DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 269 —


Ad 3. Poznato nam je dosta slučajeva, gdje narod sam želi
uredjenje zemljišnih zajednica Koliko je moguće to se u vlastitom
djelokrugu i provadja. Tako n. pr. z. z. Bodegraj ima oko 800 jutara,
Ladjevac oko 500, Okučane 50, Kosovac 50, Benkovac 300,
Cage 200, Gornji Bogićevci 100. v Neka zajednica imade posebnog,
neke zajedno po jednog lugara. Čitavo se današnje uredjenje tih z.


z. sastoji tek u tom, da čuvaju zajednice od uzurpacija, da jedan
dio šume brane sjeći a ostali je pripušten sjekiri i marvi.
Uredjenjem z. zajednica istina, da bi se izazvalo odpor ovih
ovlaštenika, koji možemo reći, živu od produciranja marve, zatim nekih
nečlanova imovne općine, koji se u zajednici drvare — dok bi se
s druge strane pomoglo narodu tim, što bi zaista s vremenom od
drvnih uštednja možda i koristi bilo, što bi se racionalnim uzgojem
podigla rentabilnost tla a ovlaštenici redovito godišnje dobivali svoje
ogrjevno drvo. S jedne bi strane paša bila ograničena, dočim bi
s druge imali koristi sami ovlaštenici i ostali šumoposjednici naročito
imovna općina, jer bi njezine šume bile manje izvržene oduzimanju
drva.


*


* *


Kad bi gradiškoj imovnoj općini uspjelo, da pomoću zemaljske
vlade ostvari gornje predloge, sačuvala bi mnoge svoje posavske
šume odnosno osigurala bi sebi sigurniju budućnost.


Ako ima možda lakše ostvarivih i jeftinijih načina, da se predusreće
faktičnom velikom manjku drva, umoljavaju se gg. drugovi,
da ih iznesu.


Kako se i druge imovne općine nalaze u sličnim prilikama, u
kojima i gradiška, bilo bi dobro, da se kod našeg šum. odsjeka u
Zagrebu održi anketa svih upravitelja imovnih općina i započme zajednički
složan rad. P.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegova Preuzvišenost gosp. kr. ug. ministar za
poljodjelstvo imenovao je u sjedinjenom zajedničkom statusu drž.
šumarskih činovnika k upravi hrv. slavon. drž. šuma, kr. šumarskim
savjetnikom Julijusa Sosku u VII. plaćevni razred, a kr. šum. inž.
vježbenika Emila Mattyasovszky-a kr. šum. inž. pristavom u X. činovnom
razredu.


Društvene vijesti.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda,, i upisnina, zatim
podupirajućih prinosa i pretplainina za Šumarski list, i to:


I. u razdoblju od 26. studenoga do 31. prosinca 1913.
uplatiše : Dereta Mihajlo 20 K; Tocauer Adolf 10 K; Fusić Fran
5 K; Vasiljević Vladimir 5 K; Grbac Ivan J2 K; Grad Požega 20 K ;
Pošumavska sušama u Budejovicam 12 K ; Šumar, nadzorničtvo Zadar
12 K. Ukupno 101 K.


ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 270 II.
u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 1914.
uplatiše u ime podupirajućeg prinosa: Vlastelinstvo grofa
D. Eltra u Vukovaru 50 K; Vlastelinstvo kneza Odescalchia u Iloku
20 K; Imovna općina brodska 400 K ; Imov. opć. gjurgjevačka 400 K;
Imov. opć. križevačka 200 K; Imov. opć. gradiška 400 K; Im. opć.
petrovaradinska 300 K; Imov. opć. I. banska 50 K; Imovna općina
II. banska 100 K; Imov. opć. slunjska 50 K; Imovna općina otočka
100 K; Imov. opć. ogulinska 50 K; Grad Zagreb 20 K ; Grad Osijek
20 K; Grad Križevac 20 K; Grad Petrinja 20 K ; Grad Požega 20 K ;
U ime pretplatnine za Šumarski list: Kr. šumarsko
ravnateljstvo u Zagrebu za 16 primjeraka 160 K; Kr. nadšumarski
ured u Vinkovcima za 10 primjeraka 100 K; Kr. šumarski ured na
Sušaku za 1 primjerak 10 K; Kr. gospodarsko više učilište u Križevcih
12 K; Šumarska škola u Sarajevu 12 K; Šumarski odjel zem.
vlade u Sarajevu 12 K ; Šumarska direkcija zem. vlade u Sarajevu
12 K; Kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo u Budapesti 24 K; Bosnische
Holzverwertungs-Aktiengeselschaft u Teslicu 12 K; Jajčanin
Petar, nadlugar u Čevljanovići, Bosna 12 K;


