DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 4. U ZAGREBU, 1. TRAVNJA 1914. GOD. XXXVIII.


ŠUMARSKI LI5T


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove L razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine : za
>Sum. list« K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju čbnovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 Jt>


četvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Uzgoj masline na istočnim obalama
Jadranskoga mora.


Napisao Marko Marčić, c. kr. učitelj poljodjelstva u Korčuli.


Uvod.


Uzduž cijelog kraškog kraja, što ga od istarske obale
i hrvatskog Primorja pa dalje niz dalmatinsku obalu, oplakuje
Jadransko more, svugdje nalazimo posadjenu uljiku. U
južnoj Dajmaciji je nalazimo i samoniklu u vazda zelenim
šumama, gdje grmoliko raste sa česminom (crnika), primorskim
borom i drugim drvečem sredozemne flore, a nekoji
otočići su po njoj prozvati Maslinovac, Maslinovik i


t. d. Uljika se goji na našim obalama od davnih vremena;
po´ svoj prilici, da su je Rimljani iz Italije prenijeli u naše
krajeve. Kad su naši pradjedovi sašli „na Jug topli sa sniježnih
Karpata -, našli su sjegurno svugdje po obalama i
otocima već posadjene prostrane maslinjake. Tekom vremena
upoznali su i oni koristi od masline i prigrlili njezino gojenje.
Sila okolnosti bit će ih primorala da zamijene dotadanju
uporabu masla sa uljem od uljike, koju su nazvali maslinom.*)
Od onih davnih vremena maslina je proživjela kod nas
razne faze ; bilo je više puta doba kad je bila u velikoj cijeni


— maslinjaci se njegovali, gnojili i klaštrili, novi se nepre*)
Uljika t. j . stablo, od kojega se dobiva ulje, jest riječ latinskoga porijetla
— Olea, oleum (ulje).
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 154 —


stano sadili — i opet doba kada bi se na nju zaboravilo.
Razni su bili uzroci, koji su na te pojave uplivali; dok su
bile ´radničke nadnice cijene a ne skupe, masline se sadile
u velikoj mjeri; kad je nastala bolja renta od vinograda nego
li od maslinjaka, u mnogim mjestima se posadilo toliko vinograda,
da su ovi kasnije potpuno absorbirali sav težački
rad i energiju, tako da su, možda i preko volje, maslinjaci
bili zapušteni. Druguda vidimo, da su uz maslinarstvo i
ostale gospodarske kulture vrlo zapuštene, jer dok su bolji
sinovi onog kraja tražili bogastva ploveći po morskoj pučini,
na rodjenoj grudi utrnuo se život; zemlja je ostala bez radnih
sila da je obradjuju — negdašnji bujni maslinjaci podavaju
nam sada sliku mrtve prirode.


Kraj maslinskih stabala, koja su možda u mladjim godinama
bila brižno njegovana od naših predja, sada raste
kupina i drač, tetivike i druge biljke, koje se ni u šumama
rado ne trpe.


Najveći udarac maslinarstvu zadale su razne bolesti i
zareznici, koji su, osobito zadnjih decenija, nemilo harali
našim maslinjacima, tim više, što poljodjelac nije bio ni najmanje
pripravan na to da ih dočeka i nije bio upućen kako
da barem donekle obrani plod na maslinama od tog opustošenja.


Danas se naše maslinarstvo, „naročito ono" u Dalmaciji, nalazi
u posve lošoj dobi ; prekomjerno rasprostranjenje površine
vinograda, iseljivanje najboljih težačkih sila i razni zareznici
maslinovi neprijatelji, povodom su, da su masline većinom zapuštene.
Amo tamo opaziti je kod nekih poljodjelaca nešto dobre
volje i namjere da unaprede svoje maslinjake, nu to su pojedinački
slučavi, koji iščezavaju u toj velikoj zapuštenosti.
U mnogim našim predjelima se upravo nerazborito sijeku i
krče stari maslinjaci i pretvaraju u vinograde.


Dodje ipak godina kad maslina premda je toliko zapuštena,
obilno rodi i „plaća dugove", ali su te godine sve
to redje, pak sam imao prigode vidjeti ovo zadnjih godina
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 155 —


kako su neke dobrostojne posjedničke obitelji, koje posjeduju
ogromne maslinjake, na to spale, da su morale kupovati
ulje za vlastitu porabu.


