DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 225 —


akademije Robertu Reszu i Vidoju Mihaldžiću izplaćena podijeljena
im podpora svakomu u iznosu od 300 K.
Uzimlje se do znanja.


4. da su prema zaključku odborske sfednice pod toč. ../.. za
vrijeme ovogodišnjih praznika na Šumar, domu izvedeni svi nuždni
redoviti popravci.
Uzimlje se do znanja.


5. da je gradskom poreznom uredu u Zagrebu uz potvrdu
predana
valovnica o kućnoj najamnini.
Uzimlje se do znanja.


6. da su za društvenu knjižnicu nabavljena slijedeća djela:
a) Schuberts v. Naturgeschichte. Vierte Aufflage, uvezana svezka,
b) Di Anlage von Dauerweiden von Karl Schneider, 2. Auflage,
c) Dr. H. Stoetzer. Waldwegebaukunde, 5. Aufl.
Uzimlje se do znanja.
Točk a III. Pretres prispjelih podnesaka.
1. Čita se poziv ugar. zemaljskog šumarskog društva u Bud mpesti
za sudjelovanje kod glavne skupštine, koju će rečeno društvo
obdržavati dne 16, prosinca o. g. u Budimpešti. (Br. 121).
Odbor zaključuje, da se umoli odbornik kr. šumar, savjetnik
Dragutin Polaček, da izvoli na rečenoj skupštini zastupati naše društvo.


2. Za članove I. razr. prijavljuju se ; Ladislav pl. Rozgoni, vlastel.
šumar u Koški, Mihajo Dereta, kr. kot. šumar, u Vrbovskom i Simo
Krstić, šum. vježb. u Teslić — Pribrinić, Bosna.
Primaju se. (Br. 102 i 104.)


3. Kr. šumar, ravnateljstvo u Zagrebu najavljuje za članove II.
razr. petoricu novoimenovanih lugara (Br. 135.) — Uzimlje se do
znanja.
4. Kr. šumarnik u m. V. Vasiliević moli, da može dužnu članarinu
u iznosu od 40 K. otplatiti u mjesečnim obrocima po 5 K.
(Br. 115.) — Dozvoljava se.
5. Središnja ´ sveza „Hrvatskih seljačkih zadruga" u Zagrebu
moli, da joj se Šumarski list šalje u zamjenu za njen „Hrvatski
udrugar"v (Br. 93). — Zamjena se dozvoljava.
6. Čita se dopis kr. zemalj. vladinog odjela za bogošt. i nastavu
od 15. listopada 1913. broj 11775, kojim se dostavlja na službenu
porabu jedan primjerak kućnoga reda za pazikuću šumarskoga
doma i za podvornika i sluge pomagače kn šumarske akademije".
(Br. 108.)
Odbor uzimlje dostavljeni kućni red do znanja time, da se
pročelničtvo kr. šumar, akademije zatraži, da pod točkom I./a) kućnoga
reda pazikući nametnutu dužnost čišćenja svih triju veža sa
pristupima u veže prenese na dužnost zavodskih sluga pomagača,
koji taj posuo i sada obavljaju prema odnosnim ugovorima o iznajmljenju
prostorija visokom kr. zemalj. eraru, odnosno, da glede
toga, u koliko to drži nuždnim, zatraži od kr. zemalj. vlade preinaku
dotično izpravak kućnoga reda.


7. Predsjedatelj predlaže na razpravu predstavke, sastavljene