DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 526 —


Nove knjige


Borošićev „Hrvatski šumarsko-lovački kalendar za god. I9´4.", XI


tečaj, uredio prof. Dr. Gj. Nenadić, izašao je iz tiska


Sadržaj kalendara znatno je proširen sa tabelama saveza šumskopokusnih
postaja o prihodu i prirastu borovih i jalševih šuma, zatijem tabelama
istoga saveza o drvnim masama za hrast i bor, počevši od 10 cm.
debljine. Nadalje sadržaje kalendar tabele o drvnim masama 100 letava
razne duljine i debljine, tabele o drvnoj masi vinogradskog kolja od 2.o0
m duljine i razne debljine, te konačno tabele o broju podpornja razne
duljine i debljine, koje idu u 1 m3 drvne mase Geodetski dio kalendara
iz nova je preradjen i novijim tabelama izpunjen, a kod naslova »metričke
mjere« donesena su na 2 stranice razna mjerila, i u istima konstruirani
kvadrati, koji predočuju površine 1 jutra spram 1 ha.


Imenik šumarskog i lugarskog osoblja jest u kalendaru uložen, pa
se po volji može izvaditi, dočim je papir za bilješke uvezan.


*Mi se nadamo, da će kalendar svojim obilnim sadržajem dobro služiti
potrebama prakse kod nas, te da će osjetljivu prazninu u našoj hrvatskoj
stručnoj literaturi barem donekle moći ispuniti.


Hempelov šumarski kalendar za god 1914., sastavljen po c.k. dvorskom
savjetniku i profesoru na bečkoj visokoj školi za kulturu tla Juliusu Marchetu
i c kr. upravitelju domaina Dr. Friedrichu Hempelu, izašao je nakladom
Moritza Perlesa c kr. dvorskog knjižara u Beču, a dobiva se
uz cijenu od 3-20 K. Kalendar je kao i prvašnjih godina vrlo ukusno opremljen
i djelomično preinačen, lzpušteni su podatci o gradnji šumskih puteva
i radnje šumarske u pojedinim mjesecima, a mjesto toga uvrštene
su naredbe o autorisaciji civilnih inžinira za šumarstvo i o izpitu za
šumsko-tehničku službu kod polit, oblasti. Osim toga uvršteni su i uvjeti
za primanje šumara u bosansko herceg, zem. službu te formule za opredjeljivanje
prihoda šuma.


Kalendaru je priložena karta svih željeznica u Austro-Ugarskoj


monarhiji.


Na str. 68. kalendara prikazao je profesor Bruno Schweder glavne


ciljeve nastojanja oko održanja prirodnog izgleda predjela, a naročito o


očuvanju karakterističnih narodnih spomenika proti devastaciji.


Osim u šumarskim kalendarima običajnih, za praktičnog šumara


veoma potrebnih skrižaljka iz raznih grana šumarstva, sadržaje taj ka


lendar popis glavnih tvrtka austro-ugar. monarhije kod kojih mogu šu


mari svoje potreboće nabaviti, zatim sadržaje izkaz glavnih stručnih šu


marskih knjiga, šematizam šum. osoblja austrijske pole monarhije i šema


tizam šum osoblja Bosne i Hercegovine, te podatke o svim naučnim


šumar, zavodima i svim šumarskim društvima i šumar, pokušalištima


austro-ugar. monarhije.


Razno.


Usjeh dražba prigodom dne 10X1. t. g. kod kr. šum. ravnateljstva
u Zagrebu održane dražbe dostao je u V. sjekoredu kr. šumarije u Fužini
razpisanih 126 m3 jelovine i 1902 m3 bukovine J. Fischer iz Rijeke
za 5536 K, u II. sjekoredu kr. šumarije u Mrkoplju razpisanih 6166 m3
bukovine isti kupac za 8820 K u I. sjekoredu u Ogulinu razpisanih 3010