DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 377 —


tako, da gljivini myceli i hife čine oko korjena neku preoblaku.
Ova preoblaka oko korjena sastoji dakle od samih
gljivnih končića (hifa), koji su medjusobno srasli a srasli su
takodjer i sa korjenom tako, da ta preoblaka dalje raste sa
korjenom. Korjen i ove gljive sačinjavaju regbi jedan jedinstveni
organ, kojega je profesor A. B. Frank nazvao „mykorhiza".
Ova mikoriza dolazi skoro kod svega šumskog
drveća, i to kod: konifera (kod jele, omorike, borova i
ariša); kod kupulifera (kod hrastova, bukve, grabra, breze,
ljeske i dr.) a i kod drugog bilja (mahovina, korova i grmova).


Frank i E. Stahl istaknuli su koju veliku fiziološku važnost
imadu ove mikorize za odhranu zelenih i bezklorofilnih
viših bilina.


Končići mikoriza su u savezu sa končićima micelija onih
gljiva, koje žive u humusu zemlje. Ove gljive primaju iz
humusa svu organsku i anorgansku hranu, pa ju predaju
mikorizama; mikorize ih pak dalje predaju bilinama, na kojima
se stvoriše.


Kod jednih mikotrofnih bilina pokrivaju mikorize korjen
samo izvana, pa onda govorimo o oktotrofnim mikorizama,
dočim kod drugin bilina prodiru gljivni končići u nutarnje
stanice korjena, pa onda ih zovemo endotrofnim mikorizama.


Budući je korjen drveća sasvim pokriven mikorizama,
to nema na takovom korjenu korjenitih dlačica ; nema dakle
onih nježnih dlačica, kroz koje kod drugih bilina ulazi sva
hrana osmozom iz zemlje. Korjenite su dlačice ovdje zamijenjene
gljivnim končićima, preko kojih mora hrana prolaziti.
Stanice endotrofnih mikoriza budu s vremenom od stanica
korjena probavljene; tu možemo dakle reći, da se viša
bilina hrani gljivama slično, kao što se neke druge više biline
hrane kukcima (Inscectivoze).


Više biline — ponajviše i naše šumsko grmlje i drveće


— prima na taj način iz humusa (dakako indirektno) gotovu
organsku hranu. Ta organska tvar sadržaje u sebi i