DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 453 Završujući
opis našega puta kroz glasovite slavonske hrastike,
na kojem putu smo naučili mnogo dobra i korisna za naš budući
život, držimo svojom ugodnom dužnosti zahvaliti se na ovom mjestu
visokoj kr. zem. vladi na podijeljenoj nam potpori, koja je omogućila ovu
toliko za nas korisnu ekskurziju. Isto tako u ime sviju kolega najljepše
se zahvaljujemo presv. gospodi vlastelinima grofu Draškoviću,
barunu Gutmannu i grofu Normannu valpovačkom na lijepom gostoprimstvu,
koje su nam svuda bogato izkazaii. Najljepša hvala njihovom
činovništvu kao gg. šum. nadzornicima Gjuri Cesariću i Rudolfu Kolibašu
i ostalo] i gg. šumarima, koji su nam za vrijeme ekskurzije nežaleći
truda mnogo pokazivali, svaku stvar razjasnili i tako upoznali
nas sa svojim u praksi Stečenim iskustvima jamačno sa živom željom
da naš budući rad — jer na mladjima svijet ostaje — bude na korist
lijepe zelene struke i na dobro mile nam domovine Hrvatske.


A.
Bogičević i Majnarić
absolv. šumarstva.
Društvene vijesti.


Podpore hrv.-slav. šumarskoga društva iz Kôrôskeny-eve
pripomoćne zaklade i iz društvene imovine dijeliti će se po običaju
i ove godine pred Božić


P. n. gg. članovi upozoruju se glede istih na natječaj u priloženom
Lug. Vj., kao i natječaj u zagreb. novinama.
Različite vijesti.


Zaklada za uzgoj djece drž. šumarskih činovnika. Izvadak
iz zapisnika o četvrtgodišnjoj sjednici upravnog odbora, održanoj dne


24. srpnja 1914. (Iz 17. svezka
Erdészeti lapok od godine 1914).
l/s


II. Čisti prihod godine 1913. i izračunavanje dijela
istog spadajućeg k temeljnoj glavnici.
a) Zbiljni primitci:
1. Unišli prinosi
K 76.043-88
2. Koristonosne glavnice
„ 18.252-07
Svota zbiljnih primitaka K 94.295-95
b) Zbiljni izdatci :


1. Rukovodni izdatci
K 1.132-57
2.
Razni izdatci „ 68-21
Svota zbiljnih izdataka K L200-78
Sravnivanje:
a) Svota zbiljnih primitaka K 94.295-95
b) Svota
zbiljnih izdataka „ 1.200 78
Čisti prihod (II.) K 93.095-17