DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 271 —


10 K; Pleša Nikola 10 K; Prstec Milan 10 K; Pere Vilim 10 K;
Puches Franjo 10 K; Pichler Milan 10 K; Petroff Georgi 20 K; Perušić
Andrija 10 K; Pećina Mihovil 10 K; Pavlić Ante 2 K; Premužić
Andrija 12 K; Rayma.nn Stjepan 30 K; Rosmanith Albert 5 K; Rukavina
pi. Rudolf 10 K; Ružićka August 5 K; Radošević Venceslav
12 K; Rivosechi Emil 2 K; Sablić Rudolf 10 K; Szentgyôrgyi Ljudevit
10 K; Svoboda Bogdan 10 K; Sztromszky Ladislav 5 K ; Stanič
Jovan 10 K; Stanković Veljko 10 K; Steller Eduard 5 K; Stanojević
Pavle 10 K; Sekulić Milorad 10 K; Šmidt Josip 10 K; Škorić Milan
10 K; Šustić Josip 10 K; Šimunović Živko 10 K; Šnajder Luka 10 K;
Tolg Vilim 10 K; Thuransky pl. Bela 5 K; Tropper Ivan 10 K;
Tordony Emil 5 K; Trivanović Milan 10 K; Tropper Anton 2 K;
Ulreich Gyula 10 K; Vac Gašo 10 K; Viđale Jaromir 10 K; Vlahović
Ilija 10 K; Vučković Dr. Vaso 10 K; Vidmar Vilko 10 K; Weiner
Milan 10; Vilović Nikola 10 K; Vojvoda Rikardo 10 K; Zaje pl.
Carmelo 10 K; Žegarac Pavle 10 K; Žerdik Lambert 10 K. Ukupno
u god. 1914. 3997 K 90 fil. odnosno sveukupno 4098 K 90 fil.


Szentgyôrgyi v. r.
blagajnik.


Različite vijesti.


Naučno putovanje. Početkom mjeseca svibnja boravili su u
Zagrebu gg. šum. savjetnik A. Geschwind i nadšumar Kolaković, što
ih je bosan.-herc. zem. vlada izaslala, da prouče pitanje o pošumljenju
krša u Hrvatskoj, Kranjskoi, Istri i Dalmaciji.


Primivši od našeg urednika potanje upute o pošumljenju krača
u Hrvatskoj I rcsljedili su put Gospića, od kuda će preko Kariobaga
u Jablanac, Senj, Crkvenicu i Hreljin, a onda preko Ljubljane i Sv.
Petra u Trst pa u Dalmaciju.


Po njihovu kazivanju sprema se ozbiljno bosan.-herc. vlada, da
sada neproduktivno kraško tlo u Hercegovini učini kroz pošumljenje
produktivnim, a kako zemalj. sabor tih zemalja namjerava u tu svrhu
votirati znatne iznose i namjestiti stručno osoblje izgleda, da će pod
mudrom i marnom upravom našeg odličnog zemljaka c. k. dvorskog
savjetnika i predstojnika gospod, odjeljenja bos.-..... zemalj. vlade
Dr. Otona Frangeša, dobiti posestrima Bosna i Hercegovina prije
zakon o pošumljenju krša nego mi, koji već tolike godine radimo
na tom, da dodjemo do takovoga zakona, kojim bi mogli u zapadnom
dijelu kraljevine Hrvatske uništiti krašku neman, koja tako teško tišti
i onako siromašni narod onoga kraja.


Poziv na suradnju!


Da se sačuva budućnosti uspomena na „zlatno doba" slavonske
hrastovine i da nepadnu u zaborav kolosalne dimenzije i
kvaliteta zadnjih slavonskih gorostasa, želilo bi uredništvo Šum. lista