Maslina je strpljivo podnijela te teške faze i ta gorka
iskušenja; ona ipak raste i cvate na našim obalama i otocima,
gdje je i od najvećeg uresa; ta, zaista, kako bi izgledali
obronci naših bregova, podnožja visokih planina što
strše nad morem, ubave naše uvale i zatoni, naši veći i manji
ostrvi, da ne susrećemo svugdje uljiku!? Svakom predijelu
ona podaje osobiti čar, premda njezino tamno zelenilo kao
da nije obilježje tla na kojem raste, već vječni prikor poljodjelca,
koji ju je tako zapustio.


Na našim obalama, odmah iza vinograda, maslina zaprema
prvo mjesto. Sto u čistim nasadima, što udružena sa
ostalim kulturama, ona zaprema u Dalmaciji oko 30.000 ha.,
u Hrvatskom Primorju oko 400 ha., u Istriji 1600 ha. te u
okolici Trsta oko 30 ha. površine. Ukupno dakle preko


32.000 hektara. U hrv. Primorju je maslinarstvo tako zapušteno
i propalo, da o poboljšanju maslinarstva nema ni govora,
već jedino može biti govora o potpunoj regeneraciji njegovoj.
Izvoz ulja iz uljorodnih naših obala znatno nazaduje te
ima godina, kada uvoz loših i manufakturiranih iz Trsta skoro
nadmašuje izvoz u godinama srednjeg roda. Iz Trsta dobivamo
lošiji proizvod za skuplje novce, a istodobno se širi
uporaba raznih surogata i to baš u samim uljorodnim predjelima,
koji su nam, ne samo od materijalne štete, već takodjer
i zdravstvenog gledišta škodljivi.


Pod dojmom ovakih misli i utisaka latio sam se pera
da u ovo nekoliko poglavja prikazem razboritim poljodjelcima
najzgodnije načine kako da urede svoje maslinjake, da
ulijem samo malo pouzdanja onima, koji su već odavna
klonuli, puštajući maslinu — kao da se ne isplati o njoj
raditi - svojoj sudbini, koja joj je u zadnje doba toliko
zlosretna bila. Sakupit ću i poredati nekoliko mojih već tis
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 156 —


kanih radnja, upotpuniti ću ih prama najnovijem stanju racionalnog
maslinarstva a da li ću uspjeti u mojoj namjeri,
neka sude oni, kojima je ovo malo djelce namijenjeno.


I. Poglavje.
Botaničke karakteristike, podneblje i tlo za maslinu.
Olea europaea europejska uljika, tako ju je
nazvao glasoviti botaničar Linne, uvjeren da ista nije unesena
biljka već da od iskona pripada evropskoj flori, pošto
se u južnim krajevima Evrope nalazi kao divljaka samonikla
(Olea oleaster ili Olea europaea var. oleaster D.


C. za razliku od pitome to jest kultivirane 01 e a europaea
var. culta D. C. ili Olea sativa Link.). O tome su
stručnjaci različita mnijenja. Neki tvrde, da je divlja maslina
(negdje je zovu mastrinka) u južnoj Europi nastala od podivljale
pitome masline, koja je sa istoka, preko Grčke bila
prenesena u rimske krajeve, odakle se dalje širila po južnoj
Europi oko sredozemnoga mora. Ovo je mnenje dakle
protivno Linnéovom. Nu bez obzira na to, da li je maslina
od iskona evropejska biljka ili je unesena iz Male Azije,
vjerojatnja je tvrdnja, da je pitoma maslina nastala kultiviranjem
samonikle ili divlje masline, i to na Istoku, gdje u
prvom početku nijesu niti poznavali važnost ulja za hranu,
već samo za rasvijetu i za mazanje tijela. Grci, a kasnije
Rimljani, su prvi počeli upotrebljavati ulje i za hranu; tada
je maslini poskočila važnost, te se gojenje iste znatno proširilo
i usavršilo.
Maslina je vazdazelena vrst drveća, koja kod nas dosiše
visinu od 8—10 m. ; u položajima zaštićenim od vjetrova
još i više. Voli umjereno podnebje, niti prevruće niti hladno ;
najbolje joj prija podnebje u raznim krajevima oko sredozemnoga
mora, gdje je srednja godišnja toplina od 12—20° C.
Trajna studen od — 6° C škodi zelenim grančicama; kod
trajne temperature od — 7° C propada cijelo stablo, osobito
ako naglo odmrzne.
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 157 —


Maslina soči kod srednje dnevne temperature od 11° C,
resa se počimlje razvijati kod 15° C, cvijet se trijebi kod
18 19°C, a plod dozrijeva kod 21—22° C.


