DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 227
Antoliću umir. lugaru 25 K ukupno 300 K. Ujedno je zaključeno,
da se kot. šumaru Teodoru Georgieviću u Novoj Gradiški na teret
stavke 19. proračuna za g. 1913. izplati iznos od 100 K u ime nagode
za uloženi trud oko prikupljanja gradje za sastav, hrvat, terminologije.
(Br. 145—913.).


Točk a VI. Eventualni predloži.


1. Na predlog predsjedatelja odbor zaključuje, da se predsjedničtvo
u ime hrv. slav. šumarskog društva pokloni Njegovoj Preuzvišenosti
g. banu Dr. Ivanu barunu Skerleczu i tom mu prigodom
toplo preporuči, da blagoizvoli pokloniti svoju naklonost i brigu
društvenim probitcima, šumarskom staležu i naprednom razvoju šumarskih
prilika.
2. Čita se podnesak člana zem. šumar, nadzornika I. razr. Vi-
lima Dojkovića, kojim u savezu sa svojim na ovogodišnjoj glavnoj
skupštini stavljenim predlogom u predmetu po društvenom uredničtvu
u broju 7. a na str. 308 Šum. lista od ove godine na njegov članak
uvrštenu opasku moli, da upravljajući odbor zaključi:
a) da urednik Šum. lista smije sastavke, koji se odnose na
čisto osobne stvari ili koji sadržavaju osobne istupe ili napadaje ma
po kome naperene proti kojemu članu šumar, društva — otisnuti u
Šum. list istom onda, ako si je za to ishodio dozvolu društvenog
predsjedničtva i


b) da se u narednom broju Šum. lista imade otisnuti obavjest
čitaocima i izjava predsjedničtva društva, kojom se shodno prema
Dravom stanju stanju stvari izpravlja odnosna na str. 308 u broju 7.
Š. 1. od g. 1913. stavljena opaska odnosno tvrdnja uredničtva glede
intervencije o obustavi svake dalnje polemike o „Draganićkom lugu."


Predsjedatelj saobćuje, da je već na ovogodišnjoj glavnoj skupštini
u tom predmetu dao izjavu, da je na njegovu predsjedničku
intervenciju a zaključkom upravnog odbora ju sjednici od 2. srpnja
1912. obustavljena svaka dalnja polemika u Šum. listu o Draganičkom
lugu, nadalje da je i urednik na istoj sknpštini izjavio da onom
„Opazkom" nije mislio podati onaj smisao i namjeru, kako si to
predlagač tumači, na ime, kao da je gosp. Dojković iz avno zatražio
obustavu tiska upitnih članaka, pak ipak se član g. Dojković tom
izjavom nije zadovoljio.


Nakon što je upr. odbor predmet potanko razpravio, zaključuje:


a d a), da se taj predmet gledom na postojeći kućni red ne
može sada razpraviti, već se ima uzeti u razpravu onda, kada
će se preduzeti promjena kućnoga reda;


a d b) da se u zapisnik uvrsti izjava predsjedatelja, da je na
njegovu vlastitu intervenciju odnosno njegov predlog povodom podnesaka
gosp. Dojkovića obustavljena svaka dalnja polemika u Šum.
listu o „Draganićkom lugu".


3. Čita se podnesak odnosno pritužba člana Vilima Dojkovića
od 20. studena 1913., kojom se žali, što je u 6. broju Šum. lista od
o. g. uvršten na prvom mjestu prepis usanca, a tek na drugom
mjestu njegov originalni çlanak „Drugo pismo iz draganičkog