DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 54     <-- 54 -->        PDF

m


teija zâ upravitelje magazina. Zatim ima sporazumno sa General-
Comandom ustanoviti cijene za hrastovinu i druge vrsti
drveća, nastojati da se načine drvni magazini u SenjuBagu, o kojima se treba prije sačiniti troškovnik i to u
okviru doznačene svote od 10.000 for. Kasnije, kad bude
utrška iz prodanih drva, mogu se magazini povećati.


Ces. kr. dvorsko ratno vijeće je tu odluku 14. XII. 1765.
dostavilo i karlovačkom zapovjedajućem Generalu barunu pl.
Bečku, te ga pozvalo, da u njemu sadržano što na njega
spada provede i ob učinjenom izvijesti.* (Svršit će se).


Može li šumsko drveće primati atmosferski
dušik?


Sve bilje treba za svoj razvoj znatnu količinu dušika,
koga prima korjenjem iz zemlje. Nu imade i bilina, koje
mogu primati sav dušik - koji trebaju za izgradnju svoga
tijela - iz uzduha. Dovoljno je, da spomenem naše mahunarke
(Leguminose), za koje znamo, da primaju uz pomoć
bakterija koje žive na korjenu sav dušik iz uzduha.
Na korjenu mahunaraka imade sva sila sitnih malenih gomoljića
(nabreklina) u kojima živi Bacillus radicicola (ili
Rhizobium Leguminosarum); taj bacilus prima dušik iz uzduha,
pretvara ga u organsku substancu, koju može mahunarka
resorbirati i tako se hraniti.


Winogradsky, Beyerinck i Stoklasa i drugi našli su kasnije
u zemlji svu silu bakterija, koje mogu asimilirati uzdušni
dušik. Djelovanjem ovih mikroorganizama može se u
zemlji sakupiti izvjestna količina dušičnih spojeva, koja će
dobro doći višem bilju za hranu. Na taj način može neplodna
zemlja postati s vremenom plodna.


Svaka je zemlja a osobito šumska — puna ovakovih
mikroorganizama osobito : bakterija, plijesni i drugih
nižih gljiva. Kamenski je opazio (g. 1881. Botan. Zeitung),
da je korenje mnogoga šumskoga bilja opkoljeno gljivicama


* Ovom članku priloženi nacrt spada k broju 3. Š. 1. o. g.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 377 —


tako, da gljivini myceli i hife čine oko korjena neku preoblaku.
Ova preoblaka oko korjena sastoji dakle od samih
gljivnih končića (hifa), koji su medjusobno srasli a srasli su
takodjer i sa korjenom tako, da ta preoblaka dalje raste sa
korjenom. Korjen i ove gljive sačinjavaju regbi jedan jedinstveni
organ, kojega je profesor A. B. Frank nazvao „mykorhiza".
Ova mikoriza dolazi skoro kod svega šumskog
drveća, i to kod: konifera (kod jele, omorike, borova i
ariša); kod kupulifera (kod hrastova, bukve, grabra, breze,
ljeske i dr.) a i kod drugog bilja (mahovina, korova i grmova).


Frank i E. Stahl istaknuli su koju veliku fiziološku važnost
imadu ove mikorize za odhranu zelenih i bezklorofilnih
viših bilina.


Končići mikoriza su u savezu sa končićima micelija onih
gljiva, koje žive u humusu zemlje. Ove gljive primaju iz
humusa svu organsku i anorgansku hranu, pa ju predaju
mikorizama; mikorize ih pak dalje predaju bilinama, na kojima
se stvoriše.


Kod jednih mikotrofnih bilina pokrivaju mikorize korjen
samo izvana, pa onda govorimo o oktotrofnim mikorizama,
dočim kod drugin bilina prodiru gljivni končići u nutarnje
stanice korjena, pa onda ih zovemo endotrofnim mikorizama.


