DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 167 -


Na to ćemo jarak zatrpati. Najbolje vrijeme za gnojenje jest
odma iza branja maslina — dakle, od konca studenoga do
nove godine. Nu, preporuča se otvaranje jaraka okolo stabala
barem dva mjeseca prije uporabe gnoja, stoga, da donji
slojevi zemlje budu izloženi blagotvornom uplivu zračnog
kisika.


Ako se masline nalaze u strmom položaju, tada se gnoj
zakopava vazda samo s gornje strane, a nikada s donje
strane, gdje bi mu voda kišnica rastopila i raznijela sve hranive
sastojine.


Imade maslinovih stabala posadjenih u takovom kršu,
gdje se ne može ni kopati okolo njih, a kamo li gnoj zakopavati,
jer im je voda tekom godina otplavila svu zemlju
te su ostale na kamenu. U tom slučaju ćemo ih pomagati
samo sa umjetnim gnojivima, a eventualno sa osokom (gnojnicom)
iz gnojišta, n. pr. 2 do 6 1. osoke razvodnjenene u 10
puta toliko vode, prema veličini stabla. Za uporabu osoke
treba dubsti nekoliko (4—10) rupa okolo stabla, ne dalje
nego li je širina krošnje ; u te rupe polagano se lijeva osoka
a zatim se one zatrpaju suhom zemljom.


* *


(Nastavit će se).


Još koju o rusoj pilatki.


Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer.


U 7. broju prošle godine ovog našeg lista priopćio sam
svoja opažanja na toj osi piljarici, a sada mogu, da ta opažanja
dopunim podacima iz godine 1913. Gdčna prof. Erna
Rosmanith ljubezno mi je ustupila kukuljice, koje je iz Senja
dobila. Te kukuljice su tamnije od mojih iz godine 1912.
Iz tih kukuljica izašlo mi je u mjesec dana 133 komada osa
biljarica i to 55 mužjaka, a 78 ženka, dakle i ovaj put
manje mužjaka, samo da ove godine ta razlika nije tako
velika, broj mužjaka je znatno veći. Na pojedine dane
izašlo je:
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 168 —


dne 24. rujna 2 mužjaka 1
» 25. 3 4


u ii


» 26. u 1 ii —


» 27. u — u —


» 28. u — ii -—


11 29. » — u 2


30. — 1
11 ii »


11 1. listopada — u —
11 2. u 2 u 13
11 3. u 2 » 7
11 4. u — » 3
11 5. u 2 u 11
11 6. u 4 u 4
11 7. u 3 u 3
11 8. u 2 u 2
11 9. u 16 u 9
11 10. u 1 u 2
» 11. u — u —
11 12. u — u 1
11 13. u 7 » 7
11 14. u 4 u 4
15. — 2
n ii ii
16. 2 —
11 ii ii


17. — 1
11 ii ii


18, — —


11 ii ii


19. — —
11 ii ii


20. —
11 ii — ii


21. — —
11 22. . 1 1
11 ii ii


ii


23. 3 —
11 ii ii


Ormarić sa žicom, u kom su bile smještene kukuljice
držao sam preko dana u prozoru, kamo dopire sunce. Za
tmurnih hladnih dana bila je stanka, za toplih sunčanih
dana izašao je veći broj. Najviše mužjaka izašlo je 9. listo
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 19     <-- 19 -->        PDF

169 —


pada i to neobično velik broj 16 komada; najviše ženka
bilo je dne 2. listopada i to 13 komada, zatim dne 5. listopada
skoro toliko, 11 komada.


Udarila mi je u oči promjenljivost u boji osa biljarica
i kod mužjaka, a još više kod ženke. Mužjaci su pretežno
crni, samo trbušna strana zna biti manje više crvenosmedja,
ili pače žutosmedja. Kod nekih primjeraka bio je neznatni
dio trbušne strane ćrvenosmedj zadnji kolut crn, a kod nekih
opet pretežni dio trbušne strane ćrvenosmedj, kod nekih više
žutosmedj, a kod jednog primjerka od potonjih bio je i
kolut sredinom ponešto ćrvenosmedj.