Na našim obalama maslina se drži nedaleko od mora,
nu može da raste, ako je zaštićena i u visini od 500 i više
metara nad morem. Nalazimo je u kunovskoj visoravni na
poluotoku Pelješcu, u selu Klenove zidine kod Jablanca i u
Baskom dolcu kod Karlobaga ispod Velebita.*)


Samonikla maslina ili mastrinka raste grmoliko, 4—5 m.
visoko, grančice su joj bodljikave, lišće tvrdo kožnato i manje
nego kod kultivirane masline. Nje imade malo suvrsti, dočim
kultivirane ili pitome masline imade mnogo suvrsti, koje su
se tekom vremena razvile, te prama okolnostima podnebja,
tla i uzgoja istaknule svoje karakteristike.


Deblo od masline ne bude kod nas obično vrlo visoko
te se počne razgranjivati krošnja 1 m, rijetko 2 ili više od
2 m. nad zemljom. Debljina debla dosiše do 1 m promjera
a mogla bi doseći i više, da deblo ne sagnjije uslijed lošeg obradjivanja.
Obično stoga vidimo da je glavno deblo poginulo, a
da je iz panja uzrazlo nekoliko mladih -stabala, koja često
puta na 2 do 3 m. promjera u panju, imadu do 15 m. široku
krošnju. Panjevi su obično dosta stari dočim su stabla
možda i više puta pomladjena. Ovakovu sliku nam pruža
većina naših starih maslinjaka. U predijelu „Gojačin dô"
općine Blata na otoku Korčuli, postojala je jedna maslina
(drobnica na podlozi mastrinke), koja je bila tako široka u
deblu, da smo je četiri čovjeka jedva mogli obuhvatiti. Maslina
može često vrlo dugo da živi, smatraju je dapače vjekovječnom
te kažu, da opstoji još i danas nekoliko od onih
stabala masline, koje su bile svjedokom zadnje noći provedene
od Isusa sa svojim učenicima na Maslinovom brijegu.


Drvo maslinovo je dosta tvrdo, osobito od samonikle,
ali je takodjer i krhko. U, tokarskom obrtu dosta je cijenjeno.


*) Za prispodobu ćemo navesti da u Nizzi raste do 750 m. na Sieri Nevadi
do 950 m. na Etni do 690 m. nad morem.
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 158 —


Koren masline razvija se dublje i pliće prama naravi
tla, prama udaljenosti stabala u maslinjaku, te prama tomu
da li je stablo posadjeno iz sjemena (košćice) ili od izdanaka.
Stablo uzgojeno od sjemena prodire sa žilom srčanicom
do velike dubine u zemlji, te se u širini skoro toliko
u zemlji razgranjuje, koliko je krošnja široka. Ovakvo stablo
se najbolje razvija, odoljeva jakim vjetrovima i ne trpi od


uše. Sasvim protivno se dogadja ako je stablo uzgojeno
od izdanaka (mladice) ili od jajašaca (peharice), tada se
korijen razgranjuje jedva malo dublje od pedlja ispod
površine, hrani se iz malenog objama zemlje, trpi od suše i
lasno ga vjetar obara.


Na panju i to baš na onim mjestima, iz kojjh se razgranjuje
debelo korijenje? nastaju neke nabrekline (peharice,
jajašca i guta), koja se mogu upotrijebiti za sadnju.


Maslina raste i omladi se u proljeće, tada nam izgleda
nešto svijetlije zelene boje. Ali, u koliko je proljeće bilo
sušno, nastavlja svoju vegetaciju u jesen. Tekom ljeta maslina
slabo vegetira, usljed ljetne suše i visoke topline ; jedino
plod na njoj nešto ojedri. Lišće na ljetorastu razvija
se parno i u suprotnom položaju. Listovi ostaju na mladici 2
do 3 godine. Kako se pojave i razvijaju mladi listići, tako
se u pazušicama ukazuju pupovi, iz kojih će se slijedeće
godine pojaviti resa ili cvjetni grozdići. Cvijet se nalazi dakle
vazda na lanjskoj mladici. Resa se pojavi kod nas rijetko
kad koncem mjeseca travnja, najobičnije tekom mjeseca svibnja
a znade i zakasniti do konca svibnja. Cvatnja t. j .
otvaranje cvjetnih pupoljaka na resi počimlje koncem svibnja
a proteže se i do konca lipnja. Maslinari u Italiji predvidjaju
bolji ili slabiji rod prama tomu, da li se resa ranije ili kasnije
ukazala.


