DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 271 —


10 K; Pleša Nikola 10 K; Prstec Milan 10 K; Pere Vilim 10 K;
Puches Franjo 10 K; Pichler Milan 10 K; Petroff Georgi 20 K; Perušić
Andrija 10 K; Pećina Mihovil 10 K; Pavlić Ante 2 K; Premužić
Andrija 12 K; Rayma.nn Stjepan 30 K; Rosmanith Albert 5 K; Rukavina
pi. Rudolf 10 K; Ružićka August 5 K; Radošević Venceslav
12 K; Rivosechi Emil 2 K; Sablić Rudolf 10 K; Szentgyôrgyi Ljudevit
10 K; Svoboda Bogdan 10 K; Sztromszky Ladislav 5 K ; Stanič
Jovan 10 K; Stanković Veljko 10 K; Steller Eduard 5 K; Stanojević
Pavle 10 K; Sekulić Milorad 10 K; Šmidt Josip 10 K; Škorić Milan
10 K; Šustić Josip 10 K; Šimunović Živko 10 K; Šnajder Luka 10 K;
Tolg Vilim 10 K; Thuransky pl. Bela 5 K; Tropper Ivan 10 K;
Tordony Emil 5 K; Trivanović Milan 10 K; Tropper Anton 2 K;
Ulreich Gyula 10 K; Vac Gašo 10 K; Viđale Jaromir 10 K; Vlahović
Ilija 10 K; Vučković Dr. Vaso 10 K; Vidmar Vilko 10 K; Weiner
Milan 10; Vilović Nikola 10 K; Vojvoda Rikardo 10 K; Zaje pl.
Carmelo 10 K; Žegarac Pavle 10 K; Žerdik Lambert 10 K. Ukupno
u god. 1914. 3997 K 90 fil. odnosno sveukupno 4098 K 90 fil.


Szentgyôrgyi v. r.
blagajnik.


Različite vijesti.


Naučno putovanje. Početkom mjeseca svibnja boravili su u
Zagrebu gg. šum. savjetnik A. Geschwind i nadšumar Kolaković, što
ih je bosan.-herc. zem. vlada izaslala, da prouče pitanje o pošumljenju
krša u Hrvatskoj, Kranjskoi, Istri i Dalmaciji.


Primivši od našeg urednika potanje upute o pošumljenju krača
u Hrvatskoj I rcsljedili su put Gospića, od kuda će preko Kariobaga
u Jablanac, Senj, Crkvenicu i Hreljin, a onda preko Ljubljane i Sv.
Petra u Trst pa u Dalmaciju.


Po njihovu kazivanju sprema se ozbiljno bosan.-herc. vlada, da
sada neproduktivno kraško tlo u Hercegovini učini kroz pošumljenje
produktivnim, a kako zemalj. sabor tih zemalja namjerava u tu svrhu
votirati znatne iznose i namjestiti stručno osoblje izgleda, da će pod
mudrom i marnom upravom našeg odličnog zemljaka c. k. dvorskog
savjetnika i predstojnika gospod, odjeljenja bos.-..... zemalj. vlade
Dr. Otona Frangeša, dobiti posestrima Bosna i Hercegovina prije
zakon o pošumljenju krša nego mi, koji već tolike godine radimo
na tom, da dodjemo do takovoga zakona, kojim bi mogli u zapadnom
dijelu kraljevine Hrvatske uništiti krašku neman, koja tako teško tišti
i onako siromašni narod onoga kraja.


Poziv na suradnju!


Da se sačuva budućnosti uspomena na „zlatno doba" slavonske
hrastovine i da nepadnu u zaborav kolosalne dimenzije i
kvaliteta zadnjih slavonskih gorostasa, želilo bi uredništvo Šum. lista
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 272 —


sakupiti i u jedan članak otisnuti slike i analizu takovog slavonskog
hrašća, koje je u zadnjem deceniju, a makar i prije oboreno i izradjeno,
a da bude članak zanimiviji mogao bi se članak izvesi sa
slikama i opisima znamenitog hrašća iz cijele Hrvatske i Slavonije.


U istom članku želilo bi uredničtvo sačuvati uspomenu i na znamenita
i karakteristična stabla inog drveća pojedinog kraja.


Svaka šuma ima redovno svoga šumskoga „kralja", au mnogom
zakutnom selu, na pašnjaku ili gdje god drugdje ima po koje
osobito lijepo i impozantno drvo po svojem obliku ili po svojim dimenzijama,
pa bi bilo vrijedno da se i o njima koji redak napiše i
uspomena im se sačuva.


Umoljavaju se gg. čitaoci, da za takova stabla u svojoj okolici
propitaju, te nam ih u sliki i pismu prikazane dostave a podjedno
neka nam se javi onaj, tko bi imao volje na se preuzeti sastav spomenutoga
članka. Uredništvo.


Broj 3412 .. 1914.


Prodaja jelovine i bukovine na panju.


Na zatvorene pismene ponude prodavati će se putem javne
dražbe na ukupno 10.995 m3 procijenjeni drvni prihod sječine za
god. 1914. IV. sjekoredu kr. šumarije u Jasenku, i na ukupno 6980
m3 procijenjeni drvni prihod sječine za god. 1914. sjekoreda IV. kr.
šumarije u Ravnojgori.


Zatvorene pismene ponude valja do 5 sati poslije podne dne


24. lipnja t. g. predati kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu
gdje će se iste slijedećeg dana u 10 sati prije podne u vijećnici
javno otvoriti.
Podatci potanke procjene, dražbeni i ugovorni uvjeti, ter bjelice
i omoti za ponudu, mogu se nabaviti kod podpisanog ravnateljstva
ili kod dotičnih kr. šumarija.


U Zagrebu, dne 15. svibnja 1914.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.