DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Interesantno ]e bilo prikazivanje projiciranih slika, što ih je saitl
predavač na svom putovanju snimio, a niedju tima — jer msu u vezi
sa šumarstvom — za nas je najinteresantnija ona, gdje je prikazano,
kako u Kačaniku prodavaju drvo na vagu, a utezi su na vagi ~


obično kamenje! -\- i


G. predavač namjerava svoja opažanja potanje opisati u hrvatskom
i madjarskom jeziku u svrhu, da tako potakne naše kapitaliste
i industrijalce na osnivanje hotela, i drugih raznih poduzeća u
tim novo osvojenim krajevima kraljevine Srbije.
Na zamolbu urednika Š. L obećao je g. predavač, da će spomenutu
sliku o načinu prodaje drveta u Kačaniku kao i ine sakupljene
podatke o šumarstvu onih krajeva, dragovoljno svojevremeno
ustupiti na objelodanjenje u Šum. listu.


Uspjesi dražba stabala.


Na dražbi dne 9. o. mj. u području kr. šumarije u Ghni dražbovanu
drvnu gromadu od 10,397 m^ bukovine kupila je tvrtka Ganz
i dr. — Danubius iz Budimpešte za 17211 kruna.


U šumama kr. drž. šum. erara bio je uspjeh ostalih dražba
stabala slijedeći:


Na dražbi dne 29. prosinca 1913. dostala je drva na svijetloj
pruzi u drž. šumi jasenku tvrtka Petrić i Bakarčić iz Rijeke za´13.800
kruna, napram procjeni od 10769 K. Sječinu u 1. ravnogorskom sjekoredu
Ivan Bolf iz Delnice za 10.530 K, napram procjeni od 9030 K.
-Sječinu u KL ravnogorskom sjekoredu Josip Mamula iz Komorskih
Moravica za 8200 K, napram procjeni od 7670 kruna^ sječinu u II.
ogulinskom sjekoredu tvrdka Descovich j Bačić iz Rijeke za 8225 K,
naprama procjeni od 6630 K. Sječinu u I, Fužinskom sjekoredu
Martin Pečarić iz Vrata za 5510 K napram procjeni od 5400 K i
izvale u I Mrkopaljskom sjekoredu Blaž Mataja iz Mrkoplja za 7572 K
napram procjeni od 5571 K.


Na dražbi dne 30. prosinca dostala je Mitrovačka tvornica tanina
u U. Rujevačkom sjekoredu razpisana kestenova stabla za 5711 K.,
naprama izkličnoj cijeni od 5660 K i u IIL Rujevačkom. sjekoredu
razpisana kestenova stabla za 4444 K naprama izkhčnoj cijeni od
4404 K., ter tvrdka L Sutej iz Zagreba 44 m=^ gotovih hrastovih trupaca
za 1150 K naprama procjeni od 1110 K.


Na dražbi dne 31. prosinca dostao je Arnold Hermann iz Vr~
ginmosta sječinu u VI. Vranovinskom sjekoredu za 22.618´40 K
napram procjeni od 22.518 K,


Broj 296 — 1914.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dn 9. veljače 1914. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kot. oblasti u Jaski, putem pismenih ponuda shiedeće kolicme
hrastovih stabala.


1. U šumi z. z. Domagović pb. 205 kom. hrast, stabala,
sa ižkhčnom cijenom od 9126 K 24 liL
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 53     <-- 53 -->        PDF

--- 53 -


2. U šumi z. z. Novaki 100 kom, hrast, stabala sa ukMnom
cijenom od 2819 K. 06 fil.
3. U šumi z. z. Voiavje 220 kom. hrast, stabala sa iskličnom
cijenom od 14212 K 74 fil.
Sume pod 1 i 2 leže na željezničkoj pruzi izmedju postaje
jaska—Draganić, dok je šuma pod 3. udaljena 6 kim. od same postaje
Jaska.