Maslinovi cvjetići nalaze se u grozdićima po 12 do 30
zajedno. Cvijet ima četverocvjetnu časku i vjenčić bijeložućkaste
boje, dva prašnika i dvogradnu plodnicu, koja je
nadrasla. Nu nije svaki cvjetić dvospolan, te se skoro
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 159 —


u svakom grozdiću nalazi po nekoliko cvijetova, gdje je ženski
spol, t. j . pestić i plodnica, zakržljao. U Italiji imade stabala
sa pretežno muškim cvijetom, gdje se rijetko kada pojavi
obospolni cvijet, te ih zovu „muške masline." Isto tako
u Arabiji imade t. zv. „Dekar-maslina", čije cvjetove dapače
upotrebljavaju da na umjetni način pomognu oplodjivanju
hermafroditnih, t. j . rodećih vrsti. Mi nemamo muških vrsti,
ali su ipak poznate vrsti, koje radjaju redovitije i one koje
redje radjaju. U onom slučaju sastav cvjetova igra najveću
ulogu.


Kad se cvijet oplodi tada se otrijebi, t. j . otpadaju vjenčići
i neoplodjeni cvjetići, a ostanu samo časke sa oplodjenim
plodnicama, iz kojih.će se razvijati plod. Za vrijeme
cvatnje korisno je da vladaju suha vremena i suhi sjeverni
vjetrovi da uzmogne pelud sa prašnika lasno zaprašiti njušku
na plodnici te ju oploditi. Ako su kišovita i rosna vremena
ostaje mokri pelud slijepljen na prašniku, a osim toga i cvijetni
vijenčići ostanu slijepljeni na cvijetnim grozdićima, tako
da ometaju djelovanje peluda. Poljodjelac tada kaže da se
maslina „dobro ne trijebi", a to ne sluti na dobar rod.


Plod masline je koštunica, koja sazre od studenoga do
siječnja mjeseca i to prama vrsti masline i položaju gdje
rastu. Tekom razvitka plod obično otpada i to u više navrata,
osobito ako ga je mnogo ostalo iza cvatnje, te potrošnja
sokova za uzdržavanje i razvitak ploda ne stoji u razmjeru
sa sokom i sa hranom što je korijenu u zemlji na
razpoloženju. U ovom slučaju jedno ljetno obradjivanje zemlje
će vrlo dobro doći, kako ćemo u kasnijim poglavljima
vidjeti.


Plod je razne veličine i oblika: od jajastog poput hrastova
žira pa do oblika malene šljive ili trešnje. Oblik i
veličina ploda podavaju nam najglavnije karakteristike za
raspoznavanje ploda masline, a tekar u drugom redu dolazi
oblik i veličina lista, oblik i način rasta kod stabala, cvatnja
i t. d. a da ne spomenem fiziološke i kemijske razlike u
plodu, koje još nijesu znanstveno proučene.
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 160 —


Maslinov je plod zreo, kada se je u njemu sakupila
najviša kolikoća ulja. Ulje se nalazi u staničnom soku u
obliku vrlo sitnih kapljica. Već iza prve ljetne kiše počimlje
se u našim maslinama sakupljati ulje, te se dalje sakuplja sve
do t. zv. fiziološkog ili potpunog zrenja. U praktičnom ili
industrijalnom smislu plod je zreo onda, kada je tamno vinate
boje, ali, da onaj trag blijedo-zelene boje ne bude posve
iščeznuo. Nu, kod nas je poznata vrst bjelica, koja višemanje
ostaje blijedo-zelenkasta. Osim toga na boju vanjske
kožice (epikarpij) dosta upliva i podnebje, stoga ovaj način
prosudjivanja zrelosti nije najtačniji. Zrele masline ne otpadaju
uvjek sa stabla; imade vrsti, kao što n. pr. lastovk a ili
šip an j ka, gdje plod ostaje na stablu cijelu zimu i proljeće
te ga kroz to vrijeme vjetrovi i zla vremena malo po malo
otrune. Svako nekoliko sedmica idu ženskadija i djeca da
pokupe masline ispod stabala (masline k u pije niče, za razliku
od braniča, koje su rukom pobrate) te ih u vrećama
nose u uljarnice. Razumije se po sebi, da se od ovakovih
maslina nemože dobiti pravo dobro ulje. Ostavljanje ploda
na stablu tako dugo vremena vrlo je štetno, pošto se plod
na stablu uzdržava i troši sokove na štetu rasta i buduće rese.


Najbolja stabla masline nalaze se u stranama izloženim
prama podnevu, nu u južnim predjelima ćemo je naći gdje
dobro uspjeva i izložena prama sjeveru. U poljima je takodjer
nalazimo, ali u uskim dolinama i kotlinama, pogotovo ako
je gusto posadjena, slabo uspijeva, jer strada od raznih zareznika,
od kriptogamičnih bolesti, od magle i vlage. Prevelike
i žestoke bure znadu joj naškoditi ali zgodnim klaštrenjem
i uzgojem mogu se te štete umanjiti. Više trpi
osobito na otocima - od posolice što prekomorska bura
donese, nego li od same snage vjetra. Maslina ne voli položaje
odveć zaštićene, gdje se u proljeće nakon cvatnje
resa dobro ne otrijebi. U studenijim krajevima maslina neće
uspijevati, ako je izložena prama istoku, pošto joj ne prijaju
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 161 —


nagle promjene topline, koje nastaju od hladne noći do izlaza
sunca, koje odmah počme da grije i led naglo odmrzava.


