DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 223 —
vremena, da u njoj obzirom na stojbinu i vrsti drveća stabalje
doraste do sječe, koliko se drva može u njoj sjeći,
koliko ga treba godimice za vlastitu porabu, uz koju cijenu
je drvo koje vrsti do sada prodavano, je li za šume bio
propisan kakav šumski red, kakove su bile možebitne mane
toga šum. reda i kako bi se eventualno dale odstraniti.


Kada ti opisi stignu odrediti ćemo ob ću pregledbu šuma
i valjano mapovanje istih, te sastav podpunog šum. reda za
privatne šume (dočim je za Bancal i Cameral-šume već
izdan šumski red).


Konačno se ima postaviti osoblje, koje se u šumarske
poslove razumije a koje će imati paziti, da se šum. red vrši.
Ono će imati od vremena do vremena šume pregledati i
opažene nedostatke prijavljivati da se kazne.


Pošto smo odlučili vama povjeriti brigu nad obdržavanjem
tog šumskog reda, odlučili smo vama podložiti i
spomenuto šumarsko osoblje, pak vas s toga pozivamo, da
ovamo predložite službenu instrukciju za to osoblje.


*


* *


(Nastavit će se).


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 7. prosinca 1913. u „Šumarskom domu"
u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućega odbora
hrv. slav. šumarskoga društva.


Prisutni : I podpredsjednik Robert Fischbach, tajnik Josip
Jakopec, ^blagajnik Ljudevit 3zentgyq-gyi, zatim odbornici: Bona de
Marino, Čmelik Vilim, Kesterčanek Ž. Franjo, Kosović Bogoslav, Dr.
Nenadić Gjuro, Dr. Petračić Andrija, Polaček Dragutin, Slapničar
Slavoljub i Trôtzer Dragutin, dočim se ostali izpričaše.


Nakon što je konstatovan dovoljan broj odbornika otvara


I. podpredsjednik Robert Fischbach sjednicu, u kratko srdačnim riječima
pozdravlja prisutne i izporučuje pozdrav predsjednika presv.
gosp. Marka grofa Pejacsevicha, koji da žali, što današnjem zasjedanju
ne može osobno prisustvovati, jer je važnim poslovima
zapriječen.
Prije prelaza na dnevni red saobćuje predsjedatelj.


1. da je predsjednik presv. gosp. Marko grof Pejacsevich osim
uplate utemeljiteljne pristojbe izvolio darovati pripomoćnoj zakladi,