekoslav 10 K, Brausil Makso 5 K,
Brausll Miroslav 10 K, Begna Hinko 30 K, Berger Asdrubal 10 K,
Brujas Dragutin 10 K, Brandstetter Julio 10 K, Benzon Ivo Krst.
10 K, Bokor Robert 10 K, Bogsch Arpad 10 K, Cesaric Gjuro 10 K,
Çrnadak Milan 10 K, Čop Andrija 10 K, Csikos vitez Stjepan 10 K,
Cmelik Vilim 10 K, Dianovsky Pavao 10 K, Dražić Jaroslav 30 K,
Drenovac Svetozar 10 K, Fusič Franjo 10 K, Freudenreich Alfred
10 K, Qriinwald Josip mos. 10 K, Grozdanić Milan 10 K, Grunwald
Josip rkt. 10 K, Gerstmann Arnold 10 K, Grbac Ivan 10 K, Havliček
Aleksander 10 K, Heisinger Levin 10 K. Hefner Josip 10 K,
Heide Josip 10 K, Hankonyi pl. Stjepan 10 K, Jovanovac Antun 5 K, Kadernožka
Dragutin 10 K, Kaderžavek Leo 10 K, Kôrôskenyi pl. Šandor 20 K,
Koča Gjuro 10 K, Kovačina Mate 10 K, Kiseljak Josip 20 K, Krajnyak
Ivan 8 K, Kuzma Julio 10 K, Kundrat Emil 5 K, Krček Izidor
5 K, Krišković Lambert 10 K, Kauders Alfons 12 K 50 fil., Lasman
Dragutio 10 K, Lahner Dragutin 5, Matizović Dragutin 10 K, Majer
Mirko 10 K, Marianyi Ivan 10 K, Mlinaric Elzear 10 K, Markulin
Ivan 10 K, Medvedović Mato 8 K, Marton Gjuro 5 K, Masztics Gustav
5 K, Mladenoff Belčov 10 K, Matherny Robert 10 K, Marčić
Marko 19 K, Maruzzi Ivan 12 K, Nenadič Gjuro dr. 10 K, Neuhold
Božidar 12 K, Odžič Vladimir 10 K, Partaš Ivan 10 K, Popovič
Dušan 10K, Polaček Dragutin 10 K, PuljevićPetar 10K,Polovic Gjuro
10 K, Petračić Andrija dr. 10 K, Piršič Vilim 10 K, Pavlić Ante
10 K, Renner Ante 10 K, Rosmanith Albert 5 K, Rukavina Josip
10 K, Ružička August 5 K, Radojčič Svetozar 18 K, Staničič Dane
20 K, Sztromszky Ladislav 5 K, Slapničar Eduard 10 K, Stublič
Vjekoslav 20 K, Sutlić Slavko 20 K, Steller Eduard 5 K, Siniić Stjepan
10 K, Stivičević Nikola 10 K, Seidel Oskar 10 K, Soška Julius
10 K, Štefovič Josip 10 K, Schaab Valentin 10 K, SkrljacPetar 10K,
Thuransky pl. Bela 5 K, Trôtzer Dragutin 10 K, Turković Ernest
10 K, Tordony Emil 5 K, Turkalj Zlatan 10 K, Tocauer Adolfo 10 K,
Tropper Antun 8 K, Všetečka Adalberto 10 K, Vežić Nikola 10 K,
Vasiljević Vladimir 5 K, Zaje pl. Karmelo 10 K, Zec Dušan 10 K,
Zeznlka Ivan 10 K, Zwickelsdorfer Ivan 10 K.


II. U ime podupirajućeg prinosa uplatiše: Grad Varaždin
20 K, Grad Karlovac 20 K.
III. U ime pretplatnine za Šumarski list uplatiše: Gecan
Mile 12 K, Šandor Imre 6 K, Marčić Josip 12 K. Sveukupno
1113 K 50 fil. slovima: jedna hiljada jedna stotina i trinajst kruna
50 fil.
Szentgyôrgyi, v. r. blagajnik.


Borošićev Hrvatski šumarski kalendar za g. 1915. je
izašao. Vidi noticu u Lug. Vijestniku za prosinac.


Nove knjige.
Jan Evang. Chadt (Sevëtinsky) : Dëjfny lesu a lesnietvi v
Cëchâch, na Morave a ve Slezsku. Cijena sa poštarinom
nevezano 6 K 50 f. a vezano 7 K 50 f.