* *


Uljika voli najviše vapnenasto-ilovaste zemlje, ne odviše
vlažne ali niti suhe. Naše vapnenaste zemlje i naš krš diljem
Primorja i otoka, posve dobro joj prijaju; vidimo je često
gdje živi, premda u najvećoj nevolji, te se znade vidljivo
okoristiti od svake pa i najmanje kulturne radnje. Ona troši
iz zemlje dosta vapnika (Ca), pepeljika (K) i fosfora (P) ;
gdje, se pojedina ova hraniva počela ne nalaze u dovoljnoj
mjeri, mogu se racionalnim gojenjem zemlji nadodati. Ako
zemlja oskudijeva vapnikom, tada maslina ne izgleda tamnozelene
boje, kao što su naše masline, već nešto svjetlije.
Drvo i lišće sadržava dosta vapnika dočim u mesnatom dijelu
ploda nalazimo pretežno pepeljik, kako što to proiztiče
iz analitičkih tablica prof. E. Bechi*), koje u cijelosti prenašamo,
jer će služiti čitatelju i kasnije, kad bude govora o
gnojitbi masline :


Analiza pepela masline :


Kolikoča pepela u 100 dijelova´:
Sastojine kožurica košta


drvo liko kora lišće i mesnati jezgra


nica


dio ploda


Vapnik 0-551 3-073 2-860 2-780 0-1711 0-1347 0-8500
Pepeljik 0-298 0-654 0-687 0-580 1-8816 11076 0-8460
Natrij 0-041 0-210 0-012 0-080 01729 0-1216 0-0547
Magnezij 0-089 0-558 0-540 0-256 0-0043 0-0068 0-0321
Željezov oksid 0-030 0-074 0-075 0-068
Manganov oksid 0-009 o-oio 0-008 0-068
Klor 0-008 0-010 0-010 0-0036 0-0888


Fosforna kiselina P, 05 0-165
0043 0-180 0-0304 0-3082 0-7930
0-225 0-720


Sumporna „ 0-030 0-220 0-040 00011 0-0603 0-0680


0-108


Kremična „ 0-202 0-063 0 600 00149 01500


0-078


Ugljična 0-453 2-259 1-295 0-9853 0-5270 0-4032


2-614


Ukupno . . 1-876 6-914 6-506 3-2700 2-3700 3-2000


7647


!) E. Bechi — Saggi d´esperienze agrarie.
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 162 —
U 100 dijelova pepela imade:
Sastojine kožurica košta


drvo liko kora lišće i mesnati jezgra


dio ploda ...


Vapnika 29-371 40-149 40-876 42-314 5-215 5-683 26-562
Pepeljika 15-885 8-558 10-029 8-826 57-366 46-736 26-437
Natrija 2-197 2746 0-175 1-218 5-270 5-132 1-710
Magnezija 4.729 7-295 7-883 4-033 0-130 0-286 1-004
Željezova kisa 1-599 0-964 1-036 2-009 0-5Q5 0-633 0004
Manganova kisa 0-457 0-133 0-117 1-035
Klora 0-426 0-560 0-146 0-152 0-111 3-747 ! -


Fosforne kiseline P._, 03 8-794 2-942 2-628 10-959 0-929 13-C05 24-781
Sumporne „ 1-598 1-412 3-212 0-609 0-033 2-543 2-215
Kremične „ 10795 1-017 0-920 9132 0-456 — 4-687
Ugljične 24-149 34-184 32-878 19-713 29-985 22-235 12600


Ukupno . . 100-000 100000 100-000 100000 100000 00-000 100-000


II. Poglavje.
Gnojitba maslina.
Maslina na našim obalama u velike oskudijeva gnojem.
Obično se nalazi u krajevima, gdje je živinogojstvo vrlo
slabo razvijeno. Imade posjeda u južnoj Dalmaciji od par
tisuća stabala maslina --a da ne spomenemo vinograde i
ostale kulture — gdje je živinogojstvo vrlo slabo zastupano
te se sastoji n. pr. od 2 ili 3 mazge ili magaradi, 3 krmka,
20 što koza što ovaca i rijetko kad 1 krave.*) Ako se uz
to odbije gnoj što se gubi dok su životinje na radnji ili na
paši, jasno je, da se u gnojištu može vrlo malo gnoja kroz
godinu nagomilati. Stelja u štalama se obično sastoji od
šušnja (listopada), što ga pokupe u šumama. Slame je vrlo
malo, te ono što je imade upotrebljava se za krmu. U nekim
mjestima se i pruće od loze upotrebljava za stelju, odnosno
za gnoj. Na poluotoku Pelješcu naslažu pruće od loze po
puteljcima, u položajima, gdje su dosta udubljeni, tako da
čeljad i blago što tuda prolaze moraju ga zgaziti. Mjesta