U ime članarine i upisnine: Abramović Nikola 10 K;
Adamek Ladislav 10 K; Althaler Franjo 10 K; Boellein Koloman 20 K;
Bona pl. Marino 10 K; Biondić Josip 10 K; Brosig Ljudevit 10 K;
Brosig Rudolf 10 K; Brausil Makso 5 K; Boor Dragutin 10 K ; Bujan
Josip 10 K; Belanović Sava 10 K; Bican Josip 10 K; Benak Vinko
10 K; Demi Slavoljub 10 K; Dojković Vilim 10 K; Dodig Stjepan
10 K; Draženović Ivan 5 K; Dereta Mihajlo 12 K; Fischbach Robert
10 K; Franješ Juraj 10 K; Frusić Andro 10 K; Fanta Jaroslav 12 K;
Gettwert Andrija 10 K; Grôger Fran 10 K; Grčević Ivan 10 K; Grdinić
Matija 10 K; Georgiević Teodor 10 K; Gôderer Albert 10 K;
Grubić Nikola 10 K; Gettwert Božidar 12 K; Hajek Bogoslav 10 K;
Hohoss Ivan 10 K; Hanika Ivan 10 K; Helebrand Adolf 10 K; Hosszu
Jovan 10 K; Hradil Dragutin 10 K; Hauese Lewin 10 K; Holl Franjo
12 K; Ištaković Blaž 20 K; Ivanoff Penju 20-90 K; Idžojtić Stanko
10 K; Jakopec Josip 10 K; Jerbić Ivan 10 K; Jagrović Svetozar 2 K;
Kayser pl. Šandor 15 K; Kosović Bogoslav 10 K; Koprić Andrija
10 K; Kovačević Gavro 10 K; Krajnyak Ivun 15 K; Kundrat Emil
5 K; Kolibaš Rudolf 10 K; Kos Milan 10 K; Krstić Simo 10 K;
Lahner Dragutin 5 K; Langhoffer Dr. August 10 K; Lach Gustav 10
K; Ljuština Mihajlo 20 K; Levaković Antun 10 K; Laksar Dragutin
10 K; Magjarević Ivan 10 K; Maier Bela 10 K; Maraković Rudolf
10 K; Matić Jovan 10 K; Maslek Mile 10 K; Melcsyczky Paul pl.
10 K; Milutinović Sava 10 K; Metlaš Jovan 10 K; Marton Gjuro
5 K; Masztics Gustav 5 K; Majst rovtć Ivan 10 K; Malcić Vatroslav
10 K; Majer Srećko 35 K; Manojlović Petar 10 K; Murgić Ivan 10 K;
Miiller Gjuro 10 K; Mihajlović Jovan 10 K; Marijan Petar 10 K;
Nagy Vinko 10 K; Nyitray Otto 35 K; Neferović Franjo 10 K; Neškoviv
Borivoj 10 K; Ogrizović Gedeon 10 K; Ostoić Dušan 10 K;
Ostović Mato 10 K; Peičić Obrad 10 K; Peičić pl. Viktor 10 K;
Petrovič Stevan 10 K; Potočnjak Venceslav 10 K; Pleško Bartol