DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 224 —


osnovanoj u spomen nadšumara V. KOrôskenyia, iznos od 150 K., a
literarnoj zakladi, osnovanoj u spomen A. Borošića takodjer 150 K.,
što odbor uzimlje do ugodnog znanja uz poklik „Živio predsjednik;"


2. da se je presv. gosp. kr. ministerijalni savjetnik Josip Havas
zahvalio na časti II. podpredsjednika, budući je nakon svog umirovljenja
otišao iz Zagreba, te tim povodom ufedno zahvaljuje svoj
gospodi upravnog odbora na prijateljskom susretanju. (Br. 71).
Odbor uzimlje zahvalu do znanja time, da se odstupajućem
podpredsjedniku za njegovo mnogogodišnje nastojanje oko procvata
društva, kao i ´/a brižno prikupljanje novih društvenih članova izrazi
zapisnička zahvala, a ujedno odstup izvijesti narednoj glavnoj skupštini
radi popunjenja.


3. da je u razdoblju od prošle odborske sjednice u Vukovaru
umro revni član I. razr. Ivan Peheim, vlastelinski šumarski protustavnik
u miru. Odbor uzimajuć tu žalosnu vijest do znanja kliče
pokojniku „slava mu !"
Po tom se prelazi na ustanovljeni dnevni red.


Točka I.


Na poziv predsjedatelja čita tajnik zapisnik prošle odborske
sjednice od 3. kolovoza 1913.


Nakon pročitanja zapisnik se bez primjedbe ovjerovljuje, a za
ovjerovljenje izabiru p. n. g. odbornici Dr. Gjuro Nenadić i Dragutin
Polaček.


Točk a II. Izvješće o tekućem poslovanju:


1. Predsjedatelj saobćuje, da je danas prije podne preduzeo
skontraciju blagajne, kojom su prigodom zaključeni blagajnički dnevnici
i to :
a) društvene imovine . sa ostatkom od 17.265 K 08 f.


b) pripomoćne zaklade „ „ „ 13.874 „ 47 ,,


c) literarne zaklade „ „ „ 3.586 K 63 f.


Sav taj novac uložen je dijelom u vinkuliranim vrijednostnim
papirima, a dijelom u c. c. uložnicama I. hrv. štedionice.
Uzimtje se do znanja.


2. Blagajnik predlaže izkaz dvanajstorice članova I razreda, koji
su na članarini dužni više nego za dvije godine, pak ni na opetovane
opomene neće dug namiriti.
Odbor zaključuje, da se dugovina kr. šum. inžinira u Kološvaru
Akoša Szimonffy u iznosu od 23 K 06 f. u ime članarine za god.
1909.—1911. otpise, dočim da se ostali izkazani dužnici još jednom
pozovu, da dugovinu uplate do 31. siječnja 1914., a ako ju u tom
roku ne namire, da se imadu brisati iz članstva, a dugovina sudbenim
putem utjerati.


Tajnik izvješćuje:


3. da je prema zaključku odborske sjednice od 8. kolovoza 1913.
toč. III./2. od razpoloživog nepodignutog jubilarnog stipendija za
školsku godinu 1912./13. u iznosu od 600 K. slušateljima kr. šumar.