Budući je korjen drveća sasvim pokriven mikorizama,
to nema na takovom korjenu korjenitih dlačica ; nema dakle
onih nježnih dlačica, kroz koje kod drugih bilina ulazi sva
hrana osmozom iz zemlje. Korjenite su dlačice ovdje zamijenjene
gljivnim končićima, preko kojih mora hrana prolaziti.
Stanice endotrofnih mikoriza budu s vremenom od stanica
korjena probavljene; tu možemo dakle reći, da se viša
bilina hrani gljivama slično, kao što se neke druge više biline
hrane kukcima (Inscectivoze).


Više biline — ponajviše i naše šumsko grmlje i drveće


— prima na taj način iz humusa (dakako indirektno) gotovu
organsku hranu. Ta organska tvar sadržaje u sebi i


ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 56     <-- 56 -->        PDF

378 —


dušika, koga su mikorize primile iz uzduha. Uz pomoć mikoriza
mogu dakle i klorofilne biline primati dušik iz uzduha
slično kao i mahunarke.


Medju gljive, kojih miceliji čine mikorize, spominjemo
razne Mucore i Nectriacee. Njeki autori spominju, da mogu
i miceli jelen-gljiva pa vrganja i muhara stvarati mikorize.


Biline sa mikorizama t. j . mikotrafno bilje možemo razdijeliti
u obligatno i fakultativno mikotrofno bilje. Medju
obligatno mikotrofno bilje spadaju sve besklorofilne više biline,
koje se hrane humusom (n. pr. Monotropa hypopitys
na kojoj je baš otkrio Kamenski ovaj pojav). Ovakove se biline
ne mogu hraniti bez mikoriza, za to se i ne razvijaju u
sterilizovanoj zemlji t. j . u takovoj zemlji, u kojoj smo sav
život ubili toplinom ili kemijskim sredstvima.


Gojimo li mlade borove ili bukvu u sterilizovanoj zemlji
vidjeti ćemo, da se u tom slučaju ne stvara na korjenu mikoriza,
pak će to bilje doskora sasvim zaostati u svome razvoju.
Jedni autori su iz tih pokusa zaključili, koliku važnos i
imade humus u šumskoj zemlji i koliko vrijede mikorize za
odhranu šumskog drveća.


Drugi pak drže, da mogu bukve i borovi sasvim dobro
uspijevati i bez mikoriza, jer imade u prirodi takvog drveća
koje se je razvilo i bez mikoriza na korjenu. Uzrok što
bukva i bor ne će uspijevati u sterilizovanoj zemlji biti će
taj, što kod sterilizovanja zemlje nastaju neki škodljivi spojevi.


Zato ipak pripisujemo mikorizama ogromnu važnost za
odhranu višega bilja. Za endotrofne mikorize možemo skoro
sjegurno reći, da vežu atmosferski dušik, pa ga onda predaju
u formi organskih spojeva višim bilinama, na kojima
žive.


Ovaj nazor nastojali su u novije doba dokazati I. M.
Jonse, Hiltner i Nobbe. Nobbe i Hiltner su dokazali, da se
može Podocarpus chinensis sasvim lijepo kroz više godina
razvijati u zemlji bez dušične hrane. Na korjenu toga Podocarpusa
našli su doista gljivne končiće, koji su skupljeni u
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 379 —


čvoraste nakupine, i koji rastu dalje sa korjenom u kremenom
pijesku, u kome nema ništa dušika.


Ovo mišljenje o asimilaciji uzdušnog dušika potvrdjuju
i opažanja danskog šumarskog stručnjaka P. E. Miillera. Na
jutlandskim je pjeskuljama najme Mliller veoma teško mogao
uzgojiti omoriku; ona mu je u najpovoljnijem slučaju
za 10 do 20 goina propala radi pomanjkanja dušika (Stickstoffhunger).
Na istim parcelama razvijao se je ali sasvim
dobro bor (Pinus montana); nu to ne bi ništa napadnoga
bilo, da nije omorika očevidno uspijevala samo na onim parcelama,
gdje je uz nju gojen i bor. Tamošnjim šumarima je
to poznata stvar, pa drže, da bor djeluje na omoriku tako,
da joj dovadja i priredjuje hranu slično, kao što mahunarke
(Leguminose) dobro uplivišu na crnogorice pokraj kojih ih
gojimo.


