DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1914 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 150 —


Kod palenja električkom iskrom ide stvar lakše i spretnije. Svi
panjevi se podminaju i spoje žicom, koje se krajevi utaknu u elektr.
stroj. Onim časom, kad radnik pritisne na elektr. stroj, upale se sve
mine najedanput i krčenje je gotovo. Radnici se prije toga mogu po
volji polako udaljiti, jer radnik kod elektr. stroja dobro pazi, da li
nema tko u blizini i pritisne tek onda, kad nema nikoga. Radi li se
elektrikom, to nemože nitko kao kod korda iz igrarije ili zlobe zapaliti
minu cigaretom ili šibicom.


Istina je, da je elektr. stroj nešto skuplji, ali se nemora kupiti,
jer ako se nekrči puno, posudi stroj tvrdka Dynamit Nobel D. D.
Bilo je zanimivo gledati, kako tlo, sustav žilja i način polaganja
mina razno djeluju na uspjeh minanja.


Svakako je u prvom redu nuždno, da se prosudi način zakorenjenja
panja, a onda je glavno, da se jama nad astralitom dobro
zarrpa i zbije. Srednja mina treba da dodje po mogućnostii sasvim
pod panj, a nikoja mina da nedodje na rub panja ili izvan njega.
Nad svakom minom mora biti drva.


Predaleko bi nas vodilo, da ovdje opisujemo još i potankosti
načina minanja astralitom, jer to nije ni nuždno, buduč tvrdka Dynamit
Nobel D. D. šalje o tom na zahtjev upute, a i vještake, koji
će radnike uputiti.


Ovima redcima htjeli smo samo pokazati, da se krčenje panjeva
astralitom izplati.


Možemo već sada javiti, da se za godinu 1914. sprema više
krčenja astralitom i da će se taj način krčenja demonstrirati i pred
učestnicima ovogodišnje glavne skupštine hrv.-slav. šum. društva,
ako tomu nenastupe kakove vanredne zapreke.


C z a p e k, šumarnik.


Osobne vijesti.
Imenovanja. Naslovom i značajem šumarskog nadsavjetnika
providjeni kr. šumarski savjetnik Julio Ulreich imenovan je previšnjim
riješenjem Njegovog ces. i Apostolskog kralj. Veličanstva, danim
u Beču dne 30. siječnja 1914. kr. šumarskim nadsavjetnikom u VI.
plaćevnom razredu.
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
absolvente kr. šumarske akademije zagrebačke Branka Manojlovića i
Slavka Zastavnikovića šumarskim vježbenicima u privremenom svojstvu
sa sustavnom pripomoći i to prvoga kod kr. kotarske oblasti
u Sisku, a drugoga kod one u Vrbovskom.
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
obćinskoga šumara u Trogiru, Slavka pl. Ožegovića , kr. kotarskim
šumarom I. razreda u X. činovničkom razredu sa sustavnim berivima
kod kr. kotarske oblasti u Gračacu.


Različite vijesti.
Tamanjenje ušenaca sa „Floria-Kvassia sapunom". Taj
sapun je dobro srestvo za tamanjenje ušenaca i drugih zareznika.