DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 380 —


pa je opazio, da se na korjenu stvaraju ovakove nabrekline
a bilina, da dobro dalje uspijeva ma da nema u pijesku potrebnih
dušičnih spojeva. Biline, koje nisu imale tih nabrelina
na korjenu, nisu se mogle razvijati: Ovim i sličnim
pokusima uspjelo je dokazati, da mogu johe i neko drugo
drveće — osobito Eleagnus augustifolius — primati atmosferski
dušik. Shibata je anatomski proučavao ove nabrekline
na johama i došao do zaključka, da su to endotrofne mikorize.


Nepobitno je dakle dokazano, da može naše šumsko
grmlje i drveće primati indirektno dušik iz uzduha. Kod toga
primanja imadu važnu ulogu mikroorganizmi humusa, pa je
time i dokazana velika vrijednost humusa u šumskoj zemlji.
Lijepo kaže profesor petrogradskog sveučilišta Dr. V. Paladin
u svojoj „fiziologiji" : „Zemlja nije mrtva — ona je puna
života. Svi mikrorganizmi zemlje traže velike količine hranivih
tvari. Dodje li u tu zemlju koja zelena više bilina, to se ona
mora boriti za hranu sa ostalim mikroorganizmima. Ta borba
je to veća što će manje zelena bilina naći u humoznom tlu
onih hraniva na koje je ona priučena u mineralnoj podlogi.
Mikotrofne biline mogu - u toj borbi uslijed zajednice sa
nekim drugim organiznima zemlje — bolje proći, nego biline
bez mikoriza."


Gospodarska važnost ovog skupljanja atmosferskog dušika
po šumskom bilju malo je još u literaturi obradjena.
Treba se ali samo podsjetiti, da na pr. joha nspijeva na
lošim, vlažnim zemljištima, u kojima se na taj način sakuplja
dušik. U Švicarskoj izvedeni su već pokusi sa johom (Alnus
incana), te je ustanovljeno, da ona veoma povoljno djeluje
na konifere, koje su u blizini ovih joha uzgajali.


Nema sumnje, da će riješenje ovih fizioloških i bioloških
problena biti od velike važnosti za šumarstvo.


M. Urbani.