DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 393
Razne vijesti.


Pošumljenje Krasa. Kr. zem. vlada, odjel za unutarnfe poslove,
obnašla je dozvoliti, da se izplati: Jakovu Novakovicu kbr. 23
iz Pribudića K 30, Vasi Pupavcu kbr. 42 iz Palanke K 40, Stjepanu
Klepiću kbr. 119 iz Smokrića K 80, Filipu Županu kbr. 321 iz Sv.
Roka K 30, Milkanu Petroviču kbr. 14 iz Dabašnice K 80, Mili Desnici
kbr. 149 Kupirovo K 30, Marku Balenu kbr. 231 iz Sv. Roka
K 70, Šimi Grbicu kbr. 112 iz Ruišta K 50, Stipi Balenu kbr. 236 iz
Sv. Roka K 80, Mili Mataiću kbr. 130 iz Smokrića K 100, Pavi Budimiru
kbr. 140 iz Zrmanje K 50, Filipu Županu kbr. 268 iz Ploče
K 50, Šimi Kljaiću kbr. 265 iz Ploče K 60, Jerku Kovačeviću kbr.
42 iz Vranika K 30 i Ivanu Šulentiću kbr. 299 novi (51 stari) iz Sv.
Roka K 50, kao nagrada za odgojene i brižno čuvane šumice na Krasu.


Stanj e glavnica zemljištnih zajednica pohranjenih u kr. hrv. slav.
zemaljskoj blagajni u Zagrebu koncem godine 1913.


D u g o v i n a


U U vrijednostnim


Kr. županijska


na na


oblast ´otovom papirima predujmu zajmu
K f. K f K I
Ličko-krbavska u
Gospiću . . .
Modruško - riječka
u Ogulinu . . .
Zagrebačka u Zagrebu
... .
Bjelovarsko - križevačka
u Bjelovaru
480
1854
623.399
4,551.019
516.085
90.216
467.075
975
47
77
34


60.572

j
_!
25
— Varaždinska u Varaždinu
. . . .
Fožežka u F)ožegi
Srijemska u Vukovaru
304.991
1,132.400
545.562
4479
75.978
17.550
88
03 14 500 —
Virovitička u Osijeku
. . . . . 5019 ! 88 4,655.672 944.560 31 139.441 58
Ukupno ... . 5499 | 88 S 12,330.985 j 07 | 1,600.735 | 801 214.514 | 10


Stanje glavnice mirovinske zaklade šumarskih činovnika
krajiških imovnih obćina pohranjene u hrv.-slav.
zemaljskoj blagajni u Zagrebu koncem godine 1913. u gotovom
386 K 61 fil. i u vrijednostnim papirima 1,503.002 K 77 fil.


Stanje glavnice zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnik a pohranjene u kr. hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu
koncem godine 1913. u gotovom 123 K 55 fil. i u vrijednostnim
papirima 125.096 K 91 fil.


Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih
pravoužitnika brodske imovne obćine 280.675 K
69 fil. u vrijednostnim papirima, pohranjenim u kr. hrv.-slav. zemaljskoj
blagajni u Zagrebu koncem godine 1913.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 394 —


Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih
pravoužitnika petrovaradinske imovne občine


143.376 K 65 fil. u vrijednostnim papirima, pohranjenim u kr. hrv.slav.
zemal skoj blagajni u Zagrebu koncem god. 1913.
Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih
pravoužitnika gradiške imovne občine 69.501 K
89 fil. u vrijednostnim papirima, pohranjenim u kr. hrv.-slav. zemaljskoj
blagajni u Zagrebu koncem godine 1913.


Stanje štipendijalne zaklade Franje Josipa I.
brodske imovne občine 300 K u gotovom i 26.518 K 14 fil.
u vrijednostnim papiritra, pohranjenim u kr. hrv.-slav. zemaljskoj
blagajni u Zagrebu koncem godine 1913.


Stanje glavnice zaklade za promicanje pčelarstva
brodske imovne občine 22.000 K u vrijednostnim papirima,
pohranjenim u kr. hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu
koncem godine 1913.


Stanje nepotrošivih šumskih glavnica krajiških imovnih
občina koncem godine 1913., koje su pohranjene u kr.
hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu.


u vrijednost, papirima
Otočke imovne občine u Otočcu . 372.416 K 66 fil.
ogulinske imovne občine u Ogulinu 324.260 83
slunjske imovne občine u Karlovcu 211.718 19


I. banske imovne občine u Glini . 308.802 76
II. banske imovne občine u Petrinji 3,158.940 40
gjurgjevačke imovne občine u Bjelovaru 4,755.435 12
križevačke imovne občine u Bjelovaru 1,370.213 01
gradiške imovne občine u Novoj Gradiški 2,851.390 92
brodske imovne občine u Vinkovcima 37,111.471 53
petrovaradinske imovne občine u Mitrovici 5,752.924 36
Ukupno 56,217.573 K 78 fil.


lzpravak. U članku pod naslovom „Temeljne zasade uredjenja
šumskog gospodarstva g. i o." uvrštenom u br. 7. Š. 1. god. 1914.
uvukla se je nehotice uslijed netočnog podatka u računu pogreška,
koju valja ovako izpraviti :


Na strani 280. redak 1. odozgo 50000 na 40000


5 S/ 4/
« » " » /6 » /6


„ 5. „ 92625 , 74110


295. „ 9. odozdo 499680 » 99680
općine"


8. „ valja iza riječi ,
mjesto riječi „na" uvrstiti: bila 499680 K, prestao bi konačni
višak na prihodu u . . ."