DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 529 —


Broj : 3325/1913.


Oglas dražbe stabala.


Kod podpisanoga ureda obaviti će se dne 15. prosinca o. g. javna
pismena dražba slijedećih stabala :


U srezu
broj vrst
stabal a
uz iskličnu
cijenu K
Prodaje se samo
gradj a do promjera
iznad cm.
Greda 3408 brijest i
ino 4707220
Podložje 1.0*< hrast 126076-— 30
Psunj 3210 n 44G70-— 25
Mladinovac 1269 . 5994530
Ukupno 8895 " 2777R3-— -


uz uvjete sadržane u dražbenom zapisniku, u koji se može uviditi svaki
dan za vremena uredovnih satih kod ovoga ureda i u pisarni kotarske
gumarije u Novskoj, Okučanima i Novoj kapeli.


Kupovnina može se uplatiti i u vrijednosnim papirima prema ustanovama
ugovora.


Dražba obaviti će se samo na temelju pismenih (ne brzojavnih) ponuda,
koje imadu predane biti kod ovoga ureda najkasnije do 10 sati
prije podne dne 15. prosinca o. g. zapečaćene, i na omotu providjene zaporkom
»Ponuda na veleprodaju g. 1913.«


Gospodarstveni ured gradiške imovne općine.


U No voj gradiški, dne 15. studena 1913.


Broj 2344.


Oglas dražbe.


U srijedu dne 3. prosinca 1913. u 10 sati prije podne prodavati će
se javnom dražbom putem pismenih ponuda kod gospodarstvenog ureda
otočke imovne obćine 16414 bukovih, jelovih i borovih stabala sa procijenbeuom
vrijednosti od 123.459 K 20 f. —


U Otočcu, dne 13. studena 1913.


Šumsko gospodarstveni ured.