DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 108 —


(dtto) broj . . list A vrhu ili (dtto) broj . . vrhu s kuponi
od ... .


Isto se tako na uredovnu namiru podigne dioni iznos
izžrijebane zemljorazteretnice. Kad je samo dioni iznos zem-
Ijorazteretnice izvučen, onda se dobije na izžrijebanu svotu
zemljorazteretnica sa novim brojem, a za izžrijebanu gotov


novac. (Svršit će se)


Osobne vijesti.


Odlikovanje.Njegovo cesarsko i kraljevsko Apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljelo je Previšnjim riješenjem, izdanim u Beču dne 2. prosinca
1913., preniilostivo odlikovati minist. savjetnika Josipa Ha vaša
prigodom njegovog na vlastitu molbu usliedjelog umirovljenia, \x
priznanje njegovog mnogogodišnjeg vijernog i koristnog službovanja
komturnim krstom reda Franje Josipa.


Imenovanja. Kn ug, ministar za poljodjelstvo imenovao je u
područjukr. šum. ureda na Sušakukr, šum. inžinire Stjepana Urbanszky-
ate Pavla Melcsiczky-a kr. šum. nadinžinirima u VIII.
plaćevnom razredu, kr. šum, inž. pristava Belu Jellmanna kr. ^šumarskim
inžinirom u IX. plaćevnom razredu, a kr. šum. inž. vježbenika
Vinka Fodora kr, šumarskim inžinirskim pristavom u X. plaćevnom
razredu; zatim kr. šum. inžinirske pristave Mihajla Finke-a
i Valentina Schaaba kr. šum. inžinirima u IX. plaćevnom razredu,
zatim Josipa Balena i Andriju Ko priča privremenim kr. šumarskim
inžinirskim vježbenicima, nadalje obnašao je premjestiti kr. šumarskog
inžinirskog pristava Oktaviana Aarona iz Vinkovci u Karlobag u područje
kr, šum. ureda na Sušaku te mu povjerio upravu kr. šumarije
u Karlobagu. Nadalje u središtu kr. nadšum. ureda u Vinkovci
povjerio je kr. šumarskom nadinžiniru i reditelju Stjepanu Jakab u
obavljanje poslova kontrolirajučeg činovnika i kr. šumarskom inžinirskom
pristavu Ottonu Jurovichu privremenu upravu ovdašnjeg
šumskog rediteljstva.


. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
šumarske povjerenike i to Antuna Jovan ovca, kod .kr. hrv.-slav.daim.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, te Rudolfa
K 0 li b a šakodkr, kotarske oblasti u Slatini, kr, županijskim šumarskim
nadzornicima II. razreda u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima,
ostavljajući prvoga na dosadašnjem mjestu njegova službovanja,
dočim potonjega podjedno premjestiti kr. županijskoj oblasti
u Ogulinu. Nadalje je premjestio kr. šumarske povjerenike i to:
Antuna Resza od kr. županijske oblasti u Bjelovaru, kr. kotarskoj
oblasti u Sisku; Rafaela Dvoržak a od kr. kotarske oblasti u Križevcima,
onoj u Dugomselu, te Ivana Koniga od kr. kotar, oblasti
u Sisku onoj u Ludbrega, zatim kr. kotarske šumare 1. razr. i to:
Petra Petrov i ča od kr. kotarske oblasti u Vrbovskom onoj u
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 109, -


Iloku; Dušana Weiner a od one u Iloku, kr. županijskoj^ oblasti u
Bjelovaru, te Veliraira K6Toskenyi a od kr. kotarske oblasti u
Dugomselu, onoj u Križevcima, Ljubomira B u g a r o v 1 ć a od kn
kotarske oblasti u Ivanca onoj u Gračacu, Paju Popovi ća od kr.


kotarske oblasti u Gračacu k onoj u Slatini.


Promjene kod drž. šum. uprave. Temeljem, previšnje dozvole
o4 18. prosinca 1913. umirovio je kr. ug. ministar za poljodjelstvo,
uz priznanje mnogogodišnjeg vjernog službovanja koncem siječnja
1914 trajno kr. šumarskog nadsavjetnika Vilima Toiga, a podjedno
povjerio je kr. ug.-ministar za poljodjelstvo upravu kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu kr. šumarskom nadsavjetniku Juliju Ulreichu.


Umirovljenje. Koncem siječnja o. g. umirovljen je dosadašnji
upravitelj kn šumarskog ravnateljstva u Zagrebu kr. šum. nadsavjetnik
Vi lim Tolg nakon skoro 40-gođišnjeg službovanja na
vlastitu molbu, uz Previšnje priznanje za svoje mnogogodišnje vjerno
službovanje,, ter se je nastanio u Zagrebu.


Nadsavjetnik Tolg rodio se je dne 18. svibnja 1852. u Stefulto,
županija Hont u Ugarskoj, te je nakon svršenih srednjoškolskih nauka
polazio kr. ug. šumarsku akademiju u Sćavnici.


Počam od 7. listopada 1874. služio je kao kr. ug. šum. vježbenik
kod šum. rediteljstva u Mehadiji, područja kr. ug. šum. ravnateljstva
u Temešvaru, zatim u Bezterczebanyi i u Lipto-Ujvaru, te
bje koncem 1879. u istom svojstvu premješten na državno dobro u
Fužini, koje- je tada stajalo pod upravom kr. ug, ministarstva financija.


Ondje je bio godine 1880. promaknut šumarom i godine 1886.
prigodom organizacije državne šum. službe u Hrvatskoj i Slavoniji imenovan
nadšumarom i upraviteljem kr. šumarije u Novoj Gradiški.


Danom 1. siječnja 1901. imenovan šumarnikom, bio je premješten
kao kontrolni činovnik šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu.


Početkom siječnja 1906. bila mu je povjerena uprava kr. šumarskog
ureda u Otočcu^ gdje je 1. srpnja te iste godine postao
šiim. savjetnikom; Godine 1907. premješten je šum. ured iz Otočca
na Sušak, te je on tamo u svibnju 1910. postao kr. šum. nadsavjetnikom
i podjedno premješten u Zagreb u svojstvu zamjenika predstojnika
kr. šumarskog ravnateljstva, gdje je sve do svog umirovljenja
službovao.


Njegova otvorena, iskrena narav, njegova pravoljubivost, te
vazda "prijatno i kolegijalno susretanje prema svojim podredjenim,
osiguravaju mu trajnu i ugodnu uspomenu medju njima, koja se nije
samo pokazala dne 3. veljače t. g., kada se od njega cijelokupno
činovničtvo šumskog ravnateljstva, rediteljstva i šum. računovodstva,
pod. vodstvom kr. šum. savjetnika A. Ružičke opraštalo, već i kod
zajedničkog prijateljskog sastanka u hotelu Royalu, kojemu su sastanku
svi upravitelji šumarija bez poziva prisustvovali.


Tom zgodom oprostio se je od njega u ime sviju vrlo biranim
srdačnim riječima sadašnji šum. ravnatelj, kr. šum. nadsavjetnik Julio
UIreich.


Želimo našemu staromu kolegi i prijatelju, da još mnogo godina
u podpunom zdravlju u krugu svoje velecijenjene obitelji uživa zasluženu
mirovinu.