Millier je našao na korjenu toga bora uz ektotrofne još
i endotrofne mikorize, pa je došao do zaključka, da endotr´ofne
mikorize bora asimiliraju atmosferski dušik pak jedan
dio tog dušika dolazi i do omorika.


Da može drveće primati uz pomoć nižih organizama
dušik iz uzduha dokazali su nepobitno Nobbe i Hiltner.
(Arbeiten aus d. Biolog. Abt. d. kais. Gesundheitsamtes 1892
i 1900 — Handbuch der technischen Mykologie. Jena 1906.).
Već dulje vremena znalo se je, da imade na korjenu raznih
jalša (joha = Alnus), Eleagnacea — i drugih jednogodišnjih
Scrophulariocea i Labiata -- gomoljića sličnih onima na korjenu
mahunarka. U tim gomoljima (nabrekline ili čvorići)
žive mikroorganizmi, koji asimiliraju atmosferski dušik t. j .
pretvaraju ga u organsku substancu, koju korjen više biline
resorbira. Ovakove nabrekline (gomoljići) kod johe su višegodišnje
pa mogu više njih srasti, odrveniti i stvoriti konglomerat
kao jabuka velik. Godine 1866. je opisao Woronin
iz Petrogada ove tvorine na korjenu johe a organizme koje
je našao u ovima nazvao je Schinzia Alni. Kasnije je Hiltner
uzgajao johu u pijesku, u kome nije bilo ništa dušičnih spojeva,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 380 —


pa je opazio, da se na korjenu stvaraju ovakove nabrekline
a bilina, da dobro dalje uspijeva ma da nema u pijesku potrebnih
dušičnih spojeva. Biline, koje nisu imale tih nabrelina
na korjenu, nisu se mogle razvijati: Ovim i sličnim
pokusima uspjelo je dokazati, da mogu johe i neko drugo
drveće — osobito Eleagnus augustifolius — primati atmosferski
dušik. Shibata je anatomski proučavao ove nabrekline
na johama i došao do zaključka, da su to endotrofne mikorize.


Nepobitno je dakle dokazano, da može naše šumsko
grmlje i drveće primati indirektno dušik iz uzduha. Kod toga
primanja imadu važnu ulogu mikroorganizmi humusa, pa je
time i dokazana velika vrijednost humusa u šumskoj zemlji.
Lijepo kaže profesor petrogradskog sveučilišta Dr. V. Paladin
u svojoj „fiziologiji" : „Zemlja nije mrtva — ona je puna
života. Svi mikrorganizmi zemlje traže velike količine hranivih
tvari. Dodje li u tu zemlju koja zelena više bilina, to se ona
mora boriti za hranu sa ostalim mikroorganizmima. Ta borba
je to veća što će manje zelena bilina naći u humoznom tlu
onih hraniva na koje je ona priučena u mineralnoj podlogi.
Mikotrofne biline mogu - u toj borbi uslijed zajednice sa
nekim drugim organiznima zemlje — bolje proći, nego biline
bez mikoriza."


Gospodarska važnost ovog skupljanja atmosferskog dušika
po šumskom bilju malo je još u literaturi obradjena.
Treba se ali samo podsjetiti, da na pr. joha nspijeva na
lošim, vlažnim zemljištima, u kojima se na taj način sakuplja
dušik. U Švicarskoj izvedeni su već pokusi sa johom (Alnus
incana), te je ustanovljeno, da ona veoma povoljno djeluje
na konifere, koje su u blizini ovih joha uzgajali.


Nema sumnje, da će riješenje ovih fizioloških i bioloških
problena biti od velike važnosti za šumarstvo.


M. Urbani.