DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Interesantno ]e bilo prikazivanje projiciranih slika, što ih je saitl
predavač na svom putovanju snimio, a niedju tima — jer msu u vezi
sa šumarstvom — za nas je najinteresantnija ona, gdje je prikazano,
kako u Kačaniku prodavaju drvo na vagu, a utezi su na vagi ~


obično kamenje! -\- i


G. predavač namjerava svoja opažanja potanje opisati u hrvatskom
i madjarskom jeziku u svrhu, da tako potakne naše kapitaliste
i industrijalce na osnivanje hotela, i drugih raznih poduzeća u
tim novo osvojenim krajevima kraljevine Srbije.
Na zamolbu urednika Š. L obećao je g. predavač, da će spomenutu
sliku o načinu prodaje drveta u Kačaniku kao i ine sakupljene
podatke o šumarstvu onih krajeva, dragovoljno svojevremeno
ustupiti na objelodanjenje u Šum. listu.


Uspjesi dražba stabala.


Na dražbi dne 9. o. mj. u području kr. šumarije u Ghni dražbovanu
drvnu gromadu od 10,397 m^ bukovine kupila je tvrtka Ganz
i dr. — Danubius iz Budimpešte za 17211 kruna.


U šumama kr. drž. šum. erara bio je uspjeh ostalih dražba
stabala slijedeći:


Na dražbi dne 29. prosinca 1913. dostala je drva na svijetloj
pruzi u drž. šumi jasenku tvrtka Petrić i Bakarčić iz Rijeke za´13.800
kruna, napram procjeni od 10769 K. Sječinu u 1. ravnogorskom sjekoredu
Ivan Bolf iz Delnice za 10.530 K, napram procjeni od 9030 K.
-Sječinu u KL ravnogorskom sjekoredu Josip Mamula iz Komorskih
Moravica za 8200 K, napram procjeni od 7670 kruna^ sječinu u II.
ogulinskom sjekoredu tvrdka Descovich j Bačić iz Rijeke za 8225 K,
naprama procjeni od 6630 K. Sječinu u I, Fužinskom sjekoredu
Martin Pečarić iz Vrata za 5510 K napram procjeni od 5400 K i
izvale u I Mrkopaljskom sjekoredu Blaž Mataja iz Mrkoplja za 7572 K
napram procjeni od 5571 K.


Na dražbi dne 30. prosinca dostala je Mitrovačka tvornica tanina
u U. Rujevačkom sjekoredu razpisana kestenova stabla za 5711 K.,
naprama izkličnoj cijeni od 5660 K i u IIL Rujevačkom. sjekoredu
razpisana kestenova stabla za 4444 K naprama izkhčnoj cijeni od
4404 K., ter tvrdka L Sutej iz Zagreba 44 m=^ gotovih hrastovih trupaca
za 1150 K naprama procjeni od 1110 K.


Na dražbi dne 31. prosinca dostao je Arnold Hermann iz Vr~
ginmosta sječinu u VI. Vranovinskom sjekoredu za 22.618´40 K
napram procjeni od 22.518 K,


Broj 296 — 1914.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dn 9. veljače 1914. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kot. oblasti u Jaski, putem pismenih ponuda shiedeće kolicme
hrastovih stabala.


1. U šumi z. z. Domagović pb. 205 kom. hrast, stabala,
sa ižkhčnom cijenom od 9126 K 24 liL