DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 191 -´
ženje jajašca, ostalo je bezuspješno. 11. Medjutim se je posipanje
gredica sa y2—Va kg. P° četvornom metru sa nekakovim po katranu
zaudarajućom prašinom, kako to nadšumar C u n i e r u Aarbergu preporuča
(ali sastav njezin nije kazao), u toliko djelotvornim pokazalo,
da su neposute gredice 5—6 puta više grčica imale, nego li posute.


12. Pokrivanje tla sa listincem imalo je u jednom slučaju dobro
djelovanje,
u drugome nikakovo.
(Iz F. C. B. 1912. — N. P. K.).


1576 U Ogulinu, dne 23. ožujka 1914.
Broj 914


Oglas dražbe stabala.


Na dne 25. travnja 1914. u 11 sati prije podne obdržavati ć
se kod podpisanog šumsko-gospodarstvenoga ureda javna pismena
dražba vrhu 1201 jelovih, 4155 bukovih i 51 javorovih stabala, koja
su porazdjeljena u 11 hrpa, a procjenjena na 57.945 K.


Dražbovati će se samo na pismene, propisno biljegovane i sa
5% žaobine providjene ponude, koje moraju biti gore rečenog dana
do odredjenog sata predane kod ovoga ureda. Na kasnije prispjele
i brzojavne ponude, neće se uzeti obzira.


Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi ca vrijeme uredovnih
sati kod ovoga ureda, te kot. šumarija Ogulin, Plaški, Brinje
i Senj.


Šumsko-gosp odarstveni ured


ogulinske imovne općine


Broj 1080. — 1914.
U Ogulinu, dne 13. ožujka.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju naredbe kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje
poslove od 22. veljače 1914. broj 1158. obavit će se kod podpisanoga
šumsko-gospodarstvenoga ureda dne 25. travnj a 1914. u 11
sati prije podne javna dražba stabala, svrstanih u dvije skupine i to :


Skupina A „Bijela kosa—Bazgovac na suvisloj površini
od 1096 jutara, te
skupina B „Alilovica—Srednjac" na suvisloj površini
od 1217 jutara.
Prodaje se dijelom u naravi vidljivo obilježeni, a dijelom aproksimativno
ustanovljeni broj stabala i to :


u skupini A:


9529 jelovih i smrekovih, 10707 bukovih i 1381 javorovo stablo sa
ukupno tehnički sposobnom drvnom masom od 38925 m3;


u skupini B:


9541 jelovih i smrekovih, 6312 bukovih i 1628 javorovih stabala sa
ukupnom tehnički sposobnom drvnom masom od 40.849 m8.
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 192 —


Prodaje se stablimično, te je isklična cijena stabala ustanovljena
kako slijedi:
U skupini A:


jela i smreka .... . K 17-07 po stablu
bukva ´-. K 7-92 „
javor . . . : ... K 17-88 „


´ ´i


u skupini B:


jela i smreka .... . K 18-38 po stablu


bukva . . . . . . . K 8.17 „


javor K 17-94 „


Dražbuje se ugarskom biljegovkom od 1 K providjenim pismenim
ponudama, koje moraju valjano zapečaćene do gore rečenog
dana i sata biti predane kod blagajne podpisanoga ureda, te se na
kasnije i brzojavne ponude neće uzimati obzira.


Ponuditi se imade cijena po stablu za svaku od gore navedenih
skupina razlučeno.


Ponuda imade biti obložena žaobinom od 10.000 K (deset hiljada
kruna) za svaku skupinu, ili za obe sa 20.000 (dvadeset hiljada)
kruna, koja imade biti u gotovome novcu, ili u vrijednostnim papirima
prikladnim za jamstvo, po burzovnom tečaju danom dražbe.


Nakon obavljene dražbe povratiti će se žaobina svim nuditeljima
osim dostalcu. Dostalčeva žaobina biti će zaprimljena kao
jamčevina.


Izvoz drva iz jedne i druge skupine gravitira na Modruš—Josipdol,
gdje je izgradjeno željezničko stovarište na novoj željezničkoj
pruzi Ogulin — zemaljska granica.


Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi svakim danom za
uredovnih sati kod podpisanoga ureda i kod kotarske šumarije u
Modrušu.


Na zahtjev poslati će potpisani ured naposebne dražbene uvjete
svakom interesentu uz predhodno priposlanje pristojbe od 1 K 50 f.


Sum s k o-go s p o dar s t v e ni ured ogulinske imovne općine.


100 jutara, vlastitih kultura Garantirano najbolje kvalitete Šumsko sjemenje,
sjemenje od voćaka i sjemenje trava. Mješavine sjemenja od
trava. Šumsko biljke, biljke za živice, divljake itd. Četinja5e, ruže,
voćke i drveće za drvorede


Adalbert Faragô


Waldsamenklenganstalt und Bautnschule k. u. k. Hoflieferant Zalaegerszeg (Ugarska)


Cjenici i ponude šalju se na zahtjev !
3-3


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb