DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 226 —


po podoboru, izabranom u tu svrhu na ovogodišnjoj glavnoj skupštini
i to;


a) da se prema zaključku ovogodišnje glavne skupštine od 4.
koiovoza kr. zemalj. vlada umoli, da do zakonodavnog uredjenja i
organizacije šumarsko-tehničke službe u zemlji izvoli polovicu kr.
kot. šumara promaknuti u IX. činov, razred,


b) da upravitelji kot. šumarija kod krajiških imovnih občina
mogu kao takovi biti promaknuti u VIII. činov, razred.


Nadalje saobčuje, da se isti pododbor nije mogao u načelu
složiti, da takodfer izradi jedinstveni obrazac predstavke o reorganizaciji
šumarsko-tehničke službe u zemlji, odnosno poboljšanju materijalnog
stanja šumarskih tehničara političke uprave, već je posebnu
takovu predstavku izradio i ovom ju predsjedničtvu podnio član
pododbora Vilim ^Dojković, a opet posebnu predstavku članovi
pododbora Vilim Čmelik i Dr. Vaso Vučković.


Ujedno je član Vilim Dojković u ime po glavnoj skupštini za
izvedenje zaključka izabranoga pododbora odnosnu predstavku neposredno
podnio kr. hrv. slav. daim, zemaljskoj vladi odjelu za
unutarnje poslove, koja ju je svojim otpisom od 14. studena 1913.
broj 70624 takodjer ustupila ovom predsjedničtvu na dalnju porabu.


Ističe, da obje sastavljene predstavke imadu svojih dobrih
strana, pak predlaže, da se prepusti predsjedničtvu, da iz jedne i
druge povadi ono, što smatra najboljim i što drži, da bi se prema
sadanjem stanju i okolnostima moglo polučiti, pak da prema tomu
izradi obrazac predstavke.


O predmetu povela se razprava, nakon česa odbor zaključuje,
da prepušta predsjedničtvu, da ono prema stavljenom predlogu izradi
obrazac predstavke o poboljšanju materijalnog stanja šumarskih
tehničara i u narednoj ju sjednici iznese odboru na pretres i prihvat


— time, da se u toj predstavci ima iztaknuti odnosni zaključak
glavne skupštine.
Ujedno se zaključuje, da se sa tom predstavkom imade spojiti
i predstavka pod a), a istodobno sa tom predstavkom da će se
imati na visoko mjesto predložiti i predstavka pod b) o promaknuću
upravitelja kot. šumarije krajiških imovnih obćina.


Točk a IV. Razdjelenje podpora iz Korôskeny-eve pripomoćne
zaklade.


U svemu stiglo je .8. molba za pripomoć iz rečene zaklade.
Nakon što je odbor molbe točno izpitao i pretresao gledom na
imućtvene i ine okolnosti, zaključuje da se podijeli j to:


1. Gurtler Milki 85 K., 2. Rukavini pl. Tonki 85 K., 3. Vraničar
Anki 80 K, 4. Evi Murgić 50 K,, 5. Juliji Kordić 50 K., 7. Dragojli
Škorić 50 K i 8. Petri Simić 50 K., ukupno 500 K.
Točk a V. Razdjeljenje podpora iz društvene imovine.
Za podjelenje podpora iz društvene imovine stiglo je u svemu
11 molbenica, a podijeljeno je: 1. Jelki Karakaš 25 K., 2. Maksi ud.
Borošić 50 K.,v3. Gabrieli ud. Malin 50 K., Ani ud. Močan 50 K.,


5. Albini ud. Ćelija 50 K., 6. Ruži ud. Šeringer 50 K i 7. Pavlu