DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 269 —


Ad 3. Poznato nam je dosta slučajeva, gdje narod sam želi
uredjenje zemljišnih zajednica Koliko je moguće to se u vlastitom
djelokrugu i provadja. Tako n. pr. z. z. Bodegraj ima oko 800 jutara,
Ladjevac oko 500, Okučane 50, Kosovac 50, Benkovac 300,
Cage 200, Gornji Bogićevci 100. v Neka zajednica imade posebnog,
neke zajedno po jednog lugara. Čitavo se današnje uredjenje tih z.


z. sastoji tek u tom, da čuvaju zajednice od uzurpacija, da jedan
dio šume brane sjeći a ostali je pripušten sjekiri i marvi.
Uredjenjem z. zajednica istina, da bi se izazvalo odpor ovih
ovlaštenika, koji možemo reći, živu od produciranja marve, zatim nekih
nečlanova imovne općine, koji se u zajednici drvare — dok bi se
s druge strane pomoglo narodu tim, što bi zaista s vremenom od
drvnih uštednja možda i koristi bilo, što bi se racionalnim uzgojem
podigla rentabilnost tla a ovlaštenici redovito godišnje dobivali svoje
ogrjevno drvo. S jedne bi strane paša bila ograničena, dočim bi
s druge imali koristi sami ovlaštenici i ostali šumoposjednici naročito
imovna općina, jer bi njezine šume bile manje izvržene oduzimanju
drva.


*


* *


Kad bi gradiškoj imovnoj općini uspjelo, da pomoću zemaljske
vlade ostvari gornje predloge, sačuvala bi mnoge svoje posavske
šume odnosno osigurala bi sebi sigurniju budućnost.


Ako ima možda lakše ostvarivih i jeftinijih načina, da se predusreće
faktičnom velikom manjku drva, umoljavaju se gg. drugovi,
da ih iznesu.


Kako se i druge imovne općine nalaze u sličnim prilikama, u
kojima i gradiška, bilo bi dobro, da se kod našeg šum. odsjeka u
Zagrebu održi anketa svih upravitelja imovnih općina i započme zajednički
složan rad. P.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegova Preuzvišenost gosp. kr. ug. ministar za
poljodjelstvo imenovao je u sjedinjenom zajedničkom statusu drž.
šumarskih činovnika k upravi hrv. slavon. drž. šuma, kr. šumarskim
savjetnikom Julijusa Sosku u VII. plaćevni razred, a kr. šum. inž.
vježbenika Emila Mattyasovszky-a kr. šum. inž. pristavom u X. činovnom
razredu.


Društvene vijesti.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda,, i upisnina, zatim
podupirajućih prinosa i pretplainina za Šumarski list, i to:


I. u razdoblju od 26. studenoga do 31. prosinca 1913.
uplatiše : Dereta Mihajlo 20 K; Tocauer Adolf 10 K; Fusić Fran
5 K; Vasiljević Vladimir 5 K; Grbac Ivan J2 K; Grad Požega 20 K ;
Pošumavska sušama u Budejovicam 12 K ; Šumar, nadzorničtvo Zadar
12 K. Ukupno 101 K.