DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 229 —


dini iztiče mandat, ne nalazi uputnim u kućni red dirati, već to prepušta
budućoj novoj društvenoj upravi, da eveurualno promjenu
kućnoga reda u razpravu uzme i tom zgodom pobliže ustanovi dužnosti
i prava urednika.


K jednu se zaključuje, da se ob ovim zaključcima ne ima pritužitelj
posebno obavijestiti, kako to svojim podneskom traži, budući
će ovi zaključci i onako nakon ovjerovljenja biti objelodanjeni u
stručnom organu.


4. Urednik predlaže, da bi valjalo povesti akciju, da se šumari
susjedne nam Bosne i Hercegovine prikupe u hrv. slav. šumarsko
društvo i da bi kod zemaljske vlade tih zemalja valjalo isposlovati
odredbu, da se naredbe, odnoseće se na šumarstvo Bosne i Hercegovine
objavljuju takodjer i u „Šumarskom listu".
5. Urednik predlaže, da bi bilo u interesu društva, da se „Šumarski
list" dostavlja „Obzora" i „Hrv. Pokretu" te da bi uredničtva
rečenih listova valjalo još naposeb upozoriti na one članke Š. lista,
koji su i za širu javnost od važnosti, da ih tako i rečeni listovi
mogu u cijelosti ili u kratkom izvadku donjeti i na taj način javnost
bolje upoznati o šumarstvu kao važnoj grani narodnoga gospodarstva
i u obće o šumarskim prilikama u zemlji, naročito pako o radu
hrv. slav. šumarskoga društva.
Nadalje, jer je uredničtvu Š. lista potrebno, da ima uvjeke pri
ruci ua porabu Obzor i Hrv. Pokret, da se uprava navedenih listova
umoli priobčiti, da li je voljna svoj list slati u zamjenu za „Šum.
list, odnosno da saobći, uz koju se eventualno sniženu cijenu može
Hrv. slav. šumar, društvo na navedeni list pretplatiti.


Predlog ovaj odbor prihvaća.
Pošto inih predloga nema a dnevni je red izcrpljen, to predsjedatelj
zahvaljuje prisutnima, što su se pozivu odazvali i zaključuje
sjednicu, dočim zapisnik ovaj ovjerovljuju u slijedećoj sjednici od
17./IV. 1914. izabrana gg. odbornici: Marino de Bona i Franjo Ž.
Kesterčanek.


Bona v. r. Pejacsevich v. r. Jakopec v. r.


Kesterčanek v. r.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je šumarskog pristava Dušana J asi ć a kot. šumarom u X.
činovnom razredu, te absolventa kr. šumarske akademije zagrebačke
Milana Ervaćanin a privremenim šumarskim vježbenikom, oba kod


II. banske imovne obćine, sa sustavnim berivima.
Nadalje imenovao je Andriju Novak a gospodarskim pristavom
u X. činovnom razredu kod brodske imovne obćine, Josipa
Barković a akcesistom u XI. čin. razredu kod otočke imovne obćine,
Tanasiju Rakijaš a akcesistom u XI. čin. razredu kod gjur