Ženske su pretežno tamnije samo na hrptenoj strani
zatke, inače pretežno crvenosmedje. Zadak je na hrptenoj
strani kod većine taman bar djelomice, na trbušnoj strani
žutosmedj u prednjoj poli, ćrvenosmedj u stražnjoj poli, bar
je zadnji kolut redovito ćrvenosmedj. Kod mnogih ženka
bude ta boja zelenkasto žuta, a kod dosta njih je oštro zelene
boje. Sve te boje probijaju manje više i na hrptenoj
strani kod tamnih, a pogotovo kod jasnijih primjeraka. Od
opažanih ženka bilo je po prilici % tamnih, a % jasnijih,
dakako sa prelazima. Kod tamnih primjeraka veći je dio
koluta na zatki taman na hrptenoj strani. Obično je prvi
kolut, a često i drugi crn, ostali su tamni, ali se ta tamna
boja sve više gubi prema zadnjem kolutu, koluti izgledaju
više kao čadjavi, sve više probija žutosmedja, a prema straga
crvenosmedja boja. Zadnji je kolut redovno crvenosmedji
Kod jasnih je primjeraka boja žutosmedja ili zeleno žuta i
na hrptenoj strani, prelazi prema zadnjem kolutu u crvenosmedju.
Zadnji kolut je i tu redovno ćrvenosmedj. Kod
nekih je u pogledu boje prijelaz medju ovima, prvi koluti
su tamni ostali žutosmedji, tek ima trag tamnoj boji, ili ni to.
Trbušna strana je kod svi´h bledja kod tamnih nešto tamnija
te je žutosmedja, crvenosmedja, zelenkasto žuta ili zelena.
U drugoj poli je sličan red crvenosmedjih više crvenih pjega
koji se kod primjeraka tamnije zatke jače ističe. Gnjatov


i


i
ŠUMARSKI LIST 4/1914 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 170 —


nogu su bjelkasti, skoro bijeli, tek nešto ružičasti, stegna i
goljeni su crvenosmedji prema krajevima bjelkasti. Usporedo
sa bojom hrptene strane na zatku ide i boja hrptone strane
na oprsju. Kod primjeraka, gdje je hrptena strana zatke
tamna, tamna je i hrptena strana oprsja, prevladjuju tamne
pjege, ostane samo bledji rub; kod jasnih primjeraka je i
hrptena strana oprsja bledja, tamne pjege su manje, kod
nekih jedva se i opažaju, prevladjuje smedja boja.


Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na
Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje
do Mrkoplja i Ogulina,


prvi šumski red za iste, prvo njihovo razdjeljenje
u okružja, šumarije i čuvarije, prvi cjenik za
drvenu gradnju iz njih, prve misli o pošumljenju
primorskog krša itd.
Po orig. podatcima i nacrtima c. k. ratnog arhiva u Beču i dr., priobćio i vlastitim
tumačenjima popratio B. Kosović, kr. zem. šum. nadz. II. raz.
(Nastavak).


Opis šume
kojim se kazuje kolika je u njoj množina stabala po vrsti
drveća, koje su ustanovljene prigodom povodom previšnje
odluke usljedivše pregledbe šuma i to za 12 districta, za tako
zvano Podgorje te posebno za Senjsku dragu, koji svi
predjeli su i u priležeći nacrt urisani.


Prvi district: Ravni padež, u kojem su doline Mlinište,
Ljuljevac, Ravni Padež, Mirovo i Vrata, a
obkoljen je brdima: Diminovac,* Meralovac, Stražbenica,
Visibaba, Debeli Vrh, Šatorina, Devčićevom
kućom u Crnom Padežu, zatim brdom Golić, Javornik,
Kozjak, Lomski vrh, Lubenovac, Goli vrh, Njego