DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 228 —


luga", nadalje što je njegov članak tiskan sitnijim a usance krupnijim
slovima, a prema takovom tisku obredjena mu i visina suradničkog
honorara, pak tim povodom podjedno predlaže, da upravljajući odbor
zaključi :


a) da mu se naknadno izplati honorar u iznosu od 90 K., za
koji je po opisanom pristranom postupku g. urednika nepravedno
prikraćen;


b) da g. urednik društvenoj blagajni povrati iznos od 48 K 63 f.
kao odštetu za suvišni izdatak prouzročen joj kod tiska senjskih
usanca i za iste podignutog honorara;


c) da nedrži poželjnim da se sa društvenim članovima i sa
Šum. listom i za buduće tako jednostrano postupa, kako je postupano
u ovom slučaju i s formalne i s materijalne strane te da takav
postupak ne odobrava;


d) da urednik Šum. lista za svoja uvrštenja u list nema primati
nikakovog tiskovnog honorara, pošto za uredničtvo i korekturu lista
već prima znatnu nagradu i


e), da se u svrhu budućeg izpravnog postupka sa Sum. listom
izabere posebni redakcioni odbor, na koliko odgovornost za list nebi
htjelo na se preuzeti samo predsjedničtvo društva.


Na poziv odbora daje urednik na pojedine pritužbene navode
svoje razjašnjenje.
O predmetu razvila se odulja razprava, nakon koje donaša
uprav, odbor slijedeći zaključak:


Ada ) Odbor uzimlje do znanja razjašnjenje urednika, da je
pritužiteljev članak u broju 6. Šum. lista od g. 1913. morao doći kao
nastavak na onakovom mjestu i onim slovima, kako je to izašao
već početak istoga članka u broju 5. Š. lista. A u broju 5. morao
je izaći nadrugom mjestu, pošto je uredničtvu bio dostavljen po predsjedničtvu
na uvrštenje tek oko 20. travnja, kada je već ostali material
za isti broj bio složen i tiskan, — a uz to sa željom, da se
čim prije i to po mogućnosti odmah uvrsti i čim prije sav otisne.


Pošto je nadalje sam pritužitelj u svom na predsjedničtvo
upravljenom dopisu od 12. travnja 1913. izričito tražio, da se njegov
članak uvrsti čim prije i u isto toliko brojeva, u koliko je bio i
članak g. Puka, to je pritužiteljev članak jedino stoga bio otisnut sitnima
slovima.


Uslijed toga odbor predlog pod a) ne prihvaća.


A d b) Nakon po uredniku danog razjašnjenja o predmetu
predlog se ne prihvaća.
Ade ) Predlog bezpredmetan iz razloga, navedenih pod a) i b).
A d d) Nakon što je odbor u tom pitanju uzeo do znanja raz


jašnjenje urednika o raznim tehničkim potezkoćama sa uredjivanjem
lista i buduć se podizanjem posebnog honorara po uredniku za njegove
vlastite sastavke ne povredjuju društvena pravila i kućni red,
to odbor predlog pod d) ne prihvaća.


Ad e) Predlog se ne prihvaća, pošto se njim ide za promjenom
sadanjega kućnoga reda, pak stoga ovaj odbor, kojemu u ovoj go