DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 230 —
gjevačke imovne občine, Uroša Dragic a privremenim računarskim
pristavom u XI. činovnom razredu kod ogulinske imovne obćine.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. kotarske šumare I. razreda
i to: Gasu Vaca od kr. kotarske oblasti u Požegi sa sjedištem
u Kutjevu onoj u Ivancu ; Ljubomira B u g a r o v i ć a od kr. kotarske
oblasti u Ivancu k onoj u Požegi sa sjedištem u Kutjevu,
a iz službenih obzira premjestio je šumarskog povjerenika Josipa
G uli na od kr. kotarske oblasti u Grubišnompolju, te ga dodijelio
na službovanje kr. županijskoj oblasti u Ogulinu.


J" Umro. U Brodu n. S. preminuo je naglo dne 15. travnja o. g.
šumarski asistent iz Drvente Gjuro Paradžiković. Rodom je bio
iz Kukujevaca, a služio je njekada i kod gradiške imovne obćine.
Počivao u miru.
Različite vijesti.
Astralit. Prošlog mjeseca prikazivao je pred većim brojem u
Zagrebu obitavajućih šumar, stručnjaka gosp. šumarnik u m. Czapek
u šumi pl. obćine Turopolje, kako se vade panjevi sa razprsnjivom
tvarju „Astralit".
Pokus je izpao upravo sjajno, jer su oba podminata hrastova
panja u sitne komade razkomadana odletila u zrak skupa sa najtanjima
žilama.
Mi smo u mjesecu ožujku t. g. donjeli opis o krčenju hrastovih
panjeva astralitom, a sada možemo konstatirati samo to, da je astralit
izvrstno sredstvo za gornju svrhu.
Poslije toga pregledali su izletnici veliku pilanu „Turopolje"
tvrdke Filipa Deutscha sinovi u Zagrebu, gdje im je sam vlastnik
tvrdke osobno tumačio razne uredjaje same pilane i manipulaciju sa
robom na skladištu, a konačno ih pogostio u domaćoj kantini.
I ovaj puta osvjedočili su se izletnici kolika je muka i kako
zakučasto izgleda, kad se teoretično uči uporaba šuma, a kako je
to sve samo po sebi razumljivo kad se vidi u naravi u praktičnoj
proredbi. S toga bi bilo po slušatelje šumarstva od neprocjenjive
vrijednosti kad bi im se praktični dio nauke o porabi šuma a i pojedini
dijelovi iz ostalih šumar, disciplina što više predočavao valjanima
fotografijama ili još bolje, kako se to već na mnogo zavoda
čini bojadisanim projiciranim slikama ili kinematografski.


Br. 2714/321 š. — 1914.
Predmet : Vrbovsko, zem, zajednica, veleprodaja stabala.


Oglas dražbe stabala.


Temeljem naredbe kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu,
od 22. ožujka 1914. broj 22.224. obdržavati će se dne 5. svibnja 1914. u 10 sati
prije podne kod kr. kot oblasti u Vrbovskom javna pismena dražba dolje naznačenih
skupina stabala iz šuma zem. zajednice Vrbovsko, kako slijedi: