DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 320 —


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je upravitelja gospodarstvenog ureda šumarnika Frana Al-
t hal 1er a, nadšumarnikom u VII. činovnom razredu, a šumarske
vježbenike Mihovila Pećinu i Petra Marijana šumarskim pristavima
u XI. činovnom razredu kod otočke imovne općine, dočim je
šumarskog vježbenika Otokara Herzl a imenovao šumarskim pristavom
u XI. činovnom razredu kod gradiške imovne obćine sa sustavnim
berivima.


Ban je imenovao gradskog šumara Bônel a kr. kotarskim šumarom
I. razreda u X. činovnom razredu kod kr. županijske oblasti
u Ogulinu sa sustavnim berivima.


Premještenje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. kotarskog šumara I.
razreda Paju Pop ovi ća od kr. kotarske oblasti u Slatini k onoj u
Ludbregu.


Društvene vijesti.


Glavna skupština hrv.-slav. šumarskog društva obdržavati će
se dne 4. kolovoza t. g. u Zagrebu, te će se s njom spojiti skupni
poučni izlet u šume vlastelinstva našičkoga, tvornicu u Gjurgjenovcu
i razne podhvate šumske industrije u okolici našičkoj. Poziv i program
za tu skupštinu prileži današnjem broju „Šumarskog lista".


Različite vijesti.


Hrvatsko zem. društvo gospodarskih i šumarskih činovnika
obdržavalo je dne 28. i 29. lipnja o. g. svoju redovitu skupštinu
u Orahovici, s kojom je bilo spojeno pregledavanje raznih
gospodarskih uredaba vlastelinstva baruna Gutmanna.


Gospodarski odjel kr. zem. vlade započeti će, kako pri zaključku
lista doznajemo, svoje djelovanje dne^ 1. srpnja t. g.


Kako će u taj odjel biti dodijeljeno i Šumarstvo, to ćemo u
narednom broju donijeti zakonsku osnovu o ustrojenju toga odjela
i djelokrugu njegovih pojedinih odsjeka.


Uredjenje šuma. Klub hrv. šumar, akademičara u Zagrebu izdao
je skripta „Uredjenje šuma" po predavanjima prof. dr. Gj. Nenadića.
Cijena skripta 10 K (deset kruna), a šalje se pouzećem.


Havliček V. I. i bratj e glasovita tvrdka za trgovinu platnene
robe u Lâznë Podebrady u Češkoj, koja na zahtjev šalje svakome
uzorke svoje robe. Upozorujemo cijenjene čitatelje na oglas njezin,
priložen ovome listu.


Poziv.


U predmetu podpora, koje se mogu iz zaklade za uzgoj djece
državnih šumarskih činovnika izdati u školskoj god. 1914./15.


U mjesecu srpnju t. g. razdijeliti će se iz zaklade za uzgoj djece
državnih šumarskih činovnika, koji spadaju pod službovni djelokrug