DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 44     <-- 44 -->        PDF

„ . 44 -~


li se slični pothvati i u nutrašnjosti ovih šuma; pobrine li
se, gdje je to od potrebe i za uzgoj požarnih plastova iz prugah
listača (breza, hrast, bukva, dapače crna topola 1 akacija);
prekinu li se veliki suvisli borovi komadi šuma sa dobro
položenom mrežom prosjeka kao zaštitom proti požarima i
vjetrovima (Vidi pobliže Burckhardtovu knjigu ,,Sjetva i
sadnja´^ i djela o čuvanju šuma n. pr. dotičnu knjigu od
Hess-a), - - to se je proti svim nepogodama, koje prijete
borovim šumama, sve učinilo, što je čovjek kadar učiniti,
pa se može sa pouzdanjem umanjenje takovih šteta očekivati.


Za uzgoj zdravih i u koliko je polučivo dobro odraslih
borovih sastojina mora se brižno paziti i na to. da se za
sjetvu rabi samo njemačko sjeme velike klicavosti, a za sadnju
samo biljke iz takovoga uzgojene (Vidi predavanje profesora
Dr. Schwappach-a na skupštini sjevero-zapadnoga njemač.
šumar, društva u Osnabriick-u na 8. rujna 1911., priopćeno
u „Deutsche Forst- Zeitung" od 1911. svezak 10.).


Na koneu m.oje rasprave o mješovitom uzgoju smreke,
odnosno bora sa bukvom, neka mi bude još dozvoljeno, da
u pomanjkanju iskustva u tome smijeru izrečem želju, da bi
mnogi šumari sa mojima riječima bili potaknuti na izvedbu
toli nužnih i zanimivih pokusa sa umjetnim takovim mješanjem.
Znanosti i praksi bi se time mnogo koristilo.


Toliko T i e m a n n sa svojom lijepom raspravom li
„Forstwiss. Centralblatt" svezak 6. i 7. od 1912., a ja ju
radi njezine velike šumiOgojstvene važnosti priredih u slobodnom
prevodu za naš „Š. 1." sa željom, da se sudrugovi
u praksi s njom što više okoriste.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dainiacijt´
imenovao je absolventa šumarske akademije zagrebačke Žarka /Vliletića
privremenim šumarskim vježbenikom´ kud" brodske imovne obćine
u Vinkovcima sa sustavnom pripomoći.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 45     <-- 45 -->        PDF

-45- ...


„Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kr. Šumarskog
inžinirskog vježbenika Franju Szukića kr. šumarskim inžinirskim
pristavom u X. čin. razredu".


Oproštaj. Dne 23. prosinca 1913. proslavili su činovnici kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcima tiho, ali tim srdačnije, oproštaj
svoga druga kr. nadinžinira g. Geze pl. Horvatha, koji je nakon svoga
uspješnoga 40 god. službovanja toga dana od´ njih se odijelio, da u
ubavoni trgovištu Samoboru uživa zasluženi mir.


Cinovničtvo nadš. ureda bilo je namjeravalo svome milome drugu
prirediti svečaniji oproštaj, ali je na izričitu želju samoga slavljenika
od toga odustalo, i priredilo mu samo čednu kolegijalnu proslavu
pri njegovu odlazku.


Nakon što su se činovnici kr. nadšum. ureda vinkovačkog sa
svečarom u svojoj sredini zajedno fotografirali, zaputili su se svi
skupa u nadšum. ured, gdje ga je krasnim ganutljivim govorom
oslovio predstojnik kr. nadš. ureda velem. gosp. šumarski nadsavjetnik
Robert Bokor, istaknuvši njegovo mnogogodišnje revno i uspješno
službovanje, i njegovo iskreno, kolegijalno i prijateljsko susretanje
te zamoliv ga, da svoje uredske sudrugove zadrži u ugodnoj i trajnoj
usporneni.


Čedni i tankoćutni svečar duboko ganut na izkazanoj mu prijateljskoj
pažnji svojih drugova, zahvalio se je učestnicima najsrdačnije.


Kako gosp. kr. nadinžinir G. Horvath polazi u zasluženi mir
zdrav i krjepak to mu ne samo njegovi bivši uredski drugovi, nego
i svi njegovi prijatelji i znanci od srca žele, da ga uživa dugi niz
godina na radost njihovu i svoje velevrijedne obitelji. Z.


Proslava 25. godišnjice službovanja. Javljaju nam iz Varaždina,
da su šumari županije varaždinske dne 7. prosinca prošle
godine svečanim načinom proslavili 25 godišnjicu službovanja kr.
zemalj. šum. nadz. I. raz. i žup. šum. izvjestitelja županije varaždinske


g. RichardaSchraidingera.
Svečar si je svojom prijaznom susretljivošću znao kroz svoje
12 god. službovanje u varaždinskoj županiji steći ljubav svega šumarskog
podčinjenoga mu i nepodčinjenoga osoblja, što je najviše i
dopritljelo, da su se spomenutoga dana šumari njemu u počast sastali
i s njime u ugodnoj zabavi njegov jubilej proslavili.


Duša zabave a ujedno i kučedomaćina bio je gradski šumar.
nadzornik varaždinski Bogdan Svoboda, a svojski mu je pomagao
kr. kot. šumar iz Krapine Bartol Pleško, koji je znao svojim poznatim
humorom zadržati učestnike u ugodnom i neprisiljenom razpoloženju.


Društvance se je sjetilo tom prigodom i dobrotvorne svrhe, te
je skupilo medjusobom lijepu svoticu za našu pripomoćnu Koroskenyjevu
zakladu.


Učestnici proslave razišH su se svojim domovima zažeiiv svojem
drugu svečaru dug i sretan život i dalnje uspješno djelovanje u
šumarskoj struci.