Biljegovane i sa 107o jamčevine od isklične cijene obložene ponude
imadu se rečenog dana predati u uručbeni zapisnik podpisane
oblasti do 10 sati prije podne po uredskom dobniku i to za svaku
od gornjih grupa napose.


Na ponude ispod isklfćne cijene, kao i zakašnjele ili brzojavne,
neće se nikakav obzir uzeti.


Pobliži dražbeni uvjeti mvgu se uviditi za vrijeme uredovnih
sati u uredovnici kr. kot šumara, kao i kod trgovačko-obrtničke komore
u Zagrebu.


Kr. kotarska oblast
U Jaski, dne 13. siječnja 1914.


Broj: 13155—1013.
´ .


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dne 29. sieČnja 1914. u 10 sati prije podne obdržavati će se
u uredu kr. kot. oblasti u Virovitici putem pismenih ponuda dražba
vrhu 50 komada hrastovih stabala stojećih na pašnjaku Uzurac z. z.
Budanica opć. Cabuna te procjenjenih na 1892 K 30 fil. Propisno
biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom od 107o od
isklične cijene.


Na brzojavne kao i na kasnije stigle ponude ne će se nikakov
obzir uzeti.


Pobliži dražbeni uvjeti stoje na uvid kod podpisane oblasti.


U Virovitici, dne 20, prosinca 1913.


Kr. kotarska oblast.


Oglas.


Kr, vinogradarska i voćarska škola u Iloku imade na prodaju
dok zaliha traje dvogodišnjih voćnih divljaka i to:
75,000 mahaleba (podloga za trešnje)
5,000 badema


10.000 jabuka
LOOO kajsija.
Nadalje
imade 50.000 bresaka uzgojenih iz sjemena*
Cijena je po LOOO kom. K 35.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 54     <-- 54 -->        PDF

i´^4


lo´T
Osim toga može se na školi dobiti starih i radi svoje dobre
kvalitete opće iivaljenih buteljnih vina uz cijenu po butelji od 0´/ i.
K 1-40. Nova bijela i crna vina i^ godine 1913. prodaju se po
hektolitru uz cijenu od K 50.


Cijene se razumijevaju postavno Ilok.


Broj 15.5421913. Kr. kotarska oblast u Slatini


* ´ ´ ´ ´ dne 19. prosinca 1913.
Predmet : Bukovica doinja zz. prodaja
hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dne 16. siječnja 1914. u 10 sati prije podne obdržavati će se
u uredu kr. kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba
645 komada hrastovih stabala, stojećih na pašnjaku zemljištne zajednice
Bukovica doinja, a procjenjenih na 10742 K 36 fil.


Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom,
koja iznosi 10% isklične cijene.
Na brzojavne, kao i kasnije stigle ponude ne će se nikakav
obzir uzeti.
Pobliže dražbene uvjete moći je uvidjeti kod podpisate oblasti
za vrijeme uredovnih sati.
Kotar, upravitelj.


Broj 15977—913.


Oglas


Temeljem naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 28. listopada 1913. broj 62.753 raspisuje se ovim^javna
pismena dražba vrhu 1193 hrastovih stabala (medju njima 3 cera), vlastničtvo
z. z. Pakrac, koja će se obdržavati dne 17.´ siječnja 1914. u
10 sati prije podne u uredu kr. kotarske oblasti u Pakracu, uz is-
IdiCnu cijenu od 12.186 K 06 fil.


Pismene ponudo, propisno biljegovane i uz priklop žaobine u
iznosu od 10´^/,, od isklične cijene, valja predati naikasnije iine 17.
siječnja 1914. do 10 sati prije podne u uredu kr. kotarske oblasti
u F^akracu.


Potanji dražbeni uvjeti mogu se doznati kod šumarskog izvjestitelja
ove oblasti čelvrtkom i nedeljom.
U Pakracu, dne 6. prosinca 1913.
Kr. kotarska oblast.