*) Godišnji proizvod gnoja u kvintalima:
Čovjek 4-8 , krave u štali 120
konj (odbivši vrijeme radnje) 100 junac na paši 40
vol (odb. pašu) 65 junac u štali 86
govedo (odb. radnju) 100 ovce na paši 6
vol (u tovljenju) 165 krmak 12
krave na paši 60 krmak u tovu 17.5.
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 163 na
putevima, gdje je ovako naslagano pruće, zovu k o 1 o-
v a j e (valjda od riječi kolo i v a 1 j a nu na poluotoku nema
još kola a kolne putove su tekar počeli graditi). Kad je
pruće dobro zgaženo i na pola u humus pretvoreno bacaju
ga u štalu pod blago. Ovaj je običaj vrlo stari ali ga se
pomalo zametava.


Uzme li se pak u obzir da su štale posve slabo gradjene,
da su gnojišta vrlo rijetka i nepoznata stvar, pa tomu
nadodamo posve nerazumni i neracionalni postupak sa stajskim
gnojem, iz štale do časa uporabe, tada ćemo
imati pravu sliku o proizvodnji i kakvoći stajskog gnoja. Pak
i ovakvoga slaboga gnoja rijetko kad da maslinu što zapade ;
to je namijenjeno vinogradima, oranicama i vrtovima a maslini
kako bude, ta ona nije nikada još od gladi poginula j


Nije dosta što se ne proizvadja dovoljno stajskog gnoja,
te što se s njim tako slabo postupa, već i o drugim nekim
tvarima, što bi ga mogle donekle nadomjestiti ili povećati
mu kolikoću ne vodi se računa, n. pr. valiga,*) otpadci ribe,
osobito iz tvornica ribljih konserva**), smeće, čadja, ljudske
izmetine, murga iz uljarnice.***)


*) Vjetrovima sa juga i jugo-zapada. morski valovi izbacuju na naše žale
znatne kolikoće jedne morske trave, što je zovu valiga , nu valiga (alga) nije
već jedna javno-cvjetna bilina (Phanerogama) a zove se Zostera marina (pa
Vukotinoviću — svilina) a pripada obitelji podvodnica (Najadeae).


Njezin kemički sastav u svježem stanju jest: 96*20% vode, l-77% dušika
0-21 % fosforne kiseline (P.2 05), 0*105% kalija.


Prije uporabe pušta se da se morska voda iscijedi, dapače dobro je da je i kiša,
jednom opere. Upotrebljava se 160—200 kvintala po hektaru (do 200 kubičnih
metara). Zgodno je gnojivo za zemlje ne odviše udaljene od morske obale. U
zemlji se polagano rastvara.


**) Riblje meso sadrži u srednje: 2*34% dušika, 1*70% anhidrida fosforne
kiseline. Kosti od ribe osušene i samlivene sadrže: 4% dušika, 53% fosfora,
7—8% vapnikova karbonata.


U Finistere u Francuskoj utemeljena je prva tvornica t. zv. ribljeg guana
od otpadaka srdelja za industriju konserva. Ovaj guano sadržava : 5*77% vode,
5-39% dušika i 11*39% fosforne kiseline (P2 05). Guano od tunjevine imade
23-20% vode, 4% dušika, 12-8% fosforne kiseline (P, 05).


***) Murga iz uljarice sadržava dosta kalijevih i fosfornih soli, nu pošto sadržaje
takodjer i mnogo kiseline, treba je neutralizirati sa klakom (vapnom). Murga se
pomiješa sa dropom, koji je preostao iza pečenja rakije, sa pepelom, klačinarotn,
glibom se puteva, te bilo kakvim otpadcima organskoga porijetla, sve skupa se
pomiješa i učini se jedan dobar miješanac.
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 164 —


Na ovom mjestu trebalo bi doduše da bude govora samo


o gnojenju masline, a ne i o gnojivima kao takovima, ali su
prilike takove, da se nemože raspravljati o gnojenju, kada
Je proizvodnja i kakvoća stajskog gnoja tako slaba i neracionalna,
pak treba, da se makar u kratko pozabavimo i
pitanjem proizvodnje gnoja.


