DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 525 -
Ondje, gdje gospodarstvene osnove ne opstoje, ili opstoje
a nisu se provadjale, već se je šuma uživala po miloj volji,
kako je i u predležećem slučaju sa lunkovečkom i martinićkom
šumom, ja sam se poslužio sa predlećim obračunom kojeg
iznašam na javu, da se i štovani sudrugovi za takove slučajeve
s njim okoriste.


Osobne vijesti.


Premještenja. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
premjestio je iz službenih obzira kr. županijskog šumarskog nadzornika
II. razr., dodjeljenog na službovanje kr hrv.-slav.dalm. zemaljskoj
vladi, odjelu za unutarnje poslove Levina Haueise a kr. županijskoj
oblasti u Gospiću, a kr. šumarskog povjerenika Gjuru Demetrović a
od kr. županijske oblasti u Gospiću kr. županijskoj oblasti u Zagrebu.


t Slavoijub pl. Teklić kr. šumarski povjerenik u Ludbregu umro je dne


6. studena tg. u 47 god. života, a ostavlja iza sebe udovu Zoru rodj.
pl. Golub i troje djece.
f Ivan Peheim, vlastel. šum. protustavnik u. m., umro je dne 23.
kolovoza t. g. u Vukovaru u 50 godini života.


Društvene vijesti.


Presvj. gosp Marko grof Pejacsevich c. i kr. komornik i veleposjednik
u Našicama te predsjednik našega društva, — pristupio je u
naše društvo kao utemeljiteljni član sa prinosom od 200 K. a osim toga
izvolio je uplatiti još u ime prinosa za „Podupirajuću zakladu" uteme
Sjenu u spomen nadšum. VI. Kôrôskenyi-a 150 K. te u ,Literarnu zakladu"
utemeljenu u spomen kr. zem. šumar, nadzor. Andrije Borošića
150 K.


Klub hrv. šumar, akademičara. Odbor kluba hrv. šum. akademičara
konstituirao se je na XI. glavnoj skupštini dne 8. o. mj. 1913. ovako:
Predsjednik: Marijan Majnarić, cand. forest. Potpredsjednik: Stevan Ko
larović, stud. forest. Tajnik: Gjuro Knežević, vcand. forest. Blagajnik:
Gjuro Sooš, cand. forest. Knjižničar: Vladimir Skorić, stud. forest Odbornici
: Ivan Jurčić, stud. forest., Marijan Štiglić, stud forest. Odb. zamjenici
: Milutin Lončar, stud. forest., Gjuro Milić, stud. forest. Revizioni
odbor: Veljko Polak, cand. forest, Jovan Savić, stud. forest., Juraj Petrak,
stud. forest.


Akademsko društvo Hrvata agronoma „Lipa" u Beču izabralo je
na svojoj glavnoj god. skupštini 4/XI. 1913. ovaj odbor: Predsjednik:
Ivan Rotter, c. forest. ing. Potpredsjednik : Pijo Pavlinić, c. agron. ing.
Tajnik I. Franjo Toneić, cult. tehn. Blagajnik : Juraj Beritić, c. agr. ing.
Knjižničar: Andrija Ljolje, c. cult. tehn. Odb. zamjenici: Junuz Ajanović,
cult. tehn.. Ante Makar, cult. tehn. Tajnik II.: J, Ajanović, cult. tehn.
Gospodar : A. Makar, cult tehn. Revizori : Mate Gržević, c. agr. ing.
Andrija Manz, c. agr. ing.