DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 483


za to da ga uredjuje sa onim materijalom koji mu priposlan bude
Sadržaj »Š. 1.« je ogledalo Vašega znanja i rada, a do Vas samih stoji,
da sa svojom slikom u tom ogledalu budete zadovoljni.


2) Unatoč naše opetovane zamolbe počeli su razni uredi zakazivati
dane dražbe stabala na prve dane mjeseca tako, da »S. 1.« nije u stanju
pravovremeno dotični oglas donjeti, jer radi raznih nadopunjaka, koji se
moraju pod konac mjeseca u listu preduzimati, kao i više puta radi
tehničkih pitežkoća nemože list izaći baš na prvoga dana u mjeseau.


Pošto bi radi toga moglo doći do nesuglasica umoljavamo ponovno,
da se dani dražba stabala zakazuju u drugoj polovici mjeseca, a ne kako
se često dogadja na 2. ili 3. dana u mjesecu


Poglavarstvo slob. i kr. grada Varaždina
Broj: 11.641/1-1913. u Varaždinu, dne 10. listopada 1913.


Dražba hrastova.


Općina slob. i kr. grada Varaždina prodavati će u četvrtak dne


6. studena 1913. u pol 11 sati prije podne, na gradskoj vijećnici
u Varaždinu, dražbovnim putem i to : primanjem pismenih i ustmenih ponuda,
1448 hrastovih stabala, od 40 do li!0 cm prsnog promjera,
sa 61 cm poprečne prsue debljine.
Spomenuta stabla, koja su sposobna za izradbu svake vrsti tvoriva,
resku i cijepku robu, te željezničke podvlake nalaze se u gradskim šumama
Oukovec i Dubrava, udaljenim od željezničke stanice VaraždinskeToplice
1 kilometar.


Isklična cijena jest procjenbena vriiednost od 101.430 krun a
56 filira


Vlastoručno pisane, potpisane i sa biljegom od 1 K providjene, te sa
5 % žaobinom (od isklične cijene) obložene, valjano zapečaćene pismene
ponude, u kojima se dražbovatelj naročito očitovati imade, da su mu dražbeni
uvjeti dobro poznati, te da se njima potpunoma podvrgava, primaju
se do dana 6. studena 1913. u pol 11 sati prije podne u uručbenom
zapisniku gradskog poglavarstva u Varaždinu


Dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati kod gradskog
poglavarstva u Varaždinu u uredu gradskod šumarskog nadzornika.
Pravovaljanost dražbovnog čina ovisna je o odobrenju po kr. ze


maljskoj
vladi.
Kr, vladin povjerenik:
Dr. Spi es.


Gradsko poglavarstvo u Križevcih.
Broj: 7509. Križevci, dne 3. listopada 1913


Dražba hrastovih stabala


Dne 3. studenoga 1913. u 4 sata po podne, prodavati će se javnom
dražbom putem pismenih ponuda kod podpisatog poglavarstva 350 kom.


i