Budi uvjeren, dragi čitaoče, da svaka akcija za unapredjenje
bilo koje gospodarske grane u našem Primorju i
otocima -- pa bila ta akcija državna ili privatna — treba
da počimlje sa uredjenjem racionalnih štala i gnjojišta. Ovo
je uglasti kamen temeljac naše narodno gospodarstvene sgrade
koji je kadar, da je uzdrži i sačuva našem zdravijem, brojnijem
i bogatijem potomstvu.


Glasoviti romanopisac Manzoni poručuje Talijanima, da
bi svaki čovjek od uma i srca, morao skinuti kapu, kad
ugleda jedno ralo; našim poljodjelcima može se dokazati,
da svaki onaj, koji uredi racionalno svoju štalu i gnojište,
te prama tomu udesi i postupak sa blagom u štali i sa gnojem
na gnojištu, učini pravo rodoljubno dijelo.


Ne radi se tu o gradnji luksurioznih štala i gnojišta već
svaki prama svojim gospodarskim okolnostima neka udesi
gnojište posve odijeljeno od štale, a ne da štala bude istodobno
i gnojište. Štala neka je popločana ili betonirana, da
se osoka ne gubi, već da se laganim padom tla slijeva u
žlijeb, koji će je odvoditi do gnojišta. Gnoj iz štale ima se
češće izbacivati u gnojište, a pod blagom treba prostrijeti novu
stelju (sušanj, valigu ili slamu). Kad se sušanj donese iz
šume, nije od potrebe, da ga se odmah svega baci pod
blago, već ga treba spremiti (makar pod krovom štale, ali
dakako posve odijeljeno od sijena), te svaki put, kada se
štala očisti, nabaci se ponešto te stelje pod blago.


Jedno posve jednostavno gnojište može se sastojati od
jedne obzidane i nepropusne 1 m. duboke jame. Dno od
jame neka je nagnuto prema jednom kutu, gdje će biti izdubljen
maleni bunarić za osoku (za svakih 10 nr ploštine
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 165 —


gnojišta 1 m3 bunarića). Voda sa okoliša kada kiši nesmije
se slijevati u gnojište, koje bi se inače brzo nalilo, zato
treba da ga obzidano ; nu kišnica, što pada na gnojište ne
smeta, pak ga stoga ni ne treba pokrivati krovom.


U gnojište se baca gnoj iz štale (što je moguće češće)
svako smeće i nečist iz kuće i dvorišta, te u opće, svaki
otpadak iz kuhinje, u koliko ga se ne da za druge svrhe
upotrijebiti.


Ko imade više blaga, te sagradi veće gnojište, neka postavi
nad bunarićam cmrk (sisaljku) za osoku, kojom će
polijevati gnoj, osobito ljeti za vrijeme suše. U malenim
gnojištima može se poljodjeljac pomoći i bez pumpe. Glavno
je da je gnoj vazda vlažan i zbijen, da zrak što manje u
njega prodire, e da se ne upali, a na gnojištu će i onako
nastati svi oni procesi raspadanja gnoja, koji pospješuju
njegovo djelovanje u zemlji. Od vremena do vremena treba
gnoj pokrivati tankom naslagom zemlje, barem onda, kada
ga se dosta nabaca iz štale na gnojište. Poviše gnojišta
može se sagraditi sa malo dasaka i jedan zahod za obitelj i
za služinčad, to će biti ne samo vrlo korisno, već i pristojno.
Imade poljodelaca, koji jadikuju radi oskudice gnoja, a iza
kuće ga gube dnevno znatne kolikoće, osobito, ako je dosta
djece u kući*).


Ovako udešena gnojišta za naše prilike će najbolje odgovarati,
te ćemo u njima moći proizvadjati posve dobri
gnoj mješanac**). Dalo bi se to doduše josi savršenije
udesiti, ali uzaludno bi bilo to zahtijevati od naših poljodjelaca
u današnjim prilikama. Napredak i razvitak gospodarsva
ne trpi skokova, treba napredovati postojano, ali postepeno,
e da ne počmemo graditi kuću s krova.
* Neki posjednici u mojem kotaru, pošto su uredili djubrišta, ne satno, da
su poboljšali proizvod gnoja, već su ga i podvostručili, a to znači znatno povećanje
proizvodnje raznih kultura.
** Obični mješanac stajskog gnoja sadržaje poprečno na 1000 dijelova:
750 vode, 192 organskih sastojina, 58 pepela, 5 dušika H nitričnog dušika, 2´6
anhidrida fosforne kiseline, 6-3 kalija, 7 vapnika, l-6 sumporne kiseline (po E.
Wolfu).
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 166 —


