DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 381 —


Zakon od 27. III. 1914.


kojim se preinačuju neke ustanove zakonskoga članka II. : 1869. sabora
kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ob ustrojstvu autonomne
hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.


§ 1.
Iz djelokruga kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskog vladnog odjela za
unutarnje poslove izlučuju se, te se imadu u posebnom zemaljskovladinom
odjelu „za narodno gospodarstvo" rukovati slijedeći unutarnji
poslovi :
Obrtničtvo i trgovina — u koliko ti poslovi ne spadaju u red
zajedničkih poslova, — zavodi vjeresijski, gojidba zemlje, kolonizacija
rukovanje prava vodnih, vrhovna uprava nastave poljodjelstvene
i gospodarstvene, kao i poslova, tičućih se gospodarstvene
vjeresije, poljodjelstvene asekuracije i gospodarski h
društva ; poslovi rudarstveni i poslovi zemljorazteretni i urbarski,
u koliko se poslovi ovi imadu riješiti putem administrativnim, sudjelovanje
pri rukovanju zakona o komora trgovačkih i obrtničkih; priredjivanje
zakonskih osnova o predmetih zakonarstvenih, amo spadajućih,
osobito osnove zakona agrarnih, u koliko se radi ob uredjivanju odnošaja
seljačkih, zakonskih osnova o pobojšanju, izsušenju
i kvašenju zemlje, o vodnih pravih i kolonizaciji, zakonskih
osnova o šumah i redu šumarskom, lovsko m, poljskom i o
ribarstvu.
§ 2.
Na čelu kraljevskoga hrvatskog-slavonskog-dalmatinskoga vladnog
odjela za gospodarstvo stoji posebni odjelni predstojnik.
Na njega se protežu ustanove zakona od 10. siječnja 1874. ob
odgovornosti bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i odjelnih
predstojnika vlade zemaljske.


§ 4.
Provedba ovoga zakona povjerava se banu kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije.


Obrazloženje


k osnovi zakona, kojim se preinačuju neke ustanove zakonskoga
članka II. : 1869. sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
ob ustrojstvu autonomne hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.


Prema §-u 4 zak. članka II. : 1869. ob ustrojstvu autonomne
hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, dijeli se zemaljska
vlada na tri odjela: na odjel za poslove unutarnje kao i za poslove
zemaljskoga proračuna, na odjel za bogoštovlje i nastavu i na odjel
za pravosudje sa djelokrugom opredjeljenim pobliže u §§-ima 6.,


7. i 8. istoga zakonskoga članka.
Ova organizacija kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, koja je u
početku, a i kasnije kroz dulje vremena potpuno zadovoljavala tako,