Kroz maslinjake u Primorju i na otocima nema kolnih
puteva, ili ih je vrlo malo, tako, da se gnoj prenaša u vrećama
na samaru tovarnih životinja, a rijetko gdje u kolima.
Životinje se naprte sa vrećama gnoja, pak stoga mnogi težaci
vole, da je gnoj suh i lagan, da ga mogu lakše prenašati
i da je radnja čistija. Po svoj prilici, da ga zato prije
prenosa i uporabe jedan i dva puta prekopaju, tako, da se
stajski gnoj pretvori u skoro suhu prašinu, za koju se može
dvojiti, da li je što vrijednija od obične šumske crnice
(humus). Dušični spojevi, u koliko ih nije u tekućem dijelu
gnoja upilo nepopločeno tlo u štali, ishlapili su, te su skoro
potpuno izgubljeni. Djelovanje toga gnoja je više u fizikalnom
nego li u kemičkom smislu.


Vreće dakle nijesu zgodne za prenašanje dobrog stajskog
gnoja iz gnojišta. Puno bi zgodniji bili jednostavni drveni
koševi, koji treba da se gvozdenim kvakama ovjese na samar
jedan s jedne, a drugi s druge strane. Na koševima ne treba
pokrova, a dno neka se dade otvarati, tako, da kad natovarena
životinja dodje u maslinjak, jednostavno se otvaraju dna i
gnoj ispadne u dvije hrpe ; tada se zatvore dna, životinja se
povrati na gnojište gdje se opet napunjaju koševi i natovari,
bez potrebe, da se otprti, t. j . da se koševi skinu sa samara.
Ovu radnju može obavljati jedan čovjek sam.


Dognati ili dovezeni gnoj treba, da se u maslinjak odma
zakopa okolo masline. Dokle god nije pripravljena zemlja
okolo stabala, da se može odma upotrebiti gnoj, nije od
potrebe, da ga se iznese iz gnojišta.


Kod gnojenja postupa se ovako:
Najprije treba okopati zemlju okolo panja na 1—2 m.
širine, sve do prvih žila, zatim dalje otvaramo jarak 1 —2 m.
širok, dubok do prvih žilica (od po prilici 5—8 mm. promjera),
okolo stabla. Jarak će biti širi i udaljeniji od masline,
čim je stablo veće. U otvoreni jarak ćemo usuti 30
do 100 i više kg. dobrog mješanca, prama veličini stabla.
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 167 -


Na to ćemo jarak zatrpati. Najbolje vrijeme za gnojenje jest
odma iza branja maslina — dakle, od konca studenoga do
nove godine. Nu, preporuča se otvaranje jaraka okolo stabala
barem dva mjeseca prije uporabe gnoja, stoga, da donji
slojevi zemlje budu izloženi blagotvornom uplivu zračnog
kisika.


Ako se masline nalaze u strmom položaju, tada se gnoj
zakopava vazda samo s gornje strane, a nikada s donje
strane, gdje bi mu voda kišnica rastopila i raznijela sve hranive
sastojine.


Imade maslinovih stabala posadjenih u takovom kršu,
gdje se ne može ni kopati okolo njih, a kamo li gnoj zakopavati,
jer im je voda tekom godina otplavila svu zemlju
te su ostale na kamenu. U tom slučaju ćemo ih pomagati
samo sa umjetnim gnojivima, a eventualno sa osokom (gnojnicom)
iz gnojišta, n. pr. 2 do 6 1. osoke razvodnjenene u 10
puta toliko vode, prema veličini stabla. Za uporabu osoke
treba dubsti nekoliko (4—10) rupa okolo stabla, ne dalje
nego li je širina krošnje ; u te rupe polagano se lijeva osoka
a zatim se one zatrpaju suhom zemljom.


* *


(Nastavit će se).


Još koju o rusoj pilatki.


Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer.


U 7. broju prošle godine ovog našeg lista priopćio sam
svoja opažanja na toj osi piljarici, a sada mogu, da ta opažanja
dopunim podacima iz godine 1913. Gdčna prof. Erna
Rosmanith ljubezno mi je ustupila kukuljice, koje je iz Senja
dobila. Te kukuljice su tamnije od mojih iz godine 1912.
Iz tih kukuljica izašlo mi je u mjesec dana 133 komada osa
biljarica i to 55 mužjaka, a 78 ženka, dakle i ovaj put
manje mužjaka, samo da ove godine ta razlika nije tako
velika, broj mužjaka je znatno veći. Na pojedine